Úvodní strana > Potřebuji vyřídit
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Imisní limity

pro znečišťující látky dle zákona č. 201/2012 Sb.
(účinnost  ode dne 01.09.2012).

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení.

znečišťující látka

doba průměrování

 hodnota  imisního limitu v μg/m3

maximální počet překročení

oxid siřičitý  (SO2 )

1 hod.
24 hod.

350
125

24
3

suspendované částice (PM 10)

24 hod.
1 kalendářní  rok

50
40

35
0

 oxid dusičitý ( NO2)

1 hod.
1 kalendářní rok

200
 40

 18
 0

suspendované částice (PM 2,5)

1 kalendářní rok

25

 0

oxid uhelnatý (CO)

max.denní 8 hod. klouzavý průměr 1)

10 000

 0

benzen

1 kalendářní rok

5

 0

olovo

1 kalendářní rok

0,5

 0

1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace.

znečišťující látka

doba průměrování

 hodnota  imisního limitu v μg/m3

oxid siřičitý  (SO2 )

kalendářní rok a zimní období  (1.října-31.března)

20

oxidy dusíku 2)

 kalendářní  rok

30

2)Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

3. Imisní limity vyhlášené pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí.

znečišťující látka

doba průměrování

 hodnota  imisního limitu v ng/m3

kadmium  (Cd)

1 kalendářní rok

5

arsen  ( As)

1 kalendářní rok

6

nikl  (Ni )

1 kalendářní rok

20

benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1

4. Imisní limity pro troposférický ozon (O3).

účel

doba průměrování

 hodnota  imisního limitu

maximální počet překročení

ochrana zdraví lidí 3)

maximální denní 8 hod.  průměr 4)

 120  μg/m3

25

ochrana vegetace 5)

AOT 40 6)

18 000 μg/m3 . h

03) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky.

4)Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

5) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let.

6) Pro účely zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 mg/m3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 mg/m3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července).
5. Imisní limity pro troposférický ozon (O3).

účel

doba průměrování

 hodnota  imisního limitu

ochrana zdraví lidí

maximální denní 8 hod. průměr

120  μg/m3

ochrana vegetace

AOT 40

6 000 μg/m3 . h

SMOGOVÉ SITUACE A PODMÍNKY JEJICH VZNIKU dle zákona č. 201/2012 Sb.
(účinnost  ode dne 01.09.2012)

znečišťující látka

podmínky a hodnota

typ

 oxid siřičitý  (SO2 ) 

alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2  překročila hodinová průměrná koncentrace 250 μg/m3 ve třech po sobě následujících hodinách 

informativní prahová hodnota

oxid dusičitý ( NO2)

alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2  překročila hodinová průměrná koncentrace 200 μg/m3 ve třech po sobě následujících hodinách 

informativní prahová hodnota

suspendované částice (PM 10)

alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2  překročila 24 hodinová průměrná  koncentrace 100 μg/m3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací  částic PM 10. Trend koncentrací  částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

informativní prahová hodnota

troposférický ozon  (O3 )

alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2  překročila hodinová koncentrace  180 μg/m3

informativní prahová hodnota

oxid siřičitý  (SO2 ) 

alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2  překročila hodinová průměrná koncentrace 500 μg/m3 ve třech po sobě následujících hodinách 

  regulační prahová hodnota

oxid dusičitý (NO2)

alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2  překročila hodinová průměrná koncentrace 400 μg/m3 ve třech po sobě následujících hodinách 

regulační prahová hodnota

suspendované částice (PM 10)

alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2  překročila 24 hodinová průměrná koncentrace  150 μg/m3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních  pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací  částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

regulační prahová hodnota

troposférický ozon  (O3 )

alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2  překročila hodinová koncentrace 240 μg/m3

varovná  prahová hodnota

SMOGOVÉ SITUACE A PODMÍNKY JEJICH UKONČENÍ

Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou.

Vytvořeno 3.1.2011 9:47:06 - aktualizováno 3.12.2012 11:24:04 | přečteno 3652x | hrachovina
load