Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Slavnosti města Šumperka 2012

Slavnosti města Šumperka 2012
Pořadatel:Městský úřad Šumperk
Místo konání:Sady 1. máje, Šumperk
Datum konání:1.6.2012 až 2.6.2012
Charakter akce:Regionální
Doporučeno pro:Akce pro zájemce všeho druhu
Typ akce:Slavnost
Tematická kategorie:Akce pro veřejnost
Anotace:První červnový víkend se město Šumperk opět přenese do středověku, oslaví den dětí, zahájí letní turistickou sezónu a připomene si výročí uskutečnění nejvýznamnější události v dějinách města - tzv. Šumperský sněm z r. 1490, kdy se na šumperský zámek sjeli čelní představitelé Moravského markrabství a zástupci Slezských knížectví, aby mj. společně napomohli sjednocení zemí Koruny české po rozvratu v důsledku česko-uherských válek.

Podrobný popis:

V pátek 18 hod. zahájí Slavnosti vystoupení nejrůznějších skupin a souborů, které vám nabídne pestrou show mladých tanečníků a tanečnic ze zájmových šumperských kroužků, klubů a skupin. Všichni milovníci dobrého vína zpozorní v 19 hod., to startuje ve velkém sále „kulturáku“ košt vín z partnerského města Mikulov. Úderem deváté večerní vyrazí historický průvod městem směrem k radnici za doprovodu obřího sedmihlavého draka, rytířů, žonglérů na chůdách a zároveň vystoupí historické skupiny s ukázkami střelby z muškety. Po návratu do parku pak proběhne tradiční slavnostní ceremonie, kdy konšelé přivítají ve městě zástupce Moravského markrabství a Slezských knížectví. Ohňová show bude už jen předzvěstí toho na co se všichni nejvíce těšíme. Ve 22.30 vypukne výpravný ohňostroj s nezapomenutelnými pyrotechnickými efekty a završí tak páteční večer.

Hlasité bubny rozvíří v 10 hod. sobotní slavnostní veselí. Hned na začátku se ti nejmenší mohou těšit na školu kouzel, známý čarodějnický učeň bude předvádět svá kouzelná tajemství. Další představení bude také pro děti, Žonglér Křupíno předvede veselou ukázku žonglování ve spolupráci s nejmenšími diváky. V pravé poledne začne vystoupení výpravné komedie ze středověku s názvem „Posel Míru“ v rytířských zbrojích, plná šermu a dějových zvratů. Poté zaúřaduje mistr kat a vybere si do své mučírny několik nešťastníků z publika. Jak se žilo vojákům během třicetileté války poznáte během vystoupení „Dezertér“. Po 14. hod. budou moci zejména děti shlédnout vystoupení barokního kouzelníka a cestovatele Gulivera, který nám předvede zázračné předměty, které potkal na svých cestách. Nejen chůzi po střepech a žhavých uhlících vám předvede fakír a půvabná turecká tanečnice. Že verbování do války mohl být i legrační dokáže vystoupení vojáků s příznačným názvem „Veselé verbování“. Od 18 hod. proběhne hlavní bod večera, a tím bude rytířský turnaj - pěší turnaj rytířů v plné plátové zbroji o růži krásné dámy. Diváci se mohou těšit na dramatické vystoupení nejlepších rytířů v soubojích meči, kopími a halapartnami. Až bude dobojováno přeneseme se ze středověku do 60. let minulého století, největší hity legendární liverpoolské kapely Beatles vám zahraje šumperský revival band Pangea. A až se trochu setmí, sobotu a tím i celé slavnosti završí vystoupení skvělé kapely Dying Passion ze Šumperka.

V průběhu sobotního dne budou pro děti i dospělé připraveny moderované soutěže, hrát bude historická hudba, budete si moci zahrát obří šachy, pohrát si s obří stavebnicí, svézt se na kolotoči, zastřílet si z dobových zbraní, podívat se na ruční řemesla při historickém jarmarku a mnoho dalšího. Po oba dva dny budou na Hlavní třídě vždy od 8 do 16 hod. prodávat své produkty místní farmáři při oblíbených Farmářských trzích.

