Úvodní strana > Město a městský úřad

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Tajemník městského úřadu

Miterková Helena, Ing.

Ing. Helena Miterková, tajemnice Městského úřadu Šumperk

Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu.

Telefon: 583 388 502, Mobil: 602 738 678

Tajemník úřadu je povinen v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, vést registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku, o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů.

Tajemník úřadu dále:

  • podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
  • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města,
  • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém odboru úřadu, a vyjadřuje je v jejich náplních práce,
  • schvaluje návrhy vedoucích odborů na poskytnutí odměn jim podřízeným pracovníkům úřadu a rozhoduje o poskytnutí odměn pracovníkům úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém odboru úřadu,
  • plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady,
  • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
  • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a odděleními úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů a samostatných oddělení,
  • je oprávněn účastnit se pracovních porad odborů nebo samostatných oddělení úřadu.
Vytvořeno 18.2.2008 20:34:52 - aktualizováno 4.3.2021 15:14:17 | přečteno 22887x | kouril
load