Úvodní strana

Aktuality

Logo CO
07.03.2018

Dražba materiálu a techniky civilní ochrany

Město Šumperk vyhlašuje veřejnou dobrovolnou dražbu ikona souborunepotřebného materiálu a techniky civilní ochrany, které jsou vedeny v evidenci majetku města Šumperka. Předmětem dražby bude například elektrocentrála, protichemický oblek, kamna a další.  Dražba se uskuteční v pondělí 9. dubna 2018 od 13 hodin v zasedací místnosti č. 330 úřadovny Městského úřadu, ul. Jesenická 31, Šumperk.  Prohlídky předmětů dražby se budou konat částečně v prostoru areálu civilní ochrany Luže, Vikýřovická 1495, Šumperk (drobný hmotný majetek) a částečně v areálu firmy KOVA Invest s.r.o., na Žerotínově ul. 60, Šumperk, kde je uskladněna technika. Prohlídky se uskuteční ve středu 4. dubna od 14:00 do 16:30 hodin a v pondělí 9. dubna od 9:00 do 11:30 hodin. Více informací poskytne vedoucí krizového řízení Ing. Zuzana Matějčková tel. 583 388 413.

 
Zdroj Olomoucký kraj
06.03.2018

Město Šumperk obsadilo v soutěži Zlatý erb druhou příčku

V letošním ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí získalo město Šumperk druhé místo v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba. Ocenění získalo za elektronickou službu Požadavky občanů.  Tato elektronická služba je využívána občany, kteří mohou jejím prostřednictvím upozorňovat na různé problémy na území města. Na zabezpečování provozu se podílí oddělení informatiky MěÚ.  Na zajišťování odpovědí a reakcí na požadavky občanů se podílí celý městský úřad včetně městských organizací. Vítězem v této kategorii se pro letošní rok stala obec Lutín se svými zprávami z rozhlasu na e-mail. Více...

 
sumperk1
06.03.2018

Svoz odpadů ve městě Šumperku

Kontejnery pro objemný komunální odpad budou ve městě Šumperku přistaveny od pondělí 5. do pátku 23. března. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny od pátku 9. března, svoz hnědých nádob na bioodpad bude probíhat v pravidelných intervalech od pondělí 12. března do středy 28. listopadu 2018. Mapu s kontejnery a další informace naleznete zde.

 
Radnice 04 06 11
06.03.2018

Rekonstrukce radnice

Vážení občané, vletošním roce realizujeme poslední fázi rozsáhlé rekonstrukce budovy radnice, která dostane novou fasádu, podkroví a střechu. Po dobu rekonstrukce, která potrvá do listopadu letošního roku, může dojít ke zvýšené prašnosti, hlučnosti a na části chodníku bude zařízeno staveniště. Provoz úřadovny na radnici nebude omezen. Omlouváme se vám tímto za případné komplikace a prosíme o trpělivost. Děkujeme za pochopení.
 
logo společnosti ČEZ
06.03.2018

Informace o plánovaném přerušení dodávek elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve středu 28.03. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

 
sumperk1
05.03.2018

Výzva pro pořadatele akcí

Vážení pořadatele, dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín podávání žádostí o udělení následujících výjimek z Obecně závazných vyhlášek města Šumperka (dále OZV): udělení výjimky z OZV č. 5/2015 (o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství) a udělení výjimky z OZV č. 8/2007 (k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků). Své žádosti prosím zasílejte na oddělení kultury a vnějších vztahů, k rukám Mgr. Evy Rutarové, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději do 23.03.2018. Pořadatelé, kteří si o tyto výjimky nepožádají ve stanoveném termínu, se vystavují riziku, že jim nebudou mimořádné výjimky v průběhu roku uděleny. ikona souboruVíce... 

 
logo společnosti ČEZ
05.03.2018

Informace o plánovaném přerušení dodávek elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v pondělí 19.03. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin. Přerušení se bude týkat části nebo celých ulic: Belgická, Bohdíkovská, Francouzská, Holandská, Italská, Lucemburská, Hrabenovská, Potoční, Temenická.  Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

 
sumperk1
01.03.2018

Uzavření centrální spisovny

Oznamujeme občanům, že centrální spisovna na Bří. Čapků bude z důvodu nemoci uzavřena až do 16.3.2018. Děkujeme za pochopení.

 
Logo Správy železniční dopravní cesty
28.02.2018

Výluka na trati v úseku Olomouc – Uničov – Šumperk

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., vyhlásil  ve dnech:
1., 2. a 6. března 2018 od 7:35 do 14:55 hod. a ve dnech 3. a 4. března 2018 od 8:30 do 16:30 hod. výluku traťové koleje v úseku Olomouc hl.n. – Šternberk.
9. a 13. března 2018 od 7:30 do 15:10 hod. a ve dnech 10. a 11. března 2018 od 8:30 do 16:30 hod. výluku traťové koleje v úseku Šternberk - Uničov,
16. března 2018 od 7:35 do 15:30 hod. a 17., 18. března 2018 od 8:00 do 16:00 hod. výluku traťové koleje v úseku Uničov - Šumperk.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky všechny vlaky ve vyloučených úsecích na trati č. 290 nahradit náhradní autobusovou dopravou. Podrobnosti k výlukám jsou uvedeny ve výlukových jízdních řádech ikona souboruzde, ikona souboruzde a ikona souboruzde.

 
CZ0R4219
28.02.2018

Ceny města Šumperka za rok 2017 znají své vítěze

Zastupitelstvo města Šumperka udělilo na svém únorovém zasedání v jedenácti kategoriích Ceny města Šumperka za rok 2017. Zastupitelstvo vybíralo celkem ze sedmdesáti různých nominací. Letošní slavnostní večer s udílením Cen města Šumperka za rok 2017 se uskuteční v sobotu 14. dubna 2018 od 19 hodin v šumperském divadle.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 246 starší
load