Jelikož Slavnosti města Šumperka otevírají letní turistickou sezónu, bude otevřena expozice Čarodějnické procesy, radniční věž (děti do 15 let budou mít vstup zdarma) a průvodce bude opět provázet po krásách památek při prohlídkových okruzích historickým jádrem města Šumperka, to vše až do konce září.
Šumperský sněm

Historie Šumperka se nedočkala oficiální přítomnosti panovníků, ale na druhou stranu však byla ušetřena velkých válečných akcí. Zakládací listina města se nedochovala a o jeho vzniku a počátečních osudech ve 13. Století nevíme prakticky vůbec nic. Několik událostí však do historie patří.

Roku 1468 se chopil křížové výpravy uherský král Matyáš a zmocnil se tak téměř celé Moravy, Slezska a Lužice, roku 1469 se dal provolat českým králem, ale Jiří z Poděbrad před smrtí prosadil, aby se jeho nástupcem stal syn polského krále Kazimíra Jagellonského, Vladislav II. Po období neklidu 7. prosince 1478 byl vyhlášen dvěma českými králi tzv. olomoucký mír. Čechy zůstaly Vladislavovi a Moravu a Slezsko a obojí Lužicí získal Matyáš. Po Matyášově smrti v dubnu 1490 se měly tyto země za jistou výplatu vrátit k českému království. Král Vladislav vyslal k moravským, slezským a lužickým stavům posly, aby nejednali s Uhry a uznali ho jako pána dědičných zemí Koruny české. Lužičtí stavové ihned souhlasili, ale Moravané a Slezané si počínal poněkud opatrněji. Hlavní požadavek Vladislava byl, aby jejich země byly vyplaceny z uherské zástavy a nebyly odcizeny od České koruny. Při nejasnosti, kdo nastoupí na uherský trůn, byly ve hře zájmy feudálů o získání co nejsilnější pozice vůči králi.

Společný postup Moravanů a Slezanů byl proto nezbytný a stvrdil ho šumperský sjezd, který se konal 4. června 1490. Na pozvání tehdejšího majitele šumperského zboží Jiřího Tunkla z Brníčka, přijeli z moravské strany mj. zemský hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka nebo Heralt Z Kunštátu a z Plumlova a ze Slezska poté Maršálek vratislavského biskupství Baltazar z Moschelnitz. Na tomto sjezdu bylo také dohodnuto, že stavové obou zemí zachovají společný postup při přijímání nového pána, ať jim bude král český či nově zvolený král uherský jako zástavní pán. Řešení situace, tzn. zachování Moravy a Slezska u českého království nakonec usnadnila korunovace Vladislava II. uherským králem.

Proč byl, ale Šumperk vybrán k tomuto důležitému setkání není známo, přispěla k tomu možná dobrá poloha města v blízkosti slezské hranice.

Převzato z textu D. Polácha
Program
Pátek 1. června 2012, Sady 1. máje

18.00 Taneční vystoupení místních skupin a souborů (MŠ Veselá školka, DDM U Radnice a Vila, Perchty von Bladen, Doris, Angel’s Tribe, Marly, Tornádo, Banu Sabua, Folí de la Fúl ad.)

21.00 Slavnostní historický průvod městem

22.00 Slavnostní ceremonie

22.15 Fireshow

22.30 Ohňostroj

Doprovodný program:

Košt mikulovských vín od 19 hod. ve velkém sále Domu kultury Šumperk
Sobota 2. června 2012, Sady 1. máje

10.00 Slavnostní zahájení dne

10.05 Škola kouzel

11.10 Žonglér Křupíno

11.40 Historická hudba

12.10 Posel míru

12.40 Soutěže pro děti i dospělé

13.00 Historická hudba

13.30 Dezertér

14.00 Žonglér křupíno

14.20 Guliver

15.00 Historická hudba

15.30 Fakír a turecká tanečnice

15.50 Pojízdná katovna

16.30 Veselé verbování

17.00 Historická hudba

17.30 Soutěže pro děti i dospělé

18.00 Rytířský turnaj

19.00 Pangea

20.30 Dying Passion

Doprovodný program:

Věštírna, obří stavebnice, kolotoč, dobová střelnice, obří šachy, historický jarmark, ruční řemesla, bohaté občerstvení

Po celou dobu konání slavností:

Rozhledy z radniční věže (děti do 15 let mají vstup zdarma), prohlídkové okruhy městem a expozice Čarodějnické procesy v Geschaderové domě (vše od 9.00 do 17.00 hod.)
Farmářské trhy v pátek i v sobotu na Hlavní třídě, vždy od 8.00 do 16.00 hod.
 
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load