Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Kontakty

starosta - Brož Zdeněk, Mgr.
 1. místostarosta - Přichystal Jan, RNDr.
 2. místostarosta - Spurný Tomáš, Mgr.
 bezpečnostní rada
  vedoucí bezpečnostní rady - Matějčková Zuzana, Bc.
 interní audit a kontrola
  vedoucí interního auditu a kontroly - Kopová Jaroslava, Ing.
   referent interního auditu a kontroly - Cikrytová Eva, Ing.; Pelclová Martina, Ing.
 jednotka sboru dobrovolných hasičů
  velitel JSDH města Šumperka - Koutný Pavel, DiS.
 městská policie
  ředitel městské policie - Dočekal Zdeněk, Ing.
   administrativa - Hýblová Monika, Bc.
   zástupce ředitele městské policie - Urbánek Martin
 tajemník - Holub Petr, PaedDr.
  kancelář tajemníka
   vedoucí kanceláře tajemníka - Dvořáčková Marie, Ing.
    vedoucí oddělení informatiky - Kouřil Pavel, Ing.
     oddělení informatiky - Hrachovina Patrik; Matušů Jaroslav, Ing.; Šula Miloš; Vavroušek Petr, Mgr.
    vedoucí oddělení spisové a archivační služby - Kodýtková Marcela, Ing.
     informace, ověřování podpisů, CzechPoint - Šebela Pavel; Vymazalová Eva, Bc., DiS.
     podatelna, doručovatelka - Papadopulosová Jana; Pavelková Jana; Urbášková Ingrid
     spisovna - Semrádová Ivana, Bc.
     spojovatelka - Unzeitigová  Marie
    vedoucí organizačního oddělení - Buřičová Lenka, Ing.
     kancelář 1. místostarosty - Nováková Iva
     kancelář 2. místostarosty - Štoudková Jitka
     kancelář starosty - Adamová Hana
    vedoucí personálního oddělení - Macková Jaroslava, Ing.
     mzdová účetní - Janků Květoslava
     pokladna - Nákonečná Jarmila; Šorová Milena, Ing.
     vzdělávání úředníků - Pajerová Simona
  odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy - Novotný Radek, Ing.
    oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
     vedoucí registru řidičů - Boucká Olga, Bc.
      referent registru řidičů - Gáblerová Jana; Janků Ivana; Jehurnov Aleš, Ing.; Jelenová Jitka, Bc.; Kargerová Bohdana, DiS.
      zkušební komisař - Novotný Roman, Ing.
    oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
     vedoucí registru vozidel - Kantor Daniel, Mgr.
      referent registru vozidel - registrační úkon - Bubeníčková Martina; Coufalová Lenka; Jílková Lenka, Bc.; Nevímová Diana
      referent registru vozidel - technický úkon - Holouš Petr, Ing.; Matoušek Radoslav, Bc.
    oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
     vedoucí oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků - Vicencová Jaroslava, Ing.
      referent oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků - Hanzalíková Dagmar, Ing.; Kovářová Martina, DiS.; Poláčková Lena, Ing.; Pospíšil Jan, Mgr.; Protivánek Luděk, Mgr.; Seidenglanzová Irena; Vlková Alena
  odbor finanční a plánovací
   vedoucí odboru finančního a plánovacího - Peluhová Milena, Ing.
    vedoucí oddělení daní a vymáhání pohledávek - Snášelová Pavla, Bc.
     poplatky za odpady - Baženovová Ivana; Baženovová Denisa
     poplatky za psy, výherní automaty - Zamykalová Šárka
     vymáhání pohledávek - Adamec Jiří; Chlupová Vendula, Bc., DiS.; Krmelová Eva; Lešovská Pavlína
    vedoucí oddělení účetnictví - Andrle Jiří, Ing.
     faktury - Pazderová Magdaléna, Bc.
     inventarizace - Misiorzová Dagmar
     inventarizace, veřejné sbírky - Kubínová Evženie
     správce rozpočtu - Güttlerová Dagmar, Bc.
     účtárna - Markovská Lucie, BA; Mincu Ivana
  odbor majetkoprávní
   vedoucí majetkoprávního odboru - Répalová Hana, Ing.
