Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
na obsazení místa referenta odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářské studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nejlépe právního, přírodovědného nebo zemědělského směru

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • znalost zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů
 • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
 • zvláštní odborná způsobilost vítána
 • zkušenosti ve státní správě a kontrolní činnosti vítány
 • občanská a morální bezúhonnost
 • výborná znalost práce na PC
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 • agenda na úseku ochrany zvířat a zemědělství MěÚ Šumperk

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10.  platová  třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 01.02.2023  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ  Šumperk,  nám.  Míru  č. 1, Šumperk,  k  rukám  tajemnici  Ing. Heleny Miterkové  nejpozději do 30.12.2022.  Informace k pozici podá Ing. Dana Krňávková, vedoucí odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 324.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 21.11.2022 17:03:38 | přečteno 19525x | hrachovina
load