Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Cihelna se mění v lesopark s naučnou stezkou

ekologie1

Po parku se procházejí rodiče s dětmi, zamíří do dřevěného bludiště, posadí se do altánu, sledují hmyz v broukovištích, na dřevěném pexesu poznávají ptáky, vyjdou si na vyhlídku, posedí u mokřadu, kde pobývají vodní živočichové, projdou se po rozkvetlé louce, proběhnou se po travnatém hřišti, zahrají si badminton a na závěr si třeba opečou špekáček – i tak budou moci rodiny s dětmi strávit část dne v lesoparku Cihelna.


Zhruba před rokem město zadalo Atelieru König z Uherského Hradiště zpracovat studii tak trochu zapomenutému Lesoparku Cihelna. Ten se nachází na okraji města na konci ulic Dobrovského, Mánesovy a Bratří Čapků v údolí po bývalém lomu.

V současnosti jde o cíp lesa bez jakékoliv koncepce. Cestičky si zde vyšlapali pejskaři, kteří sem chodí na procházku, v horní části si bez povolení vybudovali dráhu bikeři, nachází se zde několik drobných vodních ploch, které jsou spíše smetištěm než místem vhodným pro vodní živočichy. Lokalita je zarostlá náletovými dřevinami.

„Mnoho stromů má již svůj zenit za sebou. Celé území jsme důkladně prošli a udělali inventarizaci dřevin a zhodnotili jsme jejich kvalitu, sadovnickou hodnotu a potenciál do budoucna. Ukázalo se, že hlavní generace stromů, která drží park pohromadě, je přestárlá. Dřeviny začínají padat a mohou být pro návštěvníky nebezpečné. Proto je nyní vhodný termín do toho vstoupit a postarat se o výsadbu další generace stromů a park obnovit,“ popsal současný stav lesoparku architekt Martin König.

chodník web

Právě obnova zeleně bude součástí první etapy revitalizace Cihelny, která by měla odstartovat v příštím roce. „Všechny kroky projednáváme s ochránci přírody. Naší snahou je zachovat přirozený ráz této lokality. V konečné fázi by měl vzniknout lesopark s důrazem na ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. Cihelnu má zájem využívat například volnočasové centrum Doris, které se ekologické výchově věnuje, případně školy,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl.

Zdůraznil, že úpravy v parku budou prováděny s ohledem na rostlinné i živočišné druhy, bude zde vytvořeno množství nových ekologických zákoutí vhodných k osídlení i novými druhy, které se v místě nyní nevyskytují. Podle studie bude při odstraňování přestárlých stromů dřevní hmota buďto ponechána v broukovištích, anebo štěpkována a štěpka bude použita k zpevnění pěšin a k mulčování. Vytěžené kmeny budou použity k výrobě mobiliáře.

ekologie2 web

„V parku bude umístěna naučná stezka, která hravou formou seznámí návštěvníky s okolní přírodou, ale i s podrobnostmi o revitalizaci parku. Údržba v parku bude nastavena tak, aby nevhodnými zásahy nedocházelo k ochuzování biologické rozmanitosti místa, všechny kroky by měly směřovat k tomu, aby park mohl sloužit městu i přírodě po mnoho generací,“ přiblížil svou studii Martin König.

Doplnil, že mobiliář bude přírodního charakteru z masivního dřeva, půjde například o mobilní lavice, které bude možno převézt. Na několika místech je navrženo posezení pod altánem, budou zde umístěny dřevěné plastiky a bludiště. Vše by mělo být vyrobeno z vytěžených kmenů v parku. „Samostatná pozornost bude věnována zastavením naučné stezky a jejich přípravě, nejlépe ve spolupráci s místními školami,“ doplnil Jakub Jirgl.

bludiště2

Celkové náklady na revitalizaci 1. etapy jsou odhadovány na zhruba sedm milionů korun. Město bude žádat o dotaci, která by mohla překročit pět milionů korun. Letos se začne lokalita čistit od černých skládek, starých pařezů a dalších překážek. Kácení a obnova zeleně či budování mlatového a povalového chodníku přes mokřady by měla proběhnout v příštím roce, v dalších letech by přišlo na řadu osazení mobiliáře a tvorba naučné stezky.

„Cílem tohoto projektu není pouze změna výsadby, ale i snaha přiblížit se potřebám ekologické výchovy. Ve městě nic podobného edukačního neexistuje a já bych byl velice rád, aby sem mohly chodit skupinky dětí a mladých lidí, kteří by k přírodě nacházeli vztah,“ dodal Jakub Jirgl.

web1

Studie str 8 web
Vytvořeno 27.5.2020 8:17:21 | přečteno 2529x | singerova
load