    oddělení majetkové a organizační
     vedoucí majetkového a organizačního oddělení - Švestková Martina, Ing.
      podklady ke smlouvám - Černohorská Eliška
      pronájmy, prodeje - Vernerová Dagmar
      věcná břemena, pronájmy - Pečinková Alena
    oddělení správy majetku
     vedoucí oddělení správy majetku - Salcburgerová Lenka, Ing.
      nájemní smlouvy - Bezdíčková Kateřina
      předpis nájemného - Hanáková Šárka, Ing.
      technický úsek - Hegedüs Pavel; Polášek Lubomír
    právní oddělení
     vedoucí právního oddělení - Šubrt Milan, Mgr.
      právník - Drásalová Romana, Mgr.; Moťková Ilona, Mgr.
  odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Skálová Pavla, Ing.
    oddělení sociální pomoci
     vedoucí oddělení sociální pomoci - Křístková Šárka, Bc.
      sociální kurátor , protidrogový koordinátor, veřejný opatrovník - Kudláčková Eva, DiS.
      sociální pracovník - Kreuzigerová Lucie, DiS.; Lešenarová Nikola, Bc.; Melníková Anna; Tesař Tomáš, Bc.; Vojtková Jana
      sociální pracovník, romský poradce, volnočasová aktivita KLUBÍK - Vitásková Helena, Bc.
      veřejný opatrovník - Kunčarová Monika, Bc., DiS.
      žádosti o byty v DPS, parkovací průkazy pro osoby ZP, zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, euroklíč - Müllerová Zuzana, DiS.
    oddělení soc. právní ochrany dětí a prevence
     vedoucí odd. soc. právní ochrany dětí a prevence - Sládková Martina, Bc.
      sociální pracovník, náhradní rodinná péče - Kupková Jaromíra, Bc.
      kurátor pro děti a mládež - Horáková Markéta, Bc.; Šváchová Lenka, Mgr.; Vlach Petr, Mgr.
      náhradní rodinná péče - Havlíčková Michaela, DiS.; Pluskotová Kamila, Bc.; Šlégrová Radana, Bc.
      sociální pracovník - Horká Ivana, Bc.; Jedelský Tomáš, Bc. DiS.; Jílková Petra, Mgr.; Kopecká Miroslava, Bc.; Kučerová Darina, Mgr.; Ostřanská Jana, Bc., DiS.; Přibyl Vladimír, DiS.; Redková Barbora, Bc.; Vysoudilová Barbora, Bc.; Zajíčková Lenka, Mgr.
    prevence kriminality, komunitní plánování sociálních služeb - Karkošková Slavěna, Bc.
  odbor správní a vnitřních věcí
   vedoucí odboru správního a vnitřních věcí - Štefečková Petra, Ing.
    oddělení matriky
     vedoucí oddělení matriky - Šimková Daniela, Bc.
      matrika - Vašátková Jiřina; Vymazalová Gabriela
    oddělení provozu budov
     vedoucí oddělení provozu budov - Hloušková Helena
      domovník - Daniš Petr; Huf Miroslav; Kochwasser Roman
      řidič - Maša Josef
    oddělení přestupků
     vedoucí oddělení přestupků - Protivánková Martina, Mgr.
      přestupky - Bínová Petra; Brejlová Miloslava; Koutná Iveta, Mgr.; Pleyer Milan, Ing.; Šafránková Vlasta
    oddělení správní (OP, cestovní doklady, evid.obyvatel)
     vedoucí správního oddělení - Breitzetelová Olga
      cestovní doklady - Kranichová Inge; Zatloukalová Jaroslava
      evidence obyvatel - Špringerová Pavlína
      občanské průkazy - Hufová Helena; Vondrušková Pavlína
  odbor strategického rozvoje, ÚP a investic
   vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic - Bittnerová Irena, Ing.
    oddělení investic
     vedoucí oddělení investic - Sedlář Oto, Ing.
      investiční technik - Hošková Veronika, Ing.; Lovichová Emilie; Volf Pavel, Ing.; Zatloukalová Eva, Ing.
    oddělení strategického rozvoje
     vedoucí oddělení strategického rozvoje, strukturální fondy - Krobotová Lenka, Ing.
      strukturální fondy, strategické dokumenty, fakturace - Lukášová Veronika, Bc.
