Úvodní strana > Město a městský úřad > Orgány města
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Městská policie

Městskou policii Šumperk zřídilo zastupitelstvo města Šumperk obecně závaznou vyhláškou. Řídí ji starosta města Mgr. Miroslav Adámek.

Telefonní seznam

Městská policie Šumperk

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.
Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazeného k městské policii (strážník) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Úkoly Městské policie:

 • dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku
 • dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití
 • odhalovat přestupky
 • ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky
 • upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činit opatření k jejich odstranění
 • ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města
 • ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu.

Strážník Městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn:

 • požadovat vysvětlení od osob
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • zastavovat vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • používat donucovacích prostředků
 • používat psa
 • používat služební zbraň

Kontaktní adresa :

Městská policie
Jesenická 31
787 01 Šumperk
Česká republika (CZ)
tel : + 420 156, + 420 583 213 000load