Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - vedoucí registračního oddělení odboru živnostenského

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení místa
vedoucího registračního oddělení odboru živnostenského Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR), věk min.18 let,  způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené vysokoškolské vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění
 • znalost zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • znalost zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku živnostenských úřadů výhodou
 • zkušenosti s řízením kolektivu
 • komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC a českého jazyka
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ( u osob narozených před 1.12.1971)

Hlavní zaměření činnosti:

 • vedoucí registračního oddělení

Místo výkonu práce:  Městský úřad Šumperk

Jedná  se  o  pracovní  poměr na dobu určitou za MD a RD, 10. platová třída dle  nař.  vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 1. 2022 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Ing. Heleny Miterkové nejpozději do . 30.11.2021. Informace k pozici podá Ing. Marek Pospíšil, vedoucí odboru živnostenského, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 208.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ
Vytvořeno 20.10.2021 9:17:14 | přečteno 2966x | hrachovina
load