Úvodní strana

Aktuality

03.03.2008

Výsledky zápisu dětí do základních a speciálních škol

Ve dnech 14. a 15. února 2008 proběhl ve všech základních a speciálních školách na území města Šumperka zápis dětí do I. ročníků pro školní rok 2008/2009.

 
Logo Proti raketám
27.02.2008

Informační DVD Úřadu vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany

Úřad vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany ve spolupráci s PR agenturou AMI Communications vytvořili informační DVD.

 
20.02.2008

Příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelky mateřských škol v Šumperku, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují po dohodě se zřizovatelem Městem Šumperkem, ředitelkou SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 a ředitelem ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedické Schola Viva o.p.s., Šumperk, Erbenova 16, termín, dobu a místo pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, a to na pondělí 5. května 2008 od 8:00 do 16:00 hodin a úterý 6. května 2008 od 8:00 do 16:00 hodin

 
J. z Poděbrad
20.02.2008

Anketa - „Revitalizace lokality Jiřího z Poděbrad“

Město Šumperk bude žádat o dotaci ze strukturálních fondů EU - Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava na spolufinancování revitalizace lokality Jiřího z Poděbrad. V souvislosti s přípravou žádosti o tuto dotaci si Vás, vážení spoluobčané, dovolujeme požádat o vyjádření svých názorů prostřednictvím vyplnění jednoduché ankety buď v papírové nebo elektronické podobě. Více informací naleznete v následujícím článku.

 
07 ZPP veřejnost 2
19.02.2008

Kurz zdravotnické první pomoci pro veřejnost

Město Šumperk a Střední zdravotnická škola Šumperk zvou k účasti na kurzu občany nejen z města Šumperka. První lekce se koná ve čtvrtek 21.2. od 16.00 do 18.00 hod ve Střední zdravotnické škole, ul. Kladská, Šumperk. A potom se konají další lekce tamtéž, ve stejnou hodinu, v následující čtvrtky - 28.2., 6.3. a 13.3.

 
KP
31.01.2008

Město Šumperk uspělo v soutěži „O lidech s lidmi“

Projekt města Šumperka „Komunitní plánování sociálních služeb“ byl dne 29. 1. 2008 oceněn 2. místem v soutěži „O lidech s lidmi - cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO“.

 
Knihovna
30.01.2008

Městská knihovna v Šumperku se rozšíří

Městskou knihovnu v Šumperku čeká v letech 2008-2010 rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření. Vzhledem ke stísněným prostorám bude současná budova rekonstruována a v plánu je i stavba budovy nové, která bude se stávající budovou propojena.

 
Erb VŠB-TU Ostrava
25.01.2008

Vysokoškolské studium v Šumperku se rozšiřuje

Zájemci o studium v Šumperku si od letošního roku (resp. akademického roku 2008/2009) mohou vybrat z pěti oborů na třech fakultách VŠB - ; TU Ostrava. V Šumperku bude prostřednictvím Centra bakalářských studií působit již třetí fakulta Vysoké školy báňské - ; Technické univerzity Ostrava - ; Fakulta elektrotechniky a informatiky.

 
Školní aktovka
24.01.2008

Zápis dětí do I. ročníku základních škol

Ředitelé základních škol v Šumperku vyhlašují zápis dětí do I. ročníku základních škol a přípravných tříd pro školní rok 2008/2009.

 
Tříkrálová sbírka
23.01.2008

Tříkrálová sbírka 2008

Ve dnech 2. - 6. ledna 2008 uspořádala tříkrálovou sbírku Charita Šumperk ve spolupráci se zpěváky z šumperského dětského sboru Motýli Šumperk, studenty Gymnázia Šumperk, skauty, dalšími koledníky a v neposlední řadě i ve spolupráci se senátorem Ing. Adolfem Jílkem, který každoročně koleduje se skupinkou tří králů v Dolních Studénkách.
V Šumperku vybrali koledníci 79.169,- Kč, celkem darovali občané 32 obcí šumperského regionu 493.000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitní pomoci.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 285 286 287 288 289 starší
load