Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb

Navigace

Projekt Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekt Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KPCílem projektu bylo zvyšovat a rozvíjet kvalitu, místní a typovou dostupnost sociálních služeb ve městě Šumperk metodou komunitního plánování. Do aktivit projektu byli zapojeni zástupci zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, odborná i laická veřejnost. 

V první fázi projektu byla nastavena funkční organizační struktura, byly ustanoveny koordinační a čtyři pracovní skupiny dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb:

Organizační struktura KPSS

Byla vyhodnocena úspěšnost naplňování cílů a opatření "Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 20072015". 
V rámci analytické fáze projektu byly zpracovány analýzy:
- sociálně-demografická analýza, 
- SWOT analýzy dle cílových skupin, 
- analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, 
- analýza finančních toků do sociálních služeb,
- byla zmapována síť poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. 
Tyto analýzy byly podkladem pro zpracování „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 20142018“, který je hlavním výstupem celého projektu spolu s aktualizovaným „Adresářem poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících“ v tištěné podobě a nově také v elektronické podobě (e-katalog).

Zajištění informovanosti veřejnosti i všech účastníků procesu komunitního plánování je nezbytnou podmínkou naplnění principů metody komunitního plánování sociálních služeb. Aktuální informace, informace o sociálních a souvisejících službách poskytovaných na území města, jsou zveřejňovány na webových stránkách města Šumperk, dále byly uspořádány dvě konference pro odbornou veřejnost a dvě setkání s veřejností, tzv. „veletrh“ sociálních služeb. Cílem těchto setkání bylo především poskytnout občanům města Šumperka přehled o službách, které jsou ve městě poskytovány. Na veletrhu byly prezentovány nejen sociální služby, ale také služby navazující, včetně ukázek z každodenní práce s uživateli. Zástupci uživatelů sociálních služeb se pak tanečním nebo pěveckým vystoupením podíleli na realizaci doprovodného kulturního programu.

Celková částka: 1 285 610,00 Kč 
Prostředky ESF: 1 092 768,50 Kč 
Prostředky národního spolufinancování se státního rozpočtu: 192 841,50 Kč 
Doba realizace projektu: 1. červen 2012 až 31. květen 2014

loga - projekt (malé)

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."

load