Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících územních samosprávných celků,
na obsazení pozice referenta oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků odboru dopravy Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšším odborném vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, v platném znění
 • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
 • zvláštní odborná způsobilost na úseku silničního hospodářství vítána
 • zkušenosti ve státní správě a v řídící funkci vítány
 • občanská a morální bezúhonnost
 • výborná znalost práce na PC
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie  o  nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 • referent oddělení silniční dopravy, SH a dopravních  přestupků odboru dopravyMěÚ Šumperk

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná  se  o  pracovní  poměr na  dobu  určitouza dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce, 10. platová třída dle nařízení  vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1.4.2023  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ  Šumperk,  nám.  Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnici Ing. Heleny Miterkové  nejpozději do 22.3.2023..  Informace  k  pozici podá  Ing. Jaroslava Vicencová, vedoucí  odboru dopravy, Jesenická 31, tel.583 388 220.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 1.3.2023 17:14:11 | přečteno 9964x | hrachovina
load