Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referenta odboru finančního a plánovacího

Městský úřad Šumperk oznamuje

vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků

na obsazení pozice referenta odboru finančního a plánovacího  Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

- státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou

Požadavky pro podání přihlášky:

- znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

- znalost zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění

- znalost zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně

probíhajících výkonů rozhodnutí, v platném znění

- aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook)

- schopnost asertivního jednání

- fyzická i psychická odolnost – schopnost zvládat zátěžové situace spojené s výkonem

 činnosti

- praxe v oblasti jednání s klienty

- samostatnost, odpovědnost a pečlivost

- občanská a morální bezúhonnost

- dobrý zdravotní stav

- řidičský průkaz skupiny B

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

- jméno, příjmení, titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- číslo občanského průkazu

- telefonní spojení

- datum a podpis

- číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

- informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

- životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou praxi v oboru a odborných znalostech

- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

- ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

- agenda daňového exekutora při správě pohledávek MěÚ Šumperk, včetně výkonu činnosti v místě bydliště dlužníků

 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup od 1.1.2023 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnicí Ing. Heleny Miterkové nejpozději do 10.10.2022.  Informace k pozici podá Bc. Pavla Snášelová, vedoucí oddělení daní a vymáhání pohledávek, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 407.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 11.8.2022 | přečteno 18318x | hrachovina
load