Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Hasiči radí, jak bezpečně vypalovat trávu

Logo - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

V jarních měsících se hasiči častěji potýkají s požáry způsobenými vypalováním trávy, proto Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje přináší několik hlavních zásad, kterých by se občané měli držet. 

Jak se bezpečně chovat při vypalování trávy?


DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

 • Pokud platí zákaz vypalování trávy, klestí a porostů, respektujte ho. V opačném případě porušíte zákon o požární ochraně a hrozí vám tak pokuta až 25 tisíc korun
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha rovněž oheň v přírodě nerozdělávejte
 • Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem
 • Pokud už rozděláváte ohně v přírodě, tak ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí například kameny, obsypejte jej pískem či vykopejte v zemi strouhu. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin
 • Oheň rozdělávejte alespoň 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů a seníků. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí
 • Oheň neroznášejte po okolí
 • Ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. Lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště
 • Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče 150 nebo 112


Před pálením:

 • Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje. I občané by měli spalování předem ohlásit.

 • Pálení klestí hlaste na operační středisko HZS Olomouckého kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:

- přes webovou aplikaci: https://paleni.izscr.cz/

- telefonem: 950 770 010

- e-mailem: opis@olk.izscr.cz

V ohlášení musíte uvést datum, místo pálení a kontakt na osobu, která za pálení odpovídá.


Také musíte:

 • dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru, 
 • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení přerušit a oheň uhasit, 
 • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně jeden metr, kde odstraníte hořlavé materiály až na minerální půdu, 
 • místo spalování zabezpečit hasebními látkami,
 • opustit místo pálení až po úplném uhašení ohně,
 • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště kontrolovat, 
 • nechat příjezdové cesty vedoucí k místům spalování průjezdné


Hasiči radí - pálení trávy
Vytvořeno 8.4.2020 8:19:20 | přečteno 608x | buchtova
load