Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent oddělení strategického rozvoje

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
na obsazení pracovní pozice referenta oddělení strategického rozvoje, odboru strategického rozvoje, ÚP a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky:

 • přehled v oblasti krajských, národních a evropských dotačních titulů
 • zkušenost s přípravou a administrativním vedením projektů vítána
 • orientace ve veřejné správě – zejména zákon o obcích, zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon
 • schopnost koncepční a samostatné práce
 • organizační schopnosti, časová flexibilita
 • komunikační dovednosti, samostatnost
 • ekonomické nebo stavební vzdělání výhodou
 • orientace v projektových dokumentacích výhodou
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 • příprava projektových a rozvojových záměrů města, zpracování žádostí o dotace, projektové vedení v průběhu realizace vč. vyúčtování.

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup od 1.5.2023  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Ing. Heleny Miterkové nejpozději do 31.3.2023. Informace k pozici podá Ing. Vlasta Pokorná, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru RUI, Jesenická 31, tel.: 583 388 305 nebo Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, Šumperk tel.: 583 388 304.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 13.3.2023 14:31:56 | přečteno 7532x | hrachovina
load