Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent oddělení přestupků

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pozice referenta ( na projednávání přestupků) přestupkového oddělení  odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk


Předpoklady pro podání přihlášky:
 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • vysokoškolské vzdělání bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 
             

Požadavky pro podání přihlášky:
 • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění 
 • znalost zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění
 • znalost zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook)
 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy na úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou
 • vysoká úroveň komunikačních schopností vč. písemného projevu 
 • schopnost komunikovat s nepříjemnými klienty 
 • psychická odolnost – schopnost zvládat zátěžové situace spojené s výkonem činnosti
 • samostatnost, odpovědnost a pečlivost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou praxi v oboru a odborných znalostech 
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:
 • agenda projednávání přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (zejména přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku, pořádku ve státní správě a v územní samosprávě) a dále dle zvláštních zákonů 
 • vedení správních řízení v uvedené agendě a provádění úkonů ve správních řízeních jako oprávněná úřední osoba
 • vydávání rozhodnutí o přestupcích
 • archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby a platným spisovým řádem
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup od 1.4.2023 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnicí Ing. Heleny Miterkové nejpozději do 20.3.2023.  Informace k pozici podá Ing. Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk     tel.  583 388 603    nebo   vedoucí  oddělení  přestupků    Mgr. Martina Protivánková, 
tel. 583 388 226.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 


Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 1.3.2023 17:09:34 | přečteno 9074x | hrachovina
load