Úvodní strana

Aktuality

CB PMR 2
03.03.2016

Horní Pomoraví

Nadpis se netýká jen Šumperka, ale přece jen téma se stejným názvem bude důležitým bodem v programu relace civilní ochrany řízené ze šumperské radnice. K občanskému rádiu, k diskusi a k poslechu, jsou v sobotu 5. března od 08:30 zváni lidé z celého okresu. Hostem relace bude významný představitel Vodohospodářská zařízení  Šumperk, a.s. a nepochybně, kromě vody a kanalizace, dojde i na vysvětlení historie, smyslu a činnosti této firmy. O den dříve, v pátek od 18:00 hod., se při rozhovoru v průběhu plánované páteční relace patrně také objeví voda, tentokrát z pohledu vikýřovických hasičů.  

 
Logo Česká pošta
29.02.2016

Uzavření pošty v ul. Jesenické

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 3.března 2016 bude z provozních důvodů uzavřena pošta Šumperk 3 (ul. Jesenická 61). Česká pošta děkuje za pochopení této situace.

 
Vítězové Cen města Šumperka za rok 2014
26.02.2016

Ceny města Šumperka – jména oceněných jsou již známa

Zastupitelstvo města  Šumperka udělilo na svém zasedání dne 25. února Ceny města Šumperka za rok 2015 celkem v devíti kategoriích. Ceny města se udílejí již od roku 1999. Letošní slavnostní večer udílení Cen města se uskuteční v sobotu 16. dubna v šumperském divadle.

 
CB PMR 2
25.02.2016

První týden v březnu

Oproti tradici civilní ochrany bude tento týden chudší o středeční relace civilní ochrany na občanském rádiu. Ve středu 2. března se relace na občanském rádiu nekonají. Ale ve 12.10 hod proběhne zkouška sirén. Houkání sirén nechť vyprovokuje lidi k zamyšlení nad svou odolností vůči důsledkům například čtyřdenního výpadku internetu a mobilních telefonů.
Relace na občanském rádiu první pátek v měsíci, tedy 4. března, proběhne od 18:00 hod a první sobotu v měsíci, tedy 5. března,proběhne od 08:30 hod. V pátek bude hlavní otázka pro vikýřovické hasiče:  Jak hodnotíte z hlediska lidského Hasičský bál 2016 ?  V sobotu 5. března je ústředním tématem relace Vodohospodářská zařízení  Šumperk  a.s. a nepochybně v debatě dojde také na projekt „Horní Pomoraví II“.

 
sumperk1
24.02.2016

Svoz objemného bioodpadu

Od pátku 4. března do konce listopadu budou po městě Šumperku rozmístěny kontejnery na objemný bioodpad.  Rovněž máte možnost využít i novou bezplatnou službu a vypůjčit si pro vlastní potřebu nádobu na bioodpad s týdenním svozem.

 
Logo Českých drah
22.02.2016

Výluka na trati Olomouc - Šternberk

provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty , s.o. vyhlásil  v době od 27. 2. 2016 do 24. 3. 2016 výluku traťové koleje v úseku Olomouc hl.n. - Bohuňovice - Šternberk na trati č. 290 Olomouc - Šumperk. Vlakové spoje budou nahrazeny autobusovou dopravou. Více informace k výluce jsou k dispozici na www.cd.cz .Výlukový jízdní řád k dispozici ikona souboruzde a ikona souboruzde.

 
sumperk1
18.02.2016

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Šumperka

Ve čtvrtek 25. února 2016 se od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu v Jesenické ulici (vchod z ul. Rooseveltovy, III. patro) uskuteční 14. zasedání městského zastupitelstva. Více informací vč. programu naleznete zde. Audiovizuální přenos ze zasedání budete moci shlédnout on-line.

 
Logo CO
18.02.2016

Kurzy první pomoci pro veřejnost

I v letošním roce se uskuteční Kurzy první pomoci pro veřejnost. Kurzy proběhnou v budově Střední zdravotnické školy v Šumperku, Kladská 2. Zveme Vás ve čtvrtky 25. února, 3. března a 10. března 2016 vždy od 16 do 18 hodin. Kurz je bezplatný, určený pro všechny věkové kategorie, pro ty, kteří si chtějí opakovat či naučit první zdravotnickou pomoc. Podrobnější informace zde, zde, zde a zde. Těšíme se na Vás v únoru a březnu 2016, jste srdečně vítáni. Za učitele a žáky SZŠ Šumperk Mgr. Miroslava Šopíková

 
Znak Olomouckého kraje
15.02.2016

V březnu bude zahájen další ročník soutěže Vesnice roku

Dne 1. března 2016 bude slavnostně zahájen 22. ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. ikona souboruVíce...

 
logo csu
08.02.2016

Dotazníkové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2016), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů a uskuteční se na území celé České republiky v 10 916 domácnostech. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2016 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v Olomouci, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 153 154 155 156 157 158 159 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 268 starší
load