Úvodní strana > Potřebuji vyřídit
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace k předání Oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší a souhrnné provozní evidence-střední

Uvedené povinnosti plní provozovatelé středních zdrojů znečišťování ovzduší již druhým rokem prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,

 - další informace na: www.ispop.cz ; odstávka 16.12.2011-5.1.2012,

- povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů  podle ust. § 5 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb.v platném znění,

- dne 1.11.2011 vešla v účinnost novela nař.vlády č.294/2011 Sb., kterou se mění nař.vlády č.615/2006 Sb. ve znění nař.vlády č.475/2009 Sb., kdy došlo mj. ke změně kategorizace čerpacích stanic a zařízení na dopravu  a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem, nově se jedná  o malé zdroje znečišťování ovzduší. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podávají podklady pro stanovení výše poplatku  na běžný rok v souladu s ust. §19 odst.16 zákona č.86/2002 Sb.v platném znění přímo obecnímu úřadu.

Vytvořeno 15.12.2010 13:30:55 | přečteno 1984x | hrachovina
load