Úvodní strana

Aktuality

25.06.2008

Čipování psů v Šumperku

Ve čtvrtek 19.06.2008 Zastupitelstvo města Šumperka schválilo na svém zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 o trvalém označování psů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.10.2008, od 01.10.2009 musí být všichni psi chovaní v Šumperku trvale označeni. Označení zvířete čipem město Šumperk chovatelům zaplatí.

 
19.06.2008

Informace od hasičů

Na webových stránkách hasičů města Šumperka v sekci „Informace pro občany“ naleznete ve formě videoklipů užitečné rady jak např. používat linky tísňového volání a kdy na ně volat, jaké jsou zásady pro opuštění hořícího domu, jak se chovat, stanete-li se účastníkem dopravní nehody nebo jak správně a včasně poskytnout první pomoc. Více na www.hasicisumperk.cz.

 
13.06.2008

Panevropský týden lesa

Ku příležitosti konání páté Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě, konané dne 5. - 7. 11. 2007 ve Varšavě v Polsku, ministři odpovědní za sektor lesnictví v Evropě vyhlásili týden 20. - 24. října 2008 jako Celoevropský (Panevropský) týden lesů.

 
13.06.2008

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Odbor sociálních věcí Olomouckého kraje pořádá konzultační setkání v rámci připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009-2010. Manažeři pracovních skupin spolu s koordinátorkami procesu střednědobého plánování navštíví město Šumperk 17.06.2008.

 
12.06.2008

Jízda historickými motoráčky

Občanské sdružení Železniční a parní spolek Vás zve v sobotu 14.06.2008 na jízdu historickými motoráčky M131.101 a M120.417 po tratích Železnice Desné. Odjezd ze Šumperka v 8:30, návrat v 16:07. Ve vlaku platí zvláštní jízdné, prodej jízdenek u vlaku. Součástí jízdy je výstava železničních modelů a relikvií v žst. Kouty nad Desnou. Více informací na plakátech umístěných na každé stanici Železnice Desné, nebo na http://zpst.sweb.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 
11.06.2008

Veřejná zakázka - právní pomoc při vymáhání pohledávek

Rada města Śumperka usnesením č. 2252/08 ze dne 05.06.2008 schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování právní pomoci při vymáhání pohledávek za dlužné nájemné a služby u bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka.

 
Pavlínin dvůr - střih pásky
05.06.2008

Rekonstrukce areálu Pavlínina dvora v Šumperku

Skončila další etapa rekonstrukce Pavlínina dvora - rekonstruováno bylo nádvoří a západní křídlo Pavlínina dvora. Slavnostní přestřižení pásky se konalo v sobotu 31. května 2008 v rámci Slavností města Šumperka 2008 a Dnů Olomouckého kraje.

 
02.06.2008

Sport v Šumperku

Kolektiv autorů prosí o pomoc při mapování sportovního dění v Šumperku.

 
6 ZŠ hřiště
30.05.2008

Anketa - „Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku- I.etapa“

Město Šumperk připravuje projekt modernizace hřišť v areálu komunitního centra (Komín) a u ZŠ Šumavská. V souvislosti s přípravou žádosti si Vás, jako potenciální uživatele obou hřišť, dovolujeme požádat o vyplnění níže uvedené anonymní ankety.

 
29.05.2008

Zábava na základně CO Luže 2008

Dne 7.6.2008 v době 13.00 - 19.00 hod se koná třetí pokračování akce pro veřejnost "Zábava na základně CO Luže", na ul. Vikýřovická v Šumperku. Návštěvníci se mohou setkat s informacemi, které jsou spojeny s naším každodenním životem, např. bezpečnost silničního provozu a cyklisté, činnost Armády spásy, zdravotnická první pomoc, poradna zdraví, činnost Armády ČR, použití občanské radiostanice CB, poradna pro majitele psů, činnost oddílu mladých hasičů, atd. Za aktivitu návštěvníků budou rozdávány drobné dárky. V tombole bude možné vyhrát zajímavé ceny, např. vyhlídkovou jízdu s vojenskou technikou na Rapotínské stráni. Pochopitelně nebude chybět hudba a občerstvení. Vstup zdarma. Jsou zváni starší, mladí, malí, přijít lze pěšky, nebo lze přijet na kole či autem.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 241 242 243 244 245 246 [...] 248 starší
load