Šumperk

brána Jeseníků

Vyhledávání

Aktuality

05.03.2015

Samé zvláštnosti

CB PMR 2
Další informace ze života v Šumperku a okolí jsou naplánovány v programu zbývajících březnových relací civilní ochrany na občanském rádiu. V pátek 6. března mezi 18 a 19tou. Z Vikýřovic zazní mimo jiné upoutávka na organizaci PONTIS sídlící v Šumperku. Z Petrova nad Desnou jsou ke zkušebnímu slyšení nabízeny info o životě v obci a u sboru dobrovolných hasičů. V sobotu 7. března mezi 8:30 a 10tou. Na jaro jsou plánovány různé úklidové práce v přírodě. Jisté skupiny vzácných lidí budou uklízet odpadky po jiných „lidech“ a jejich využívání přírody. Při relaci za účasti Českého svazu ochránců přírody i o tom určitě bude řeč.  
 
05.03.2015

Houkání sirén připomene oběti z Uherského Brodu

Logo hasiči
Vláda České republiky rozhodla o celonárodním symbolickém uctění památky osmi občanů České republiky, kteří zahynuli při střelbě v Uherském Brodě. ikona souboruVíce...
 
04.03.2015

Zrušení veřejného telefonního automatu

logo Telefonica
Společnost O2 Czech Republic, a.s. si Vás dovoluje informovat o skutečnosti, že z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů plánuje zrušit v průběhu měsíce dubna nevyužívané veřejné telefonní automaty v ulicích: Evaldova 1888, Nerudova 1256, Lidická 2567.
 
03.03.2015

Místní poplatek ze psů

sumperk1
Od roku 2015 se změnily podmínky placení poplatku ze psů. Sazba poplatku zůstala ve stejné roční výši 500 Kč za psa chovaného v rodinném domě, 1000 Kč v ostatních domech a 200 Kč platí důchodci. Změna však nastala ve lhůtě splatnosti, kdy do částky 500 Kč je poplatek splatný do 31.3.2015. Nad 500 Kč je poplatek splatný ve dvou splátkách - do 31.3.2015 a do 30.9.2015. Nově je také možnost hradit prostřednictvím SIPO - stačí donést inkasní číslo a podepsat žádost. Další informace lze obdržet na telefonu 583 388 406 u Ing. Dostálové.
 
02.03.2015

Výsledky sběru elektra v Olomouckém kraji

asekol logo
Olomoucký kraj se podílel na zlepšení výsledku sběru starého elektra. Občané Olomouckého kraje v roce 2014 vytřídili 1,42 kg vysloužilých elektrozařízení na osobu. Celkově Češi prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL v loňském roce odevzdali průměrně 1,62 kg starého elektra na osobu, což přibližně odpovídá váze patnácti mobilních telefonů. V kraji se vybralo 1,42 kg elektra na osobu. Odevzdalo se zde 904 tun spotřebičů. Průměrně Češi vytřídili 1,62 kg starého elektra na osobu.ikona souboruVíce...
 
26.02.2015

Obchodní akademie, dnes a včera

CB PMR 2
První relace civilní ochrany na občanském rádiu bude ve druhé části programu věnována Obchodní akademii v Šumperku. Středa 4. března mezi ½ 9 a 10tou hodinou. Zkouška sirén, v březnu první a poslední, ve 12 hodin a 10 minut  stejného dne, připomene. Připomenutí první: by bylo dobré se podívat, kde jsou doma a ve firmě založené letáky civilní ochrany, ve kterých je mimo jiné napsáno co dělat po vyhlášení varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, při kterém hrají sirény významnou úlohu. Připomenutí druhé: ve čtvrtek 5. března pokračuje druhá polovina kurzu civilní ochrany ke zdravotnické první pomoci. Pokud někdo nemá první půlku a přijde až k té druhé, se i tak dopustí záslužného konání ve svůj prospěch. Střední zdravotnická škola v Šumperku mezi 16 a 18tou hodinou. Druhá relace civilní ochrany na občanském rádiu se koná ve středu 4. března mezi 12:45 a 13:30 hod. Hlavními partnery „radnice Šumperk“ při relaci jsou základní školy. Tématem bude opět Obchodní akademie v Šumperku, ale v jiném gardu. Přesto se předpokládá poslouchatelnost ze strany veřejnosti.
 
25.02.2015

Informace pro občany z lokality Javoříčko a Blanická

sumperk1
Dne 23.02.2015 proběhlo setkání zástupců města Šumperka a občanů z lokality Javoříčko a Blanická. Na setkání byli občané seznámeni s plánovanou revitalizací lokality, která zahrnuje rekonstrukci komunikace a chodníků, rozšíření parkovacích míst a umístění podzemních nádob na separovaný a směsný komunální odpad. Situační plány vč. stručných informací o projektu, které zazněly na setkání, naleznete zde.
 
23.02.2015

Ceny města Šumperka 2014 mají své vítěze

DSC 9864 4211x2811
Zastupitelstvo města  Šumperka udělilo na svém zasedání dne 19. února Ceny města Šumperka za rok 2014 celkem v deseti kategoriích. V letošním roce se zastupitelstvo rozhodlo také udělit dvě zvláštní ceny zastupitelstva města Šumperka, které získala organizace Pomněnka o.p.s. a mladý běžec Vojtěch Král. Letošní slavnostní večer udílení Cen města se uskuteční v sobotu 11. dubna v šumperském divadle.
 
23.02.2015

Dotace získané z fondů Evropské unie ušetřily městu miliony korun

park dum
V loňském roce město úspěšně dokončilo řadu investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Jednalo se o projekty za více než 67 milionů korun. Za tuto částku byly provedeny stavební úpravy na řadě mateřských školek, byla postavena cyklostezka Desná a byla realizována jedna z dílčích etap regenerace panelového sídliště Prievidzská. Díky dotacím z evropských fondů se však město z celkové částky 67 milionů korun podílelo ze svého rozpočtu částkou 39 milionů korun (28 milionů korun činily dotace z fondů EU).  
 
20.02.2015

Životní podmínky 2015 – výběrové šetření v domácnostech

logo csu
Český statistický úřad organizuje od 21. února do 15. května 2015 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které navazuje na šetření z minulých let. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9 924 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením.  Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných zákonů a všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. ikona souboruVíce...
 
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika
telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load