Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Aktuality

16. 1. 2017

Omezené hodiny pro veřejnost na poště v ul. Jesenické a Temenické

pošta
Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 19.1.2017 bude pošta v ul. Jesenické v dopoledních hodinách od 9.00 do 11.00 hodin z důvodu školení pracovníků uzavřena. V odpoledních hodinách bude otevřeno od 14:00 do 16:00 hodin. Na poště v ul. Temenické bude z organizačních důvodů v pátek 20.1.2017 otevřeno od  9:00 do 11:30 a od 13:30 do 16:00 hodin.
 
9. 1. 2017

Odstranění vánočních stromů

images
Podniky města Šumperka a.s. informují občany, že odstranění vánočních stromů u radnice a na „Točáku“ proběhne ve čtvrtek a v pátek 12. a 13. ledna.  Vzhledem k velkým mrazům, které by mohly způsobit poškození kabelů osvětlení při odstraňování stromů, může být termín s ohledem na aktuální teploty změněn.  Děkujeme za pochopení.
 
6. 1. 2017

Hasiči informují - nebezpečí v zimním období

Logo hasiči
Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvém vzduchu a v přírodě. Je to přeci daleko romantičtější než tlačenice na stadionu. Aby se z romantiky nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla.
 
5. 1. 2017

Vysokoškolské studium v Šumperku

BOB 2784
Prostřednictvím Centra bakalářských studií nabízí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava studium bakalářských oborů v Šumperku. Zájemci mohou studovat na Fakultě strojní a na Ekonomické fakultě.  Bližší informace o studiu, „Informačních dnech“, podmínkách a termínech přijímacího řízení a další se můžete dozvědět v bulletinu pro akademický rok 2017/2018, který je k dispozici ikona souboruzde.
 
4. 1. 2017

Tříkráloví koledníci vyjdou opět do ulic

trikralova sbirka
Nadcházející nový rok 2017 na mnoha místech začne tradičně Tříkrálovou sbírkou, kterou v našem kraji organizuje Charita Šumperk. S tříkrálovými koledníky se budete moci setkat v období mezi 2. a 10. lednem 2017.
 
4. 1. 2017

Osvětlené stromy zdobí Hlavní třídu i nadále

BOB 7879
Podniky města Šumperka a.s. pořídily v listopadu loňského roku nové vánoční osvětlení, které zdobí a zároveň osvětluje Hlavní třídu v Šumperku a stromy před radnicí. Přestože jsou vánoční svátky již za námi, osvětlené stromy na Hlavní třídě a na nám. Míru budou lidem zpříjemňovat cestu v zimních měsících i nadále.  Důvodem ponechání světelných řetězů na stromech je zároveň snaha o prodloužení jejich životnosti. Světelné řetězy budou na stromech ponechány celoročně (s výjimkou lip na nám. Míru, na nichž budou na jaře provedeny hlavové řezy a osvětlení tak bude muset být staženo) a rozsvítí se opět v prosinci, popř. se budou odstraňovat ze stromů nejdříve v jarních měsících, kdy bude riziko jejich poškození nižší. Při odstraňování v zimních měsících by je mráz mohl při manipulaci poškodit. Jelikož toto osvětlení napomáhá lepší viditelnosti pro kolemjdoucí a není příliš finančně nákladné, Podniky města Šumperka a.s. po projednání s městem Šumperkem rozhodly, že výzdoba zůstane svítit až do Hromnic, kdy se v minulosti tradičně sklízely betlémy a vánoční stromečky a kdy je dle známé pranostiky „o hodinu více“.
 
2. 1. 2017

Uctění památky profesora Dostala

kond  kniha
V Informačním centru Šumperk na Hlavní třídě můžete do kondolenční knihy vyjádřit soustrast rodině zesnulého prof. Viktora Dostala. Vídeňský univerzitní profesor a šumperský rodák univ. prof. dr. Viktor Dostal zemřel ve středu 28. prosince 2016 ve věku nedožitých 93 let. Pravidelně se do Šumperka vracel a od roku 1992 svými štědrými finančními dary podporoval místní spolky, organizace i jednotlivce, mezi něž rozdělil jen za posledních dvanáct let více než 3 miliony korun.
 
