Úvodní strana

Aktuality

Ceny města
01.10.2019

Nominujte na Ceny města Šumperka za rok 2019

Město Šumperk vyhlašuje Ceny města Šumperka za rok 2019.  Zapojte se aktivně a nominujte občany města Šumperka, šumperské organizace, firmy a další na toto významné ocenění. Zasláním nominace se automaticky zapojíte do slosování o vstupenky na tuto prestižní akci.

 
Logo Olomoucky kraj
25.09.2019

Zajištění lékárenské pohotovostní služby ve svátek

Krajský úřad Olomouckého kraje zajistil ve spolupráci s Okresními sdruženími lékárníků na státní svátek 28.09.2019 lékárenskou pohotovostní službu v každém okrese Olomouckého kraje. ikona souboruVíce...

 
Novotná
20.09.2019

Město má novou místostarostku

V úterý 17. září, byla všemi šesti zastupiteli hnutí ANO a starostou Tomášem Spurným a Dušanem Ščamburou z politického uskupení Pro Šumperk - KDU-ČSL, NK vypovězena koaliční dohoda, která byla uzavřena s politickým uskupením Šumperáci.
Hlavním důvodem tohoto kroku byla neshoda v otázce obsazení uvolněného postu prvního místostarosty. Nepodařilo se nám najít společnou řeč ani na jednom z koaličních jednání, která k tomuto bodu byla opakovaně svolávána.
„V tomto nestabilním prostředí je velice těžké pracovat, zvláště v době, kdy město zažívá z investičního hlediska náročné časy, je potřeba připravit rozpočet města na rok 2020 a plnit další volební úkoly. I z tohoto důvodu bylo zastupitelstvo, které se konalo 19. září, volební. Věříme, že obsazení postu prvního místostarosty Martou Novotnou (na snímku) pomůže ke stabilizaci vedení města. Podobně kvituji i doplnění týmu radních, do jehož řad byli zvoleni Roman Macek a Dušan Ščambura. Nahradili tak Radovana Auera a Ondřeje Poláka,“ uvedl starosta Tomáš Spurný a dodal: „Zastupitelům za uskupení Šumperáci, kterým jsme vypověděli koaliční dohodu a tím pádem byli odvoláni z městské rady, děkuji za dosavadní práci.“

 
hlasic2
19.09.2019

Město modernizuje varovný systém

Město Šumperk rozšíří a zmodernizuje systém varování a informování šumperských obyvatel. V srpnu totiž odstartovala realizace druhé části projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Šumperka“. Pro rovnoměrné a úplné pokrytí celého města budou instalovány obousměrné bezdrátové hlásiče s téměř dvěma sty reproduktory, které v povodněmi nejvíce ohrožených lokalitách nahradí stávající rotační sirény. Zbylé území bude pokryto novými elektronickými sirénami. „Velkou přidanou hodnotou nového systému varování a informování obyvatelstva bude doplnění zvukového signálu i o verbální informaci. Nové hlásiče budou informovat, proč siréna houká. Například první středu v měsíci se lidé dozvědí, že je to z důvodu pravidelné zkoušky sirén,“ vysvětlila Zuzana, Matějčková, vedoucí krizového řízení města. Více na oficiálních facebookových stránkách města.

 
Logo města Šumperka
17.09.2019

Lidé se mohou vyjádřit ke změnám územního plánu

 Obyvatelé Šumperku jsou zváni na veřejné projednávání změny číslo 2 územního plánu města, které se uskuteční ve čtvrtek 24. října od 16 hodin ve velké zasedací místnosti úřadovny v Jesenické ulici. Lidé mohou dle zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou podat proti návrhu námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Adresa pro doručování: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 788 05, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, oddělení územního plánování.   Podrobný plán, kterých oblastí se změny týkají, naleznete zde.

 
sumperk1
12.09.2019

Projektant představí nové obytné čtvrti

První poprázdninové zasedání zastupitelstvo se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu v Rooseveltově ulici. Na programu bude mimo jiné obecně závazná vyhláška, která by měla regulovat hlučné činnost, jako je například sekání trávy nebo řezání dřeva, o nedělích a svátcích. Zastupitelé spolu s veřejností budou moci zhlédnout v bodu různé prezentaci brněnského architekta Jakuba Kynčla, který představí finální studie dvou lokalit Hedva a Bratrušovská, kde by měly vzniknout nové obytné čtvrti. 
Přesný program na zasedání naleznete zde. Audiovizuální přenos ze zasedání budete moci shlédnout on-line.  

 
bad5
12.09.2019

Desetiletá Kačka je mistryní republiky

Je jí teprve deset a už nyní poráží i starší soupeřky. O tom, že patří mezi nejlepší hráče badmintonu ve své věkové kategorii, svědčí zlatá medaile z domácího mistrovství republiky, která se Kateřině Malé ze Šumperku houpala na krku. Talentovaná sportovkyně spolu se svým otcem a trenérem Pavlem Hrdinou přišla ukázat starostovi města pohár a zlatou medaili. Více se dočtete na oficiálním městském Facebooku.

 
zákaz
12.09.2019

Od září nesmí u hřbitova parkovat kamiony

Konec parkování pro vozy nad 3,5 tuny signalizuje značka, která byla před několika dny umístěna před vjezdem na parkoviště u hřbitova v Šumperku. Návštěvníci pietního místa se tak nemusí bát, že nebudou mít kde zaparkovat. Řidiče kamionů navede nově instalovaný navigační systém na náhradní plochu, kde budou mít důstojnější zázemí. Více informací je na oficiálním městském Facebooku.

 
gympl2
06.09.2019

Gymnázium slaví sto let

Od úterý 17. září až do soboty 21. září slaví Gymnázium Šumperk stoleté výročí od svého založení. Studenty, pedagogy i absolventy školy čekají nejrůznější akce, včetně výstav a komponovaných pořadů. Oslavy vyvrcholí v pátek 20. září v divadle, absolventi se také budou moci sejít se svou třídou přímo v budově gymnázia. Podrobný program je na oficiálních facebookových stránkách města.

 
rabštejn
06.09.2019

Rabštejn: prodloužení zákazu

Kvůli havarijnímu stavu severní hradby Rabštejna prodloužili úředníci z odboru životního prostředí Městského úřadu v Šumperku zákaz vstupu na tuto zříceninu středověkého hradu. První omezení pro návštěvníky platilo od letošního 6. června do 2. září a od 3. září do 2. prosince byl tento zákaz na žádost Lesů ČR opět na tři měsíce prodloužen. Vstup do zakázané zóny může být sankcionován až do výše 5000 korun. Záchranné práce hradební zdi by mohly začít pod dohledem Národního památkového ústavu v příštím roce.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 276 starší
load