Úvodní strana

Aktuality

30.06.2009

Investiční výstavba v Šumperku

Plnění plánu investiční výstavby k 31.5.2009.

 
30.06.2009

Stav životního prostředí

Zastupitelstvo města Šumperka vzalo na vědomí zprávu o stavu životního prostředí za rok 2008.

 
Radnice věž
30.06.2009

Mimořádné rozhledy z radniční věže

Školáci pozor! V úterý 30. června zveme v době od 9 do 15 hodin všechny školáky na radniční věž v Šumperku, Spolu se svým případným doprovodem (jedna dospělá osoba) budou mít vstup na věž zdarma. Ty, kteří budou mít vyznamenání s své vysvědčení předloží průvodcům, čeká malý dárek.

 
26.06.2009

Plán schůzí zastupitelstva města

Byl schválen časový a obsahový program schůzí Zastupitelstva města Šumperka na II. pololetí 2009.

 
Právní osvěta
25.06.2009

Vyhláška o zákazu konzumace alkoholu

10. července 2009 nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Původní vyhláška č. 4/2008 byla v příloze č. 1 doplněna o dvě veřejná prostranství, na která se vztahuje zákaz konzumace alkoholických nápojů.

 
Zpravodaj malé logo
22.06.2009

E-podoba městských tiskovin

Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka Šumperský zpravodaj a společenský měsíčník města Šumperka Kulturní život Šumperka naleznete v elektronické podobě na webových stránkách města v oddílu Periodický tisk.

 
22.06.2009

Plán schůzí rady města

Byl schválen časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2009.

 
2009_06_10 dražba
17.06.2009

Veřejná dražba nalezených předmětů

Dne 17. 06. 2009 se od 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle dražebníka v Šumperku, Krátká 2 (vchod z ulice M. R. Štefánika 1) uskuteční dražba nalezených předmětů.

 
14.06.2009

Uzavírka ul. Radniční

Z důvodu nutnosti bezodkladného řešení poruchy na plynárenském zařízení (únik plynu) byla uzavřena ul. Radniční v úseku od ul. Kladská po nám. Míru včetně křižovatky s nám. Míru. Uzavírka je povolena do 14.6.2009, objízdná trasa je vedena ul. Starobranská a ul. Radniční.

 
12.06.2009

Konkursní řízení na ředitele ZŠ

Město Šumperk vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Šumperk, Vrchlického 22. Podání přihlášek do 18.06.2009, předpokládaný nástup od 01.08.2009.
 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 253 254 255 256 257 258 259 260 [...] 272 starší
load