Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
na obsazení pozice referenta oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu
odboru výstavby Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min.18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v  bakalářském studijním programu ve studijním oboru nebo vyšším odborném vzděláním stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, v platném znění)

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění  
 • komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita
 • zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána
 • občanská a morální bezúhonnost
 • výborná znalost práce na PC
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“

Náležitosti přihlášky:(ikona souboruikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 • umísťovaní  a povolení staveb ve správním území


Místo výkonu práce:Městský úřad Šumperk


Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za dlouhodobou nemoc,  10.  platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1.9.2022  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Ing. Heleny Miterkové nejpozději do 15.8.2022.  Informace  k  pozici podá  Ing. Ivana Dirbáková, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 315.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 22.7.2022 | přečteno 6050x | hrachovina
load