Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - strážnice/strážníka Městské policie Šumperk

Město Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice
strážník /strážnice Městské policie Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:
 • státní občanství České republiky, věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost, ovládání jednacího jazyka, zdravotní způsobilost
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky:
 • znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
 • duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny „B“
Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní a emailové spojení
 • datum a podpis
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti:
 • strážník městské policie
Místo výkonu práce: Město Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku a při řádném plnění pracovních povinností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou. Po přijetí do pracovního poměru zařazení do 5. platové třídy do doby získání odborné způsobilosti strážníka městské policie. Po získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, zařazení do 7. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Po dalším zvýšení kvalifikace zařazení do 8. platové třídy, toto zvýšení kvalifikace probíhá bezprostředně po získání osvědčení.

Nabízíme zajímavou a různorodou práci v oblasti zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě Šumperk, pravidelnou fyzickou, taktickou a střeleckou přípravu k zvládnutí úkolů městské policie. Za vzorný výkon služby nabízíme měsíční motivační odměny, roční mimořádné odměny a mimořádné cílové odměny. Dále nabízíme bezplatnou fyzickou přípravu v posilovně Městské policie Šumperk, výrazným benefitem je stravné ve výši 130,- Kč na pracovní den. Ošacení pro výkon služby strážníka hradí v plné výši zaměstnavatel. Mimo standardní dovolenou dle zákoníku práce nabízíme i 5 dnů indispozičního volna v kalendářním roce.

Nástup dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk, k rukám ředitele Městské policie Šumperk vrch.kom. Ing. Mgr. Martina Pelnáře nejpozději do 30.9.2023.
Informace k pozici podá vrch.kom. Ing. Mgr. Martin Pelnář, ředitel MP Šumperk, tel. 583 388 108 nebo 602 505 957.

Město Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že město Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Mgr. Miroslav Adámek
starosta
Vytvořeno 11.9.2023 9:47:32 | přečteno 13887x | hrachovina
load