Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor finanční a plánovací

Náplň práce

Oblast samosprávy (samostatná působnost):

1. Oddělení účetnictví:

 • zpracovává faktury vydané, přijaté,
 • zpracovává účetnictví příjmů a výdajů,
 • vede účetnictví fondů,
 • vede účetnictví cizích prostředků,
 • vede evidence majetku,
 • zajišťuje inventarizace majetku,
 • zpracovává rozpočet, hospodaření,
 • zajišťuje plnění zákona o DPH,
 • zajišťuje výkaznictví za účetní jednotku,
 • zajišťuje archiv oddělení.

2. Oddělení daní a vymáhání pohledávek:

 • zajišťuje zpracování vyhlášek dle zákona o místních poplatcích,
 • zajišťuje agendu evidence pohledávek ze smluvních vztahů (pronájmy, prodeje…),
 • vede evidence ztrát a nálezů, provádí prodej nevyzvednutých nálezů dražbou,
 • zajišťuje archiv oddělení.

 

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):¨

1. Oddělení daní a vymáhání pohledávek:

 • vede evidence a zajišťuje vymáhání místních poplatků,
 • vede evidence a zajišťuje vymáhání pohledávek v rámci dělené správy,
 • zajišťuje agendu blokových pokut úřadu a MP,
 • zajišťuje agendu v oblasti insolvenčního řízení,
 • eviduje a povoluje umístění herního prostoru pro technická zařízení,
 • zajišťuje provádění exekucí dle daňového řádu,
 • zajišťuje prodej movitého majetku dražbou v rámci daňového řízení,
 • vydává a vede evidence receptů a žádanek s modrým pruhem.

 

Vybrané právní předpisy v platném znění:

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče,
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., v platném znění.

Vytvořeno 30.10.2007 22:55:30 - aktualizováno 19.5.2022 9:09:31 | přečteno 16590x | kouril
load