Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Další aktuality

29. listopadu 2011

Společnou prevencí proti drogám

Bezpečný Šumperk, o.s. spolupracuje se státními i neziskovými organizacemi, zejména v oblasti obecné bezpečnosti a prevence. V rámci svých aktivit využilo možnosti k spolupořádání semináře k drogové problematice. Seminář pod názvem ikona souboruSpolečnou prevencí proti drogám organizují: Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk; Policie České republiky - Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování a Bezpečný Šumperk o.s.. Záštitu nad seminářem převzal starosta Města Šumperka Mgr. Zdeněk Brož.

Seminář je cíleně zaměřen na problematiku drog se vztahem k území okresu Šumperk, kdy v prvním bloku přednášek vystoupí zástupci místně příslušných složek integrovaného záchranného systému. Hlavní část semináře bude zajištěna aktuálními informacemi od představitelů NPC, kteří přijali naše pozvání a exkluzivně se našeho semináře zúčastní.

Seminář je určen zejména pro školní preventisty; zájemce z řad pedagogické veřejnosti; státní správu a samosprávu, zejména ze sociální oblasti; složky Integrovaného záchranného systému a neziskové organizace zabývající se drogovou problematikou.

Přihlášky: do 21. listopadu 2011 zasílejte na email: ondracek@doris.cz, případně na telefon 602 766 411.

 

 

6. října 2011

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality vyhlašuje

Soutěž o "Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí"
Téma prvního ročníku 2011

„Prevence kriminality páchaná na seniorech“

Výzva k podávání nominací preventivních projektů

 

Cílem ceny prevence kriminality, kterou letos poprvé vyhlašuje prostřednictvím odboru prevence kriminality Ministerstvo vnitra České republiky, je ocenit nejlepší preventivní projekty na úrovni krajů, měst a obcí a zároveň tak podpořit výměnu zkušeností dobré praxe na zvolené téma.V letošním prvním ročníku je ústředním tématem soutěžních projektů Prevence kriminality páchaná na seniorech“. Soutěžit mohou projekty,  které byly nebo dosud jsou realizovány od roku 2006.

Vítězný projekt vybere odborná komise složená ze zástupců MV, Policejního prezidia, Ministerstva práce a sociálních věcí, Probační a mediační služby a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Na soutěžních projektech se cení jejich účinnost v praxi, inovativní přístup, mezioborová spolupráce a především jejich udržitelnost a možnost přenosu do dalších lokalit. Slavnostní předání ceny vítězného projektu proběhne za účasti zástupců vrcholového managementu MV.

Vámi navržený projekt prosím zašlete do 26.10.2011 na předepsaném ikona souboruformuláři elektronicky na adresu kveta.dockalova@mvcr.cz (v kopii na adresu slavena.karkoskova@sumperk.cz) a zároveň v jednom písemném vyhotovení na adresu:
Odbor prevence kriminality 
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3

170 34  Praha 7 - Letná
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obracejte na pracovnici odboru prevence kriminality Mgr. Květu Dočkalovou (tel. 974 832 803, e-mail: kveta.dockalova@mvcr.cz).

Příklady dobré praxe vzdělávání v oblasti interkulturního dialogu v roce 2010

Na web Olomouckého kraje byla zavěšena elektronická ikona souborupublikace: „Příklady dobré praxe vzdělávání v oblasti interkulturního dialogu v roce 2010". Publikace vznikla díky získaným podkladům od řešitelů projektů rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: „Na podporu integrace romské komunity v roce 2010“. Cílem publikace je prezentovat aktivity a výstupy z projektů škol, školských zařízení a měst a podpořit vzájemnou spolupráci řešitelů projektů, mateřských a základních škol a nabídnout řešení v této oblasti.

 

Vytvořeno 21.5.2012 14:56:32 | přečteno 6790x | karkoskova
load