Úvodní strana

Aktuality

CB PMR 2
29.02.2012

PORADNA PRO RODINU a jiná témata při relacích civilní ochrany

Jako každý měsíc, tak i v březnu, jsou z radnice v Šumperku organizovány relace civilní ochrany na občanském rádiu CB a PMR. Relace připomenou existenci lidské činnosti pojmenované CIVILNÍ OCHRANA a možnosti využití CB a PMR v civilní ochraně. Poskytnou informace k civilní ochraně a k běžnému životu v Šumperku a jeho okolí.
První pátek v měsíci, 2. března,18.00 - 19.00. Vedle informací o činnosti dobrovolných hasičů, jsou v plánu informace o životě v obci Vikýřovice a informace další.
První sobota v měsíci, 3.března, 08.30 - 10.00. Hlavním tématem besedy při relaci bude obor cestovní ruch na Střední odborné škole, ul. Zemědělská v Šumperku.
První středa v měsíci, 7.března, 08.30 - 10.00. Hlavním tématem besedy při této relaci bude PORADNA PRO RODINU, sídlící na ul. M.R.Štefánika 20 v Šumperku.  Aktuálnost občasných myšlenek o civilní ochraně bude v tento den zdůrazněna taktéž zkouškou sirén, která proběhne ve 12.10 hod.

 
logo csu
28.02.2012

Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje od 25. února do 13. května 2012 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 712 domácnostech, z nichž se 7 112 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňujík provedení šetření Životní podmínky 2012. Více informací ikona souboruzde.

 
27.02.2012

Bezplatná pomoc pro občany před finančním arbitrem

Hlavním posláním finančního arbitra  je zajištění  rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany s finančními institucemi. Například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby, spor zákazníka s věřitelem  a odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení  úvěru. Návrh na zahájení  řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, datovou schránkou, e-mailem s el. podpisem nebo ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. Další informace o finančním arbitrovi ke stažení ikona souboruzde nebo na internetových stránkách včetně vzorového formuláře www.finarbitr.cz

 
P2244704
24.02.2012

Vzpomínka na Jana Zajíce

V pátek 24. února od 10 hodin proběhla u VOŠ a SPŠ pietní vzpomínka na Jana Zajíce. Jan Zajíc, student šumperské průmyslovky, se 25. února 1969 upálil v Praze na protest proti okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy. Pietního aktu před jeho bustou z dílny Olbrama Zoubka se zúčastnili zástupci města Šumperka, zástupci vedení a žáci VOŠ a SPŠ Šumperk.

 
Školní aktovka
17.02.2012

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2012/2013

Vpondělí 26. března a v úterý 27. března 2012 od 8 do 16 hodin proběhne zápis do šumperských mateřských škol. Žádosti k přijetí je možné si vyzvednout v jednotlivých mateřských školách.  Zákonný zástupce dítěte předloží k žádosti svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Podrobnosti naleznete v ikona souborupříloze.

 
16.02.2012

Ukončení smogové situace

Vlivem zlepšení rozptylových podmínek došlo k poklesu koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a vyhlášená smogová situace byla zrušena.

 
dopis
15.02.2012

Děkovný dopis Dagmar Havlové

Dopis s poděkováním za upřímné projevy soustrasti s úmrtím Václava Havla, který adresovala Dagmar Havlová starostovi města Šumperka jeho prostřednictvím všem občanům, je k dispozici v plném znění zde.

 
hzs3
14.02.2012

Hasiči informují - nebezpečí při užívání topidel

Je únor a topidla, která se starají o teplo v našich domovech, mají již za sebou takřka polovinu topné sezóny. V tom lepším případě nás topidla bezpečně zahřála po celou dobu chladných měsíců, ale nemusí tomu tak být i nadále. Protože topidla jsou velmi častou příčinou vzniku požárů, připomeňme si několik zásad jejich bezpečného užívání. Nebezpečí vzniku požáru jsou spojená s užíváním všech typů topidel, jako jsou topidla na tuhá, kapalná, plynná a nebo elektrická paliva. Každé z těchto typů topidel sebou nese svá specifická možná nebezpečí v souvislosti s možným vznikem požáru. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí člověka, je špatný technický stav topidla nebo komínu. Při provozu topidel a komínů je důležité dodržovat bezpečnostní zásady, návody výrobce a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu topidel a komínů. Hasiči během topné sezóny vyjíždí pravidelně k velkému počtu požárů způsobených v souvislosti s nesprávným užíváním topidel a komínů. Aby se i vám nestala podobná nepříjemnost, dodržujte tato základní pravidla.

 
Zakladni dvoubarevna varianta
14.02.2012

Pošta na Jesenické bude mít změněnou pracovní dobu

Od 1. března bude z důvodu změny stavu zaměstnanců u pošty Šumperk 2 upravena otevírací doba poštovní provozovny následovně: pondělí – pátek 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00 hod., sobota 9.00 - 11.00 hod. Změna stavu zaměstnanců vychází ze snížené poptávky po poštovních službách na této pobočce.  Navržená změna otevírací doby bude ve zkušební lhůtě dvou měsíců vyhodnocována a následně Česká pošta rozhodne, zda tuto změněnou otevírací dobu realizovat i dále, případně navrhne jinou její úpravu.

 
2 m
13.02.2012

Do Šumperka míří dvě Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2011

Zřejmě dvě Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury zamíří i letos stejně jako v minulém roce do Šumperka. V kategorii výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti schválila rada Olomouckého kraje udělení ceny pro dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk. Druhé ocenění pravděpodobně získá v kategorii za výjimečný literární počin Městská knihovna Šumperk za organizaci festivalu Město čte knihu. O udělení cen rozhodnou krajští zastupitelé 24. února. V minulém roce cenu získali Mezinárodní folklorní festival Šumperk a herečka šumperského divadla Jaroslava Vysloužilová.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 216 217 218 219 220 221 222 [...] 240 [...] 260 [...] 264 starší
load