Úvodní strana

Aktuality

26.06.2008

Sportovní hry mateřských škol 2008

Mateřská škola Libina reprezentující Šumperk vyhrála první místo ve Sportovních hrách MŠ Olomouckého kraje.

 
26.06.2008

Stav životního prostředí v Šumperku v roce 2007

V sekci Dokumenty/Životní prostředí je k nahlédnutí zpráva o stavu životního prostředí ve městě v roce 2007. Je zde zhodnoceno několik veličin - stav ovzduší, kvalita vody, půdy, produkce a třídění odpadů a další.

 
25.06.2008

Čipování psů v Šumperku

Ve čtvrtek 19.06.2008 Zastupitelstvo města Šumperka schválilo na svém zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 o trvalém označování psů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.10.2008, od 01.10.2009 musí být všichni psi chovaní v Šumperku trvale označeni. Označení zvířete čipem město Šumperk chovatelům zaplatí.

 
19.06.2008

Informace od hasičů

Na webových stránkách hasičů města Šumperka v sekci „Informace pro občany“ naleznete ve formě videoklipů užitečné rady jak např. používat linky tísňového volání a kdy na ně volat, jaké jsou zásady pro opuštění hořícího domu, jak se chovat, stanete-li se účastníkem dopravní nehody nebo jak správně a včasně poskytnout první pomoc. Více na www.hasicisumperk.cz.

 
13.06.2008

Panevropský týden lesa

Ku příležitosti konání páté Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě, konané dne 5. - 7. 11. 2007 ve Varšavě v Polsku, ministři odpovědní za sektor lesnictví v Evropě vyhlásili týden 20. - 24. října 2008 jako Celoevropský (Panevropský) týden lesů.

 
13.06.2008

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Odbor sociálních věcí Olomouckého kraje pořádá konzultační setkání v rámci připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009-2010. Manažeři pracovních skupin spolu s koordinátorkami procesu střednědobého plánování navštíví město Šumperk 17.06.2008.

 
12.06.2008

Jízda historickými motoráčky

Občanské sdružení Železniční a parní spolek Vás zve v sobotu 14.06.2008 na jízdu historickými motoráčky M131.101 a M120.417 po tratích Železnice Desné. Odjezd ze Šumperka v 8:30, návrat v 16:07. Ve vlaku platí zvláštní jízdné, prodej jízdenek u vlaku. Součástí jízdy je výstava železničních modelů a relikvií v žst. Kouty nad Desnou. Více informací na plakátech umístěných na každé stanici Železnice Desné, nebo na http://zpst.sweb.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 
11.06.2008

Veřejná zakázka - právní pomoc při vymáhání pohledávek

Rada města Śumperka usnesením č. 2252/08 ze dne 05.06.2008 schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování právní pomoci při vymáhání pohledávek za dlužné nájemné a služby u bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka.

 
Pavlínin dvůr - střih pásky
05.06.2008

Rekonstrukce areálu Pavlínina dvora v Šumperku

Skončila další etapa rekonstrukce Pavlínina dvora - rekonstruováno bylo nádvoří a západní křídlo Pavlínina dvora. Slavnostní přestřižení pásky se konalo v sobotu 31. května 2008 v rámci Slavností města Šumperka 2008 a Dnů Olomouckého kraje.

 
02.06.2008

Sport v Šumperku

Kolektiv autorů prosí o pomoc při mapování sportovního dění v Šumperku.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 starší
load