Úvodní strana > Město a městský úřad

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ovzduší

Měřící stanice Šumperk, ZŠ Vrchlického 22

Aktuální data z měření na stanici - prachové částice, oxid dusičitý a oxidy dusíku, ozón, meteorologie; zprávy-roční vyhodnocení měřených dat na stanici a porovnání s imisními limity.

Informace z Českého hydrometeorologického ústavu

Aktuální data o stavu ovzduší; aktuální přehled indexu kvality ovzduší; mapa znečištění ovzduší; mapa indexu kvality ovzduší; imisní limity a smogové situace.

Právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší a závazná stanoviska

Zákon o ochraně ovzduší a prováděcí předpisy; vydaná závazná stanoviska; formulář žádosti; obecně závazná vyhláška města.


Výměna kotlů k 31.08.2022 a k 31.8.2024

Povinnosti ze zákona o ochraně ovzduší; kotlíkové dotace; odkaz na seznam odborně způsobilých osob; desatero správného topiče.


Dokumenty o kvalitě ovzduší ve městě

Roční situační zprávy o kvalitě ovzduší obsahující imisní a emisní zhodnocení a významné zdroje emisí.


Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava -CZ 07; Aktualizace 2020+

Program zlepšování kvality ovzduší, podpůrná opatření, časový plán pro provádění opatření.


Zajímavosti, osvěta

Desatero správného topiče, příručka správného topení, komiksy.

load