Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Konference - Kulatý stůl

Dne 24. dubna 2013 uspořádalo město Šumperk v prostorách KOMÍNa – Komunitního centra rozvoje lidských zdrojů, konferenci pro odbornou veřejnost k projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“, jejímž cílem bylo shrnout výstupy klíčové aktivity č. 2 – vyhodnocení naplňování stávajícího Komunitního plánování sociálních služeb, realizované v rámci zmíněného projektu.

loga - projekt

Konferenci zahájil a všechny přítomné přivítal Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města Šumperka a Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk, kteří promluvili o současné sociální situaci nejen ve městě Šumperku.

S prvním příspěvkem konference vystoupila Bc. Šárka Křístková, vedoucí oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb MěÚ Šumperk, která ve svém příspěvku představila Sociální práci na obcích.

 • v úvodní části prezentace byl představen legislativní rámec problematiky sociální práce na obcích a důvody pro zavedení této agendy, kdy povinnost realizace činností sociální práce v přenesené působnosti na obecních úřadech vstoupila v platnost od 1. 1. 2012 v rámci legislativního baličku nazvaného Sociální reforma I.; 
 • byly představeny povinnosti, které obecním úřadům v souvislosti s výkonem činností sociální práce vyplývají - vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka (dále jen SZSP), který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí;
 • byly shrnuty statistické ukazatele činnosti oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb Městského úřadu v Šumperku při realizaci činností sociální práce v roce 2012 (počet sociálních pracovníků, počet vedených SZSP, počet sociálních šetření u klientů, počet osobních a telefonických kontaktů s klienty). Rovněž byla zhodnocena pozitiva sociální práce na obcích a porovnány silné stránky sociální práce realizované poskytovateli sociálních služeb;
 • prezentující v závěru vyjádřila názor, že pro efektivní řešení sociálních problémů na daném území je nezbytná provázanost spolupráce státní správy, samosprávy a poskytovatelů sociálních služeb.

Druhý blok byl věnován aktivitám realizovaným v rámci projektu. 

 • Koordinátorka projektu, Bc. Slavěna Karkošková, přítomné seznámila s celkovým zhodnocením úspěšnosti v naplňování cílů a opatření stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperku, zhodnocením řízení procesu z pohledu funkčnosti organizační struktury, metodické podpory a vzdělávání a zhodnocením komunikace v období implementace, od 1. 7. 2007 do 31. 5. 2012, tedy do zahájení realizace projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“. Další část prezentace byla věnována současným aktivitám projektu, a to klíčové aktivitě 3, analytická fáze a klíčové aktivitě 6, informační aktivity. ikona souboruprezentace
 • ­Vedoucí čtyř pracovních skupin představili své pracovní skupiny, jejich složení, činnost pracovních skupin a především zhodnotili naplňování cílů a opatření stávajícího Komunitního plánu dle svých cílových skupin.
  ikona souboruprezentace PS I - Ing. Pavla Skálová
  ikona souboruprezentace PS II - Ing. Marie Vychopeňová
  ikona souboruprezentace PS III - David Jersák
  prezentace PS IV - Mgr. Miroslav Adámek

Poslední blok konference byl věnován diskusi a především prezentaci poskytovatelů sociálních služeb. Prezentační panely byly umístěny na chodbách Komunitního centra rozvoje lidských zdrojů. Prezentace poskytovatelů zde zůstala do odpoledních hodin, kdy si ji v prostorách KOMÍNa mohli prohlédnout občané města, kteří zde docházejí za svými volnočasovými aktivitami.

KP

Vytvořeno 30.6.2013 22:05:05 - aktualizováno 1.7.2013 11:09:42 | přečteno 1468x | karkoskova
load