2. 1. 2017

Čtrnáctá sezóna

CB PMR 2
Ve středu 4. ledna v 08:30 začíná další čtrnáctá sezóna relací civilní ochrany na občanském rádiu. První relace v tomto roce proběhne ve znamení směsice informací ze života v Šumperku a v okolí. V souvislosti s civilní ochranou se objeví první střípky z hodnocení minulého roku. Proto ve 12:10 hod houkání sirén při jejich zkoušce připomene zjištěnou slabinu ve znalostech občanů, kterou je evakuační zavazadlo. Možná, že se zkouška sirén stane impulsem k hledání příslušných letáků civilní ochrany v domácnostech. V pátek 6. ledna od 18:00 hod padne mimo jiné zmínka o aktuálních záležitostech ze života sborů dobrovolných hasičů, tedy o výročních valných hromadách. Lednový almanach informací na občanském rádiu z radnice v Šumperku se uzavře v sobotu 7. ledna od 8:30 hod.
 
30. 12. 2016

Zemřel profesor Viktor Dostal, šumperský rodák a mecenáš

prof  Dostal se starostou Brožem
Ve středu 28. prosince zemřel vídeňský univerzitní profesor a šumperský rodák univ. prof. dr. Viktor Dostal. Přestože po maturitě odešel do Rakouska, aby se zde věnoval dráze lékaře, na své rodné město a na jeho obyvatele nezapomněl. Pravidelně se do Šumperka vracel a od roku 1992 svými štědrými finančními dary podporoval místní spolky, organizace i jednotlivce, mezi něž rozdělil jen za posledních dvanáct let více než 3 miliony korun.  Finanční podporu věnoval například šumperskému dětskému sboru Motýli Šumperk, Klubu tanečního sportu Šumperk, Římskokatolické farnosti Šumperk, Charitě Šumperk, Šumperskému okrašlovacímu spolku a desítkám dalších.
Univerzitní profesor, doktor medicíny Viktor Dostal se narodil 4. února 1924 v Šumperku. Byl uznávaným lékařem a vědcem na poli alergologie a imunologie. Jako lékař a vědec působil ve Vídni, kde také žil. V roce 1994 mu Zastupitelstvo města Šumperka udělilo čestné občanství především za jeho významnou pomoc při zřizování imunologického a hematologického oddělení šumperské nemocnice. 
 
22. 12. 2016

Z pokusu je podezření na inovaci tradice

Logo CO
Z různých stran zní výzvy: „příprava občanů k civilní ochraně a k obraně státu“. V Šumperku nejde o teoretické výzvy, ale o praktické činy. Nejde o momentální probuzení, ale o potvrzení potřebného dlouhodobého běhu, odstartovaného již  v roce 2002. Na začátku letošního podzimu se trasa trochu vychýlila  směrem k Muzeu silnic ve Vikýřovicích, coby zajímavému partnerovi pro Město Šumperk, k dobrovolníkům civilní ochrany, k Československé obci legionářské a Střední zdravotnické škole. Z prvního pokusu společné zářijové akce pro školy, se po devíti opakováních vyvinulo podezření na inovaci tradice. Žáci základních škol a studenti středních škol ze Šumperka i okolí, byli vystaveni informacím, po kterých je úpěnlivě voláno. Radostný pocit z fungujícího partnerství má protivníky. Prvním je  smutné zjištění, že, co se týče informací k činnosti jedince, bylo u řady účastníků akcí patrné „první políbení“. Dalším protivníkem pak je obava, zda a jaká „políbení“ budou následovat. Více...
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 126 starší
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load