Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Dotace získané z fondů Evropské unie ušetřily městu miliony korun

park dum

V loňském roce město úspěšně dokončilo řadu investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Jednalo se o projekty za více než 67 milionů korun. Za tuto částku byly provedeny stavební úpravy na řadě mateřských školek, byla postavena cyklostezka Desná a byla realizována jedna z dílčích etap regenerace panelového sídliště Prievidzská. Díky dotacím z evropských fondů se však město z celkové částky 67 milionů korun podílelo ze svého rozpočtu částkou 39 milionů korun (28 milionů korun činily dotace z fondů EU).  

V loňském roce odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic dokončil mnoho investičních akcí, na které se mu podařilo získat dotace z fondů Evropské unie v řádu milionů korun. Mezi realizované akce patřily projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov. Na stavební úpravy mateřských školek v ulici Šumavská, Zahradní, Temenická a základní školy v ulici Vrchlického město získalo z fondů EU více než 15 milionovou dotaci. Ze svého rozpočtu tak zaplatilo pouze 7 milionů korun.

Významnou investiční akcí je rovněž projekt Regenerace panelového sídliště Prievidzská. V loňském roce proinvestovalo město v rámci etapy 2c přes 8 milionů korun, z toho 4 miliony korun činila dotace.  V letošním roce je naplánována realizace 6. etapy tohoto projektu. Tato etapa navazuje na etapy č. 1,2a,2b,2c,3,4 a 8, jež byly realizovány v letech 2006-2014. „Odhadovaná realizační cena pro tuto etapu činí 7 milionu korun, přičemž město se bude snažit získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v max. výši 4 mil. Kč,“ sdělil místostarosta Spurný. Etapa č. 6 zahrnuje rekonstrukci chodníků včetně vybudování nové cestní sítě, veřejného osvětlení, osázení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.), vybudování dětského hřiště, hřiště pro seniory a revitalizaci zeleně.

Město v loňském roce dokončilo také realizaci cyklostezky Desná vedoucí směrem ze Šumperka do Dolních Studének. Došlo k vybudování oddělené cyklostezky, vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty a ke změně přednosti v jízdě na křižovatce u PARSu. Nová cyklostezka se tak plynule napojila na cyklostezku vedoucí od Základní umělecké školy Šumperk směrem do Temenice. Na realizaci cyklostezky Desná město ze svého rozpočtu proinvestovalo 23 milionů korun, přičemž zatím pět milionů korun činila dotace z fondů EU (financování projektu ještě není dokončeno). „V trendu budování cyklostezek plánujeme pokračovat i do budoucna. V  rozpočtu pro rok 2015 se počítá s realizací cyklostezky Temenická, na kterou má město v rozpočtu vyčleněno 5 milionu korun,“ dodal Spurný.

Investiční akce města v roce 2015

V letošním roce se v rozpočtu, který na svém únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Šumperka, počítá s částkou 191 milionů korun na investice. Stejně jako v minulých letech plánuje město i v letošním roce investovat do snižování energetické náročnosti mateřských školek, konkrétně v MŠ Evaldova a MŠ Třebízského (v rozpočtu pro rok 2015 jsou plánovány částky pro MŠ Evaldova 4,5 mil korun včetně oprav teras a ramp v zahradě školky, z toho dotace činí 1,2 mil korun. Pro MŠ Třebízského 9,5 mil korun, z toho činí 6,1 mil korun dotace).

Významných stavebních úprav se dočká MŠ Nerudova. „V rámci projektu Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk, bude v letošním roce vybudována nová přístavba, v níž budou zřízena dvě oddělení MŠ o kapacitě 28 dětí. Ve stávajícím objektu bude zřízeno místo současných tří oddělení pouze jedno, neboť stávající stav již nevyhovuje současným hygienickým normám,“ sdělil Tomáš Spurný, místostarosta města Šumperk. Součástí projektu jsou rovněž úpravy stávajícího objektu MŠ související s nezbytným spojením obou budov a vybudování bezbariérového přístupu do objektu. Na tuto investiční akci je v městském rozpočtu vyčleněno celkem 21mil. korun.

Město bude investovat částku 6 milionů korun do rekonstrukce Základní umělecké školy Šumperk. Zde dojde k rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace a také k rekonstrukci elektrických rozvodů včetně osvětlení. Vše je již v havarijním stavu. Projekt počítá i s odvětráním koncertního a tanečního sálu. 

Významnou investicí pro letošní rok bude také stavba skateparku u šumperského krytého bazénu. Pro tuto akci, kterou na svém prosincovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Šumperka, je vyčleněno přes 8 milionů korun. Město se pokusí získat na tuto akci dotaci. Skatepark by se měl v budoucnu rozrůst o další prvky pro jiné sportovní aktivity. Výhledově se počítá s vybudováním venkovní tělocvičny a oválu pro bruslaře, který povede kolem rybníka.

V rozpočtu se rovněž počítá s částkou ve výši 18 milionu korun pro dokončení revitalizace Jiráskových sadů. V roce 2014 byla v rámci projektu Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí, který je dotován z Regionálního operačního programu Střední Morava, provedena kompletní výměna inženýrských sítí v ulicích Terezínská, Kozinova a části ulice Puškinova. „V roce 2015 počítáme s dokončením tohoto projektu, který zahrnuje rekonstrukci povrchů ulic Kozinovy, Terezínské a části ulice Puškinovy. Současně s rekonstrukcí povrchů komunikací bude nově provedeno jejich odvodnění, vybudováno nové veřejné osvětlení a osazení nových podzemních kontejnerů na směsný i separovaný komunální odpad. Revitalizace samotného parku bude zahrnovat vybudování sítě cest, obnovu veřejného osvětlení, výměnu mobiliáře a zprovoznění zrekonstruované kašny. V rámci revitalizace je počítáno i s kompletní revitalizací zeleně,“ popisuje Spurný.

Vytvořeno 23.2.2015 14:56:36 | přečteno 1420x | hrachovina
load