Úvodní strana > Město a městský úřad > Základní informace

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zásady zpracování osobních údajů v mobilní aplikaci Šumperk v mobilu

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů zpracovávaných v jednotlivých modulech mobilní aplikace je Město Šumperk (IČO 00303461), se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, Česká republika

Rozsah zpracování osobních údajů

V jednotlivých modulech jsou zpracovávány osobní údaje uživatele mobilní aplikace v tomto rozsahu:

  • modul Rezervace na úřad – jméno, příjmení, telefonní číslo (mobil), datum a čas požadované rezervace, údaj o typu rezervace
    Údaje nejsou sdíleny s třetí stranou ani předány jinému příjemci
  • modul E-strážník – e-mailová adresa, telefonní číslo, geolokační údaje, popis nahlašované události.
    Údaje jsou předány Městské policii Šumperk
  • modul Požadavky občanů – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, geolokační údaje, popis nahlašované události.
    Údaje nejsou sdíleny s třetí stranou ani předány jinému příjemci

Ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) v žádném z modulů nedochází.

Po předání Vaše požadavku nebo oznámení osobě oprávněné k jejímu vyřízení, budou Vaše osobní údaje z mobilní aplikace trvale vymazány.

Provoz, údržbu, servis a další rozvoj mobilní aplikace je zajišťována prostřednictvím as4U.cz, s.r.o. (IČO: 28884035), se sídlem Na dlouhém lánu 19/3, 1600 Praha 6, Česká republika.

Systém zabezpečení osobních údajů

Město Šumperk zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími zvláštními právními předpisy. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby, které jsou vázány mlčenlivostí.

Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování a pouze po nezbytně nutnou dobu. K zabezpečení osobních údajů jsou v souladu s čl. 32 GDPR přijata odpovídající technická a organizační opatření, která jsou pravidelně podrobována auditnímu přezkumu.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Osobní údaje nejsou dále předávány nebo zpřístupňovány třetím osobám s výjimkou případu, kdy tak stanoví legislativa EU nebo České republiky.

Ve vymezených případech je ke zpracování osobních údajů užito externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR. V ní jsou zpracovateli uloženy pokyny a povinnosti, které musí při nakládání s osobními údaji a jejich zabezpečení splňovat.

Další informace o zpracování osobních údajů, o právech subjektu údajů uvedených v čl. 15-23 GDPR a o způsobech jejich uplatnění naleznete zde.

Zásady vývojáře pro uchování a mazání dat

Vývojář: as4u.cz, s.r.o.
Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ: 28884035
DIČ: CZ28884035

Zásady vývojáře jsou dostupné zde
Vytvořeno 11.4.2023 9:25:37 - aktualizováno 20.4.2023 11:20:42 | přečteno 967x | myjj
load