Úvodní strana

Aktuality

Knihovna
30.01.2008

Městská knihovna v Šumperku se rozšíří

Městskou knihovnu v Šumperku čeká v letech 2008-2010 rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření. Vzhledem ke stísněným prostorám bude současná budova rekonstruována a v plánu je i stavba budovy nové, která bude se stávající budovou propojena.

 
Erb VŠB-TU Ostrava
25.01.2008

Vysokoškolské studium v Šumperku se rozšiřuje

Zájemci o studium v Šumperku si od letošního roku (resp. akademického roku 2008/2009) mohou vybrat z pěti oborů na třech fakultách VŠB - ; TU Ostrava. V Šumperku bude prostřednictvím Centra bakalářských studií působit již třetí fakulta Vysoké školy báňské - ; Technické univerzity Ostrava - ; Fakulta elektrotechniky a informatiky.

 
Školní aktovka
24.01.2008

Zápis dětí do I. ročníku základních škol

Ředitelé základních škol v Šumperku vyhlašují zápis dětí do I. ročníku základních škol a přípravných tříd pro školní rok 2008/2009.

 
Tříkrálová sbírka
23.01.2008

Tříkrálová sbírka 2008

Ve dnech 2. - 6. ledna 2008 uspořádala tříkrálovou sbírku Charita Šumperk ve spolupráci se zpěváky z šumperského dětského sboru Motýli Šumperk, studenty Gymnázia Šumperk, skauty, dalšími koledníky a v neposlední řadě i ve spolupráci se senátorem Ing. Adolfem Jílkem, který každoročně koleduje se skupinkou tří králů v Dolních Studénkách.
V Šumperku vybrali koledníci 79.169,- Kč, celkem darovali občané 32 obcí šumperského regionu 493.000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitní pomoci.

 
Logo CzechPoint
14.01.2008

Městský úřad v Šumperku je zapojen do projektu Czech POINT

Na Městském úřadě v Šumperku lze za správní poplatek prostřednictvím projektu Czech POINT pořídit čtyři druhy ověřených výpisů - ; výpis z Katastru nemovitostí České republiky, výpis z Obchodního rejstříku České republiky, výpis z Živnostenského rejstříku České republiky a výpis z Rejstříku trestů České republiky.

 
Peníze granty, dotace
18.12.2007

Granty a dotace

Od 2.1.2008 začíná přijímání žádostí o grant, nebo dotaci na činnost z rozpočtu města Šumperka.

 
ceny_2006
09.11.2007

Ceny města Šumperka 2007

Město Šumperk připravuje udílení Cen města Šumperka za rok 2007.
Ceny města Šumperka jsou udělovány každoročně, do nominací je zapojena odborná a široká veřejnost.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 268 269 270 271
load