Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
na pozici referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk  min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné  vzdělání  dle  § 110  zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii nebo práva

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • dobrá orientace v sociální oblasti
 • praxe na úseku sociálně – právní ochrany vítána
 • získána zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána
 • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny „B“
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 • realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu  neurčitou, 11.  platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.2.2023 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Ing. Heleny Miterkové nejpozději  23.12.2022. Informace k pozici podá Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 15.11.2022 8:38:52 | přečteno 7811x | hrachovina
load