      vyjádření za město, koordinovaná stanoviska - Fischerová Beata, Ing.
    oddělení územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování - Němeček Jiří, Ing. arch.
      referent ÚP - Azzani Abdulla , Mgr., PhD.; Riedlová Zdeňka, Ing.
  odbor školství, kultury a vnějších vztahů
   vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů - Miterková Helena, Ing.
    oddělení kultury a vnějších vztahů
     vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tiskový mluvčí - Hajduková Olga, Mgr.
      cestovní ruch, propagační materiály - Buchtová Martina, Bc.
      kultura, partnerská města - Vondruška Bohuslav, DiS.
      kultura, SPOZ - Rutarová Eva, Mgr.
      informační centrum - Jílková Radka, Ing.; Kouřilová Miroslava, Bc.
    oddělení školství
     vedoucí oddělení školství - Osladilová Marie, Ing.
      agenda MŠ, ZŠ (vč. ŠD a ŠK), SVČ, Kino a Městská knihovna - Úlehlová Pavlína, Mgr.
      provozní rozpočet příspěvkových organizací - Nedělníková Jana, Bc.
      dotace z rozpočtu města Šumperka - Vymazalová Iveta, Mgr.
    Nadační fond bakalářských studií (DPČ)
    referent (DPČ) - Vitásková Vlasta, Ing.
  odbor výstavby
   vedoucí odboru výstavby - Felkl Luděk, Ing.
    oddělení státní památkové péče
     vedoucí oddělení státní památkové péče - Paulová Monika, DiS.
      administrativa - Hüblová Jaroslava
      státní památková péče - Smyčková Naděžda
    oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků
     vedoucí oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků - Dirbáková Ivana, Ing.
      přestupky a sankce - Kováč Robert, Ing.
      archiv - Štolcová Monika, Ing.
      stavebně správní řízení - Fišnarová Jana; Katzer Pavel, Ing.; Sedlařík Libor, Mgr.
    oddělení územního rozhodování a vyvlastňovací úřad
     vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu
      územní řízení - Urbanová Helena, Ing.; Veselá Ludmila; Zapletal Marek, Ing.
  odbor živnostenský
   vedoucí odboru živnostenského - Pospíšil Marek, Ing.
    oddělení registrační
     vedoucí registračního oddělení - Voráčová Karla, Ing.
      živnostenský rejstřík, ev. zem. podnikatelů - Mikulková Věra
      ŽL - volné, řemeslné, vázané - Kouřilová Vladana; Vojáčková Renata
    oddělení správní a kontrolní
     vedoucí správního a kontrolního oddělení - Beer Ondřej, Bc.
      kontrola - Gronychová Jana
      správní agenda, koncese - Hrochová Jana
      správní agenda, kontrola - Čepová Andrea, Bc.
  odbor životního prostředí
   vedoucí odboru životního prostředí - Krňávková Dana, Ing.
    administrativa, rybářství - Havlíčková Olga
    oddělení odpadu a ovzduší
     vedoucí oddělení odpadu a ovzduší - Křížová Renata, Ing.
      komunální odpady a ovzduší - Hošek Vladimír
      odpady - Homolová Dubová Martina, Ing.; Klimešová Radka, Bc.
    oddělení přírody, lesů a zemědělství
     vedoucí oddělení přírody, lesů a zemědělství - Smyčková Milena, Ing.
      myslivost - Božovský Petr, Ing.
      zemědělský půdní fond - Garguláková Renata, Ing.
      ochrana přírody - Stojarová Lenka, RNDr.
      lesy - Černý Tomáš, Ing.
      referent - Hegrová Jana, Bc.
    oddělení vodoprávní
     vedoucí vodoprávního oddělení - Turková Alena, Ing.
      vodoprávní řízení - Jánětová Sylva, Ing.; Klusák Zdeněk, Ing.; Mahdalová Kamila, Ing.; Pudil Ivan, Ing.


9.11.2011 14:09:48 | přečteno 374753x | kouril

Navigace

Správa města

 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load