Úvodní strana

Aktuality

100 3866
31.05.2012

Expozice Čarodějnické procesy patří mezi nejinspirativnější projekty

Společný projekt powiatu Nysa, Šumperka a Jeseníky - sdružení cestovního ruchu "Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí“ uspěl v Soutěži o nejinspirativnější projekt v operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. Projekt se umístil na skvělém třetím místě z celkem 219 projektů.

 
Slavnosti města Šumperka 2011 09
31.05.2012

Slavnosti města již tento víkend!

První červnový víkend se město Šumperk opět přenese do středověku, oslaví den dětí, zahájí letní turistickou sezónu a připomene si výročí uskutečnění nejvýznamnější události v dějinách města - tzv. Šumperský sněm z r. 1490, kdy se na šumperský zámek sjeli čelní představitelé Moravského markrabství a zástupci Slezských knížectví, aby mj. společně napomohli sjednocení zemí Koruny české po rozvratu v důsledku česko-uherských válek. Slavnosti města Šumperka otevírají letní turistickou sezónu, bude otevřena expozice Čarodějnické procesy a radniční věž.

 
CB PMR 2
30.05.2012

Zážitky z Persie

V první sobotu v měsíci, jako vždy, tentokrát 2. června v době 08.30 – 10.00,se koná relace civilní ochrany na kanálu č. 3 občanského rádia CB a PMR z radnice v Šumperku. Hlavní téma besedy bude směřovat na jiný kontinent. Předchozí den, v první pátek v měsíci 1. června v době 18.00 – 19.00, se koná také relace civilní ochrany. Bude věnována méně vzdálenému krásnému Šumperskému okresu.

 
Siréna
28.05.2012

Město Šumperk rozšířilo počet sirén

Na střeše základní školy na ulici Sluneční a na střeše základní školy na ul. 8. května byly nově instalovány sirény. Tak jako jiné sirény i tyto jsou určeny k oznámení závažné mimořádné události a k přesměrování myšlení každého občana na chování k ochraně zdraví svého a osob blízkých. Posílení sítě sirén je vyvoláno stavebními pracemi na budovách a zvýšením hlučnosti, což vede ke snížení slyšitelnosti dosavadního počtu sirén. Ve středu 6. června, tzn. v první středu v měsíci, ve 12.10 při provádění zkoušky sirén, budou do zkoušky zahrnuty i tyto nově  instalované sirény.
Při zkoušce houkají sirény jedenkrát táhlým tónem. Při "ostrém" varovném signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA houkají tónem kolísavým a několikrát za sebou.

 
Logo města Šumperka
21.05.2012

Kino OKO hledá nové vedení

Až do konce května je možné posílat přihlášky do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky kina OKO. Všechny požadavky jsou ke stažení zde.

 
ttdd Foto 2 D  Dubská
17.05.2012

Šumperskou radnici navštívili studenti Gymnázia Šumperk

Ve středu 16. května navštívili v dopoledních hodinách studenti druhého ročníku  místního  gymnázia odbory Městského úřadu v Šumperku, aby se seznámili s chodem jednotlivých součástí  MěÚ. Celkem třicet studentů dostalo možnost seznámit se blíže s náplní práce na odborech MěÚ Šumperk.

 
hzs3
17.05.2012

Hasiči informují - nebezpečí proměnlivosti počasí

Jarní měsíce jsou často charakteristické proměnlivostí počasí, kdy se střídají přívalové srážky s horkým, téměř letním počasím, kdy několik po sobě jdoucích dní nezaprší. Oba extrémní klimatické jevy přináší nebezpečí, a to buď lokální záplavy (povodně) nebo extrémní sucho. Abyste se na tyto jevy dokázali připravit, dodržujte tato základní pravidla.

 
Logo města Šumperka
14.05.2012

Městský úřad spouští novinku, rezervační systém pro pracoviště občanských průkazů a pasů

Od čtvrtka 17. května bude možné využít rezervační systém při žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu. Pomocí rezervačního systému na stránkách www.sumperk.cz. si budou moci klienti zarezervovat termín před příchodem na úřad. Jedna rezervace platí pouze pro jednu osobu. Při žádostí o více dokladů (pro více členů rodiny nebo při žádosti o občanský průkaz i pas) je potřeba si vygenerovat rezervační číslo pro každý doklad a osobu zvlášť. Vygenerované číslo se musí po příchodu na úřad zadat do odbavovacího systému umístěného na oddělení registru vozidel, které je pro on-line rezervace vybaveno. Klienti budou následně odbaveni na pracovišti pasů a občanských průkazů. Systém by měl být spuštěn od čtvrtka 17. května a bude fungovat pouze při plném obsazení pracoviště, což nebude možné zaručit v době čerpání dovolené v období letních prázdnin. 

 
Logo města Šumperka
14.05.2012

Omezení provozu na odboru dopravy

Z důvodu poruchy vyvolávacího zařízení a z důvodu nemoci bude na oddělení registru vozidel ve dnech 14.,15. a 16. května omezen provoz. Klienti budou obslouženi, ale je možné, že čekací lhůty  budou  prodlouženy. Od 17. května bude provoz opět bez omezení. 

 
pmr
14.05.2012

Zvláštní relace civilní ochrany s poslancem Parlamentu ČR

V sobotu 19. května bude připomenuta možnost využití občanského rádia CB a PMR při situaci civilní ochrany (havárie, povodeň či jiná mimořádná událost) v době 08.30 - 10.00 hod při zvláštní relaci z radnice v Šumperku. Besedu s poslancem Parlamentu ČR panem Romanem Váňou při této zvláštní relaci, který se specializuje na problematiku bezpečnosti, mohou občané na kanálu č. 3 využít ke sdělení různých dotazů a názorů. Tedy nejen k oblasti bezpečnosti a nejen k oblasti ovlivňování života naší společnosti z Prahy, ale také i k záležitostem života v Olomouckém kraji, který pan poslanec v Praze reprezentuje. 

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 237 238 239 240 241 242 243 [...] 260 [...] 280 [...] 289 starší
load