Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referenta oddělení státní památkové péče

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
na obsazení pozice referenta oddělení státní památkové péče odboru výstavby Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou stavebního zaměření, popř. historie, dějiny umění

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
 • zvláštní odborná způsobilost na úseku památkové péče vítána
 • občanská a morální bezúhonnost
 • výborná znalost práce na PC
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 • agenda památkové péče  -  výkon veřejné správy dle zák. č. 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném znění (dle věcné a místní příslušnosti) a souvisejících předpisů
 • administrativní činnosti související s výše uvedenou agendou

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná   se   o pracovní poměr  na  dobu   neurčitou,   9.  platová  třída dle  nařízení   vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1.2.2023  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Ing. Heleny Miterkové nejpozději do 30.12.2022.  Informace  k  pozici podá  Monika Paulová, DiS., vedoucí oddělení státní památkové péče, Jesenická 31, tel.: 583 388 204, 721 341 665.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 18.11.2022 | přečteno 19436x | hrachovina
load