Úvodní strana > Město a městský úřad > Ovzduší

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výměna kotlů k 31.08.2022 a k 31.8.2024

Povinnosti ze zákona o ochraně ovzduší; kotlíkové dotace; odkaz na seznam odborně způsobilých osob; desatero správného topiče

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost ukončit provoz teplovodních kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které nesplňují  minimálně  3. emisní třídu  dle EN 303-5,  jedná se např. o kotle Viadrus U26; VSB I; VSB IV.; EMKA; Viadrus U22.....

Senát Parlamentu ČR schválil dne 18.05.2022  návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky, tj. tyto stacionární zdroje lze ve výše uvedených stavebních objektech provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31. 08. 2024. Předpokládá se, že k odkladu zákazu vymezeného výše dojde s účinností od 1. července 2022, tj. dojde k úpravě původního "všeobecného zákazu", který měl začít platit od 1. září 2022, kdy od 1. září 2022 se zákaz vztahuje na objekty, které nejsou určeny jako rodinný dům, bytový dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci.

Je třeba upozornit, že požadovaná emisní třída platí u některých kotlů jen pro určitý druh paliva  (např. koks). 

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost provádět kontrolukotle (také krbu)na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, odborně způsobilou osobou oprávněnou výrobcem kotle  (krbu) vždy jedenkrát za 3 roky (první kontrola měla být provedena do 31.12.2016); od 01.01.2020  předávají tyto osoby doklad o kontrole kotle do elektronického systému ISPOP.

Je třeba upozornit, že pokud výrobce uvádí  povinnost umístění akumulační nádoby, je třeba ji umístit.

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost spalovat ve všech spalovacích zdrojích pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem (vyhl.č.415/2012 Sb. v platném znění)a jsou určenájejich výrobci.

Je třeba upozornit, že v kotli je třeba spalovat pouze paliva, která jsou určena výrobcem kotle  (např. u kotlů polské výroby je  palivem určeným výrobcem  většinou černé uhlí, ne hnědé uhlí).   

Povinnosti provozovatele spalovacích zdrojů jsou uvedeny v § 17 zákona o ochraně ovzduší.


Vytvořeno 27.4.2021 14:45:00 - aktualizováno 19.5.2022 8:50:33 | přečteno 1580x | hrachovina
load