Úvodní strana

Aktuality

21.05.2009

Město Šumperk prodává byty

Město Šumperk zveřejňuje záměr prodeje dvou bytů na ulici Zahradní.

 
04.05.2009

Sociální situace ve městě v roce 2008

Sociální situace ve městě Šumperk v roce 2008 v oblasti působnosti odboru sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

 
04.05.2009

Civilní ochrana 2008

Zpráva o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 2008

 
04.05.2009

Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zhodnocení činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka za rok 2008.

 
04.05.2009

Činnost Městské policie Šumperk v roce 2008

Městská policie Šumperk zrekapitulovala své působení v minulém roce v materiálu Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2008.

 
03.05.2009

Zelená úsporám

V pondělí 25. května 2009 se od 16:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu, Rooseveltova ul., Šumperk bude konat seminář o dotačním programu Zelená úsporám.

 
01.05.2009

Mimořádné rozhledy z radniční věže

V pátek 1. května 2009 byla jako každým rokem otevřena radniční věž pro širokou veřejnost, všichni příchozí měli vstup na věž zdarma. Díky pěknému počasí zavítalo na věž nauvěřitelných 629 návštěvníků, což je zatím rekordní počet návštěvníků v jeden den.
Znovu bude radniční věž otevřená v pátek 8. května 2009, kdy se opět mohou návštěvníci rozhlédnout po Šumperku z věže zdarma.

 
01.05.2009

Výluka informačního systému správních evidencí

Dle sdělení Ministerstva vnitra ČR se plánovaná výluka správních agend odvolává.

 
30.04.2009

Příspěvek na obnovu památek

Výzva k podávání žádostí o příspěvek z programu Ministerstva kultury 2009 "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Šumperk a Zábřeh. Termín vyhlášení výzvy: 1.3.2009; termín uzávěrky příjmu žádostí: 30.4.2009.

 
29.04.2009

Relace CO na občanském rádiu CB v květnu 2009

Tak jako každý měsíc, tak i v první středu v květnu 2009, tzn. 6. května, proběhnou relace civilní ochrany na kanále č.3 občanského rádia CB za řízení "radnice Šumperk".
Při dopolední relaci v době 08.30 - 09.30 hod bude mimo jiné speciálním hostem ing. Martin Žaitlik. Je to styčný důstojník Hasičského záchranného sboru ČR pro mezinárodní pomoc při mimořádných událostech a krizových situacích. Dotazy a názory bude možné sdělovat i na téma "Předsednictví ČR v Evropské unii a dopady v činnosti Hasičského záchranného sboru ČR".
Při večerní relaci v době 20.30 - 21.30 hod bude program standardní, tzn. bezpečnost silničního provozu, historie sborů dobrovolných hasičů, aktuality civilní ochrany, atd.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 254 255 256 257 258 259 260 [...] 271 starší
load