Úvodní strana > Město a městský úřad > Orgány města > Rada města
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Plán schůzí na 1. pololetí

Časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2023

16.01.2023

 • Rozpočtové opatření č. I/2023
 • Organizační opatření k zasedání ZM

06.02.2023

 • Finanční záležitosti
 • Materiály odboru ŠKV
  • Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
  • Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací za rok 2022
  • Zpráva o činnosti IC a návštěvnosti městem spravovaných turistických cílů za rok 2022
 • Materiály IAK
  • Plán činnosti interního auditu a kontroly na rok 2023
 • Materiály odboru SOC
  • Program prevence kriminality na rok 2023
 • Rozpracování usnesení ZM a interpelace

27.02.2023

 • Finanční záležitosti
 • Materiály odboru MJP – oddělení komunálních služeb
  • Příprava na jarní úklid a plnění plánu zimní údržby
 • Materiály odboru ŠKV
  • Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ ve městě pro školní rok 2023/2024
 • Materiály IAK
  • Zpráva o podaných stížnostech za 2. pololetí 2022
  • Zpráva o činnosti interního auditu a kontroly za rok 2022
 • Materiály kanceláře TAJ
  • Informace o přijatých peticích v 2. pololetí v roce 2022
 • Materiály MP
  • Zhodnocení činnosti MP a součinnost s Policií ČR v roce 2022
 • Materiály KRZ a JSDH
  • Zhodnocení činnosti v oblasti PO a krizového řízení v roce 2022
 • Organizační opatření k zasedání ZM

27.03.2023

 • Finanční záležitosti
 • Materiály odboru ŠKV
  • Dotace z rozpočtu města Šumperka 2023 – vyhodnocení vyhlášených programů Podpora neziskových akcí, Podpora celoroční činnosti a Podpora výkonnostního sportu
  • Schvalování účetních závěrek a výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022
 • Materiály odboru RÚI
  • Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2022
  • Vyhodnocení akčního plánu za rok 2022 a návrh nového akčního plánu
  • Program regenerace MPZ na rok 2023
 • Materiály odboru SOC
  • Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2022
 • Materiály odboru ŽIV
  • Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2022
 • Rozpracování usnesení ZM a interpelace
 • Organizační opatření k zasedání ZM

24.04.2023

 • Materiály kanceláře TAJ
  • Časový a obsahový program schůzí RM a zasedání ZM na 2. pololetí 2023
 • Rozpracování usnesení ZM a interpelace

15.05.2023

 • Materiály odboru ŠKV
  • Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

05.06.2023

 • Finanční záležitosti
  • Závěrečný účet města Šumperka za rok 2022
  • Účetní uzávěrka města Šumperka za rok 2022
 • Materiály odboru ŠKV
  • Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024
 • Materiály odboru ŽPR
  • Hospodaření s komunálním odpadem
  • Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2022
 • Materiály PMŠ a.s.
  • Výsledky hospodaření PMŠ, a.s. za rok 2022
 • Organizační opatření k zasedání ZM

Stálé body:

 • Kontrola plnění usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
 • Různé

Další materiály jednotlivých odborů MěÚ, PMŠ, a.s., Divadla Šumperk, s.r.o., apod., budou zařazovány do programu rady operativně.

Předběžný termín schůzí RM v průběhu prázdnin: 17.07.2023 a 21.08.2023.

Začátek jednání RM je stanoven na 15.00 hodin.

Program schůzí RM schválen dne 24.10.2022.

Vytvořeno 3.11.2020 10:35:58 - aktualizováno 1.11.2022 9:23:45 | přečteno 1513x | hrachovina
load