Úvodní strana

Aktuality

sumperk1
22.01.2014

Blíží se uzávěrka pro přijímání žádostí o granty a dotace

Žádosti o granty a dotace máte možnost předložit do pátku 31. ledna 2014. Šumperská radnice tímto způsobem již několik let podporuje ze svého rozpočtu pořádání neziskových akcí a činnost organizací, které pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kultury, volného času a ve zdravotně-sociální oblasti. Veškeré informace naleznete zde.

 
sumperk1
22.01.2014

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol 2014/2015

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol a přípravných tříd  pro školní rok 2014/2015 (děti narozené do 31. srpna 2008 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka) bude probíhat ve čtvrtek 13. února 2014 od 12:00 do 17:00 hodin a v pátek 14. února 2014 od 8:00 do 15:00 hodin. K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 
hzs3
22.01.2014

Hasiči informují - nebezpečí při užívání topidel

I když je letošní zima teplotně nadprůměrná, topidla, která se starají o teplo v našich domovech, mají již za sebou takřka polovinu topné sezóny. V tom lepším případě nás topidla bezpečně zahřála po celou dobu, ale nemusí tomu tak být i nadále. Protože topidla jsou velmi častou příčinou vzniku požárů, připomeňme si několik zásad jejich bezpečného užívání. Abyste nemuseli řešit problémy způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním topidel a komínů, dodržujte tato základní pravidla.

 
Logo města Šumperka
13.01.2014

Město Šumperk prodává areál bývalého Okresního ředitelství Policie ČR

Město Šumperk prodává areál bývalého Okresního ředitelství Policie ČR Město Šumperk zveřejňuje záměr prodat  nemovité věci, a to pozemek  st.p.č. 643/12 - zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – jiná stavba, pozemek  st.p.č. 643/13 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – garáž, pozemek  st.p.č. 3892 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – jiná stavba a pozemek p.č. 1348/1 – ostatní plocha, p.č. 2998 – ostatní plocha, p.č. 2999 – ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, to vše v obci a katastrálním území Šumperk. Jedná se o zbývající část areálu bývalého Okresního ředitelství Policie ČR při ul. 8. května v Šumperku. Minimální nabídková kupní cena je stanovena na částku 3.500.000,-Kč. Písemné nabídky lze zasílat nejpozději do 14.2.2014 do 13:00 hodin na podatelnu Městského úřadu, nám.Míru 1, 787 01 , Šumperk. Podrobnosti naleznete zde.

 
Logo Olomoucky kraj
06.01.2014

Příjem žádostí o inovační voucher se blíží

Olomoucký kraj s Řídícím orgánem ROP Střední Morava vyhlašuje dne 6. 1. 2014 Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher. Žádosti o inovační voucher budou přijímány od 20. ledna 2014 do 31. ledna 2014. O inovační voucher mohou žádat podnikatelské subjekty, které mají sídlo či provozovnu v Olomouckém kraji a mají tak možnost získat finanční příspěvek v hodnotě až 149. 999 Kč na prvotní spolupráci v oblasti inovací s vybranou vysokou školou.

 
sumperk1
03.01.2014

Vyjádřete se k návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2014

K návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2014 se máte možnost vyjádřit do čtvrtka 23. ledna do 12:00 hodin. S připomínkami a návrhy se můžete obrátit  na tajemníka MěÚ Petra Holuba, tel.č. 583 388 502 nebo 602 744 875, e-mail petr.holub@sumperk.cz, nebo se  k rozpočtu můžete vyjádřit přímo na jednání Zastupitelstva města ve čtvrtek 23. ledna od 15:00 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici, které by mělo rozpočet schválit. Návrh rozpočtu naleznete na úředních deskách nebo ikona souboruzde.

 
sumperk1
02.01.2014

Město Šumperk prodává nebytovou jednotku

Město Šumperk zveřejňuje záměr prodat nebytovou jednotku č. 444/4 o výměře 110,14 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 2995/10000 na společných částech domu č.p. 444 na stavební parcele č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2995/10000 na stavební parcele č. 643/1 v obci a katastrálním území Šumperk v ul. 8. května 22. Vyvolávací cena je stanovena na 1 358 801,-Kč. Dražba se uskuteční v pondělí 20. ledna v 15:30 hodin v obřadní síni v II. poschodí MěÚ Šumperk (budova radnice), nám. Míru 1. Více informací naleznete ikona souboruzde.

 
sumperk1
02.01.2014

Nominujte významný strom v Šumperku

Posílejte návrhy na významné stromy, které se nacházejí na území města Šumperka. Za významný strom můžete nominovat takový strom, který má například význam: historický, etnografický, mytologický, geografický, ekologický apod. Návrhy budou projednány správcem zeleně (Podniky města Šumperka, a.s.) ve spolupráci se všemi odbory, následně bude předložena problematika Radě města k projednání. V případě schválení bude příslušný strom zanesen u správce zeleně do kategorie stromů se zvláštním režimem péče (pravidelné posouzení stavu stromu odborným arboristou apod.) Návrhy je možné posílat do 31. května 2014 prostřednictvím webových stránek www.sumperk.cz. Podmínkou je, že se strom musí nacházet na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka.

 
sumperk1
30.12.2013

Strategický plán města Šumperka

Chcete mít možnost ovlivnit budoucnost Vašeho města? Zapojte se aktivně do přípravy Strategického plánu rozvoje města Šumperka. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Šumperka (SPRM) na léta 2014-2020 bude probíhat v první polovině roku 2014. Prosíme všechny občany, kteří mají zájem o budoucnost našeho města, o spoluúčast na přípravě tohoto dokumentu. Aktivní zapojení je možné dvěma způsoby: předkládání podnětů ke strategickému plánu rozvoje města nebo osobní zapojení se do činnosti pracovních skupin. 

 
sumperk1
24.12.2013

Omezení provozu Městského úřadu Šumperk během vánočních svátků

V pondělí 23. prosince a o týden později v pondělí 30. prosince 2013 bude provoz všech úřadoven Městského úřadu Šumperk (úřadovna nám. Míru, úřadovna Jesenická, úřadovna Lautnerova) omezen. Úřadovny včetně pokladen se uzavřou v tyto dny již v 15:00 hodin. V pátek 27. prosince a úterý 31. prosince 2013  bude úřad uzavřen. V roce 2014 se úřad otevře ve čtvrtek 2. ledna od 8:00 hodin. Výjimkou bude pouze pokladna na úřadovně nám. Míru 1, která bude otevřena od 10:00 hodin. Pokladna na úřadovně Jesenická bude otevřena  již od 8:00 hodin. Více...

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 177 178 179 180 181 182 183 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 256 starší
load