Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referenta přestupkového oddělení

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
na obsazení pozice referenta ( na projednávání přestupků)
 přestupkového oddělení  odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • znalost zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění
 • znalost zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook)
 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy na úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou
 • vysoká úroveň komunikačních schopností vč. písemného projevu
 • schopnost komunikovat s nepříjemnými klienty
 • psychická odolnost – schopnost zvládat zátěžové situace spojené s výkonem činnosti
 • samostatnost, odpovědnost a pečlivost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 •          jméno, příjmení, titul
 •          datum a místo narození
 •      státní příslušnost
 •          místo trvalého pobytu
 •          číslo občanského průkazu
 •          telefonní spojení
 •          datum a podpis
 •          číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 •          informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“) 

K přihlášce doložte:

 •          životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou praxi v oboru a odborných znalostech
 •          výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 •          ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 •          agenda projednávání přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (zejména přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku, pořádku ve státní správě a v územní samosprávě) a dále dle zvláštních zákonů
 •          vedení správních řízení v uvedené agendě a provádění úkonů ve správních řízeních jako oprávněná úřední osoba
 •          vydávání rozhodnutí o přestupcích
 •          archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby a platným spisovým řádem

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup od 1.11.2022 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnicí Ing. Heleny Miterkové nejpozději do 7.10.2022.  Informace k pozici podá Ing. Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603, 721 444 991.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 25.7.2022 11:31:35 | přečteno 19680x | hrachovina
load