Úvodní strana

Aktuality

Mariánský sloup v Šumperku 01 jp
20.04.2011

Morový mariánský sloup se dočká nasvícení

Ve čtvrtek 7. dubna 2011 proběhly zkoušky možného nasvícení morového sloupu na nám. Míru. Barokní památka připomínající morové epidemie z osmnáctého století prošla v minulých letech citlivými úpravami pod dohledem zkušených restaurátorů. V loňském roce proběhlo slavnostní znovuodhalení a letos se morový sloup dočká nasvícení. Novinku mohou obyvatelé Šumperka a návštěvníci města poprvé vidět během slavností města, které se připravují na pátek 3. a sobotu 4. června 2011.

 
251118 top foto1 mw6rc
05.04.2011

Dodatečné sčítání lidu, domů a bytů

Jde jen o doplňkovou formu sečtení, kterou by měly využívat převážně osoby, které se vrátí do obce po delší nepřítomnosti v republice. Povinná osoba sčítací formuláře vyplní a zašle obálkou prostřednictvím provozovatele poštovní služby, popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání vyplněných sčítacích formulářů je do 19. dubna 2011. VYDÁVÁNÍ SČÍTACÍCH FORMULÁŘŮ V RÁMCI DODATEČNÉHO SEČTENÍ PROBÍHÁ V OBDOBÍ OD 5.4.2011 DO 14.4.2011 na Městském úřadě v Šumperku v budově na ul. Jesenická 31, v kanceláři č. 321 (přístavba budovy, vchod z ul. Rooseveltovy). Kontaktní osoba Olga Breitzetelová, vedoucí oddělení správního odboru správního a vnitřních věcí tel. 583 388 321, 721 115 718.

 
04.04.2011

Výzva k podávání žádostí o příspěvek z programu MK ČR v roce 2011

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o tu část památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Termín uzávěrky příjmu žádostí bude ukončen 30. dubna 2011.

 
pmr
29.03.2011

Místní akční skupina Šumperský venkov

Nadpis je také názvem tématu besedy při relaci civilní ochrany na občanském rádiu CB a PMR.
Relace se koná tradičně v první středu v měsíci, tentokrát ve středu 6. dubna, v době 08.30 - 10.00 hod.

Ve středu 6. dubna, za řízení "Radnice Šumperk", se konají další relace civilní ochrany.
V době 12.45 - 13.30 hod relace se základními školami.
Večer od 20.30 do 21.30 hod bude relace s besedou věnována různým tématům života v okrese Šumperk.

Středečním relacím bude předcházet, opět tradičně, relace civilní ochrany na občanském rádiu CB a PMR v první pátek v měsíci, v pátek 1. dubna, v době 18.00 - 19.00 hod. Kromě dobrovolných hasičů bude relace věnována dalším tématům života okolo Šumperka.

Relace civilní ochrany na CB a PMR se konají na kanálu č.3. Do programu relací může přispívat kdokoliv, komu to radiové vlny umožní.

Tradice bude dodržena i při zkoušce sirén. V první středu v dubnu, ve středu 6. dubna, ve 12.10 hod, si lze vzpomenout na to, jaký je opak zkoušky a jaká je potřebná činnost. Opakem zkoušky sirén je oznámení varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA sirénami.

 
ERB Olomouc 2011 K Z
28.03.2011

Šumperk uspěl v soutěži Zlatý erb

V soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí získalo město Šumperk v krajském kole 1. místo za nejlepší elektronickou službu „Zimní údržba“. Cenu převzali zástupci města na slavnostním ceremoniálu ve čtvrtek 17. března 2011. Služba postoupila do celostátního kola, jehož výsledky budou vyhlášeny v Hradci Králové na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě ve dnech 4.- 5. dubna.

 
21.03.2011

Město rozdělí 500 000 Kč na výkonnostní sport

V pátek 1. dubna od 8:00 hodin bude zahájen příjem žádostí o příspěvek na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu. Ukončení příjmu žádostí bude v pátek 29. dubna do 14:15 hodin. Podmínky a tiskopisy žádostí pro poskytování dotací z prostředků města na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu juniorů, dospělých a seniorů jsou k dispozici na internetových stránkách www.sumperk.cz a informačních místech v budovách MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 a Jesenická 31. Žádost se podává písemně poštou nebo osobně na podatelny MěÚ Šumperk, Jesenická 31 nebo nám. Míru 1, 787 93 Šumperk. V jedné obálce může být pouze jedna žádost.

 
komiks schema up
16.03.2011

Pozvánka na veřejnou besedu o novém územním plánu

Ve středu 30. března 2011 od 15:30 hodin proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31 beseda na téma nového územního plánu města Šumperka. Zpracovatelská firma KNESL+KYNČL s.r.o., seznámí návštěvníky besedy s návrhem nového územního plánu a odpoví na dotazy. Toto jednání je organizováno nad rámec běžných jednání o územním plánu za účelem co nejlépe informovat občany Šumperka.

 
10.03.2011

Omezení provozu MěÚ 11.3. 2011

V pátek 11. března od 13:30 bude Městský úřad z provozních důvodů uzavřen.

 
251118 top foto1 mw6rc
10.03.2011

Sčítání lidu, domů a bytů proběhne 25. a 26. března

Rozhodným okamžikem pro blížící se Sčítání lidu, domů a bytů je v České republice půlnoc z 25. na 26. března. Letos poprvé se přitom sčítá i přes internet. Můžete tak ke sčítání využít svůj domácí počítač nebo veřejný internet v půjčovnách šumperské knihovny. Český statistický úřad už žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Ten, kdo by chtěl sčítání bojkotovat, může dostat až desetitisícovou pokutu.

 
09.03.2011

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2011/2012

Ve středu 30. března a ve čtvrtek 31. března 2011 od 8 do 16 hodin proběhne zápis do šumperských mateřských škol. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm ve městě Šumperku a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 237 238 239 240 241 242 243 [...] 260 [...] 274 starší
load