Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - odborný lesní hospodář

Společnost Podniky města Šumperka, a.s. (dále jen „PMŠ“)
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa:

odborný lesní hospodář

Informace o pracovním místě:

Profese: odborný lesní hospodář
Pracovní úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: po dohodě
Místo výkonu práce: LHC Lesy města Šumperka, sídlo společnosti PMŠ
Termín podání přihlášky: 31.12.2021

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání lesnického směru podmínkou
 • odborná praxe v lesnickém oboru výhodou
 • licence OLH udělená orgánem státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb. výhodou
 • zbrojní průkaz skupiny C výhodou
 • platný lovecký lístek výhodou
 • výkon činnosti lesní stráže podle zákona č. 289/1995 Sb. výhodou
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel, internet)
 • odborná zdatnost ve vedení LHE
 • znalost zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, včetně platných prováděcích předpisů
 • znalost vyhlášky č. 139/2003 b.
 • znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • osobnostní předpoklady: občanská a morální bezúhonnost, samostatnost, důslednost, aktivita, spolehlivost, odolnost vůči pracovní zátěži, komunikativnost, ochota učit se, loajalita k zaměstnavateli

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení a emailový kontakt
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • souhlas s tím, že společnost Podniky města Šumperka bude pro potřeby výběrového řízení nakládat osobními údaji uchazeče

K přihlášce doložte:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • v případě držení licence OLH doložit prostou kopii rozhodnutí OSSL o vydání licence odborného lesného hospodáře

Hlavní zaměření činnosti:

 • výkon činnosti odborného lesního hospodáře dle zákona č. 289/1995 Sb.
 • hospodaření v příměstském lese ve vlastnictví města Šumperka
 • spolupráce s majetkoprávním odborem Městského úřadu Šumperk
 • zjišťování a výpočet škod zvěří na lesních porostech
 • vedení hospodářské evidence a spolupráce s orgánem statní správy lesa
 • zpracovávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření lesích poskytovaných ministerstvem zemědělství a KÚ OL Kraje
 • zjišťování a evidence výskytů škodlivých činitelů a škod v lesích
 • kontroly a aplikace obranných opatření proti biotickým škůdcům lesa
 • vyznačování nahodilé, předmýtní a mýtní úmyslné těžby
 • kontrola obnovy lesních porostů, ochrany porostů a prořezávek
 • tvorba pěstebních a těžebních projektů
 • měření zásob dříví v porostech nastojato, příprava podkladů pro prodej stojícího dřeva v elektronických aukcích
 • příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek na dodávky a vybrané služby v pěstební činnosti

Nabízíme:

 • zajímavou, samostatnou a tvůrčí práci
 • mzdu dle kvalifikace a praxe uchazeče o zaměstnání, roční odměny
 • zaměstnanecké výhody, systém benefitů (5 týdnů dovolené, životní pojištění, stravenky, ochranné pracovní pomůcky)
 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • pracovní doba 40 hodin týdně
 • služební vozidlo

Písemné přihlášky včetně příloh zasílejte elektronicky na emailovou adresu administrativa@pms-spk.cz, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ odborný lesní hospodář“ na adresu: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk v termínu do 31. 12. 2021. Podání přihlášky osobně v sídle společnosti NENÍ možné. Společnost PMŠ si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že společnost PMŠ bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

V Šumperku 08.11.2021

Ing. Miroslav Pospíšil
předseda správní rady
Podniky města Šumperka a.s.

Vytvořeno 10.11.2021 10:22:11 | přečteno 1860x | hrachovina
load