Úvodní strana > Město a městský úřad

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kontakty a úřední hodiny

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

Úřední hodiny

telefon: 583 388 111
fax: 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk

starosta - Mgr. Miroslav Adámek
 1. místostarosta - Mgr. Bc. Eva Kostecká
 2. místostarosta - Mgr. Karel Hošek
 radní pro energetiku a Smart City - Valerie Hrubá
  energetik města - Ing. Mlada Hromková
 krizové řízení
  vedoucí krizového řízení - Bc. Michaela Bačová
 tiskový mluvčí
  mediální koordinátor, tiskový mluvčí - Ing. Soňa Singerová
 interní audit a kontrola
  vedoucí interního auditu a kontroly - Ing. Jaroslava Kopová
   referent interního auditu a kontroly - Ing. Martina Pelclová; Mgr. Alena Vykonalová
 jednotka sboru dobrovolných hasičů
  velitel JSDH města Šumperka - Pavel Koutný, DiS.
 městská policie
  ředitel městské policie - Ing. Mgr. Martin Pelnář
   administrativa - Bc. Monika Hýblová
   zástupce ředitele městské policie - Štěpán Coufal; Martin Urbánek
 tajemnice - Ing. Helena Miterková
  kancelář tajemníka
   vedoucí kanceláře tajemníka - Ing. Marie Dvořáčková
    kancelář 2. místostarosty - Jitka Štoudková
    kancelář 1. místostarosty - Iva Nováková
    kancelář starosty - Hana Adamová
    administrativa - Petra Chaloupková, DiS.
    vedoucí oddělení informatiky - Ing. Pavel Kouřil
     oddělení informatiky - Patrik Heidenreich, DiS.; Patrik Hrachovina; Ing. Jaroslav Matušů; Miloš Šula
    vedoucí oddělení spisové a archivační služby - Ing. Marcela Kodýtková
     informace, ověřování podpisů, CzechPoint - Simona Helešicová; Jana Zárubová
     podatelna, doručovatelka - Bc. Petra Čopková; Jiřina Pilcová; Ingrid Urbášková
     centrální spisovna - Jana Rotterová; Bc. Ivana Semrádová
     spojovatelka - Marie Unzeitigová
    vedoucí personálního oddělení - Ing. Jaroslava Macková
     mzdová účetní - Bc. Zuzana Žiaková
     pokladna - Jana Lešnerová; Jarmila Nákonečná
     vzdělávání úředníků - Simona Pajerová
  odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy - Ing. Jaroslava Vicencová
    oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
     vedoucí registru řidičů - Bc. Olga Boucká
      referent registru řidičů - Jana Gáblerová; Ivana Janků; Jitka Kaňáková; DiS. Bohdana Kargerová
      zkušební komisař - Ing. Aleš Jehurnov; Ing. Roman Novotný
    oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
     vedoucí registru vozidel - Mgr. Daniel Kantor
      referent registru vozidel - registrační úkon - Martina Bubeníčková; Diana Nevímová; Martina Přibylová; David Šlégr
      referent registru vozidel - technický úkon - Ing. Petr Holouš; Bc. Kateřina Maksová
    oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
     vedoucí oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
      referent – administrativa, archiv, vracení ŘP - Bc. Vendula Chlupová, DiS.; Irena Seidenglanzová
      referent - úsek silničního hospodářství, stavební řízení - Ing. Lena Poláčková
      referent - úsek silničního hospodářství - Ing. Michal Hlavatý
      referent - úsek dopravních přestupků - Mgr. Iveta Koutná; Martina Kovářová, DiS.; Ing. Marcela Macková; Mgr. Luděk Protivánek
  odbor finanční a plánovací
   vedoucí odboru finančního a plánovacího - Ing. Milena Peluhová
    vedoucí oddělení daní a vymáhání pohledávek - Bc. Pavla Snášelová
     poplatky za odpady - Ivana Baženovová
     poplatky za psy, výherní automaty, opiátové recepty - Šárka Zamykalová
     vymáhání pohledávek - Jiří Adamec; Ing. Martina Divišová; Eva Krmelová; Pavlína Lešovská
    vedoucí oddělení účetnictví - Bc. Dagmar Güttlerová
     faktury - Eliška Grünwaldová; Eva Stejskalová
     evidence majetku - Dagmar Misiorzová
     evidence majetku, veřejné sbírky - Jana Pavelková
     hlavní účetní - Ing. Lenka Purkertová
     účtárna - BA Lucie Markovská
  odbor majetkoprávní
   vedoucí majetkoprávního odboru - Mgr. Milan Šubrt
    oddělení komunálních služeb
     vedoucí oddělení komunálních služeb - Ing. Eva Nádeníčková
      správa hřbitova - Bc. Hana Jílková
      administrativní pracovnice, prodejní stánky, předzahrádky, reklamní zařízení typu “A“, reklamní akce, zábory veřejného prostranství - Martina Godinová
      technik veřejné zeleně a vodních toků v majetku města Šumperka, protipovodňových opatření - Ing. Šárka Hofmannová
      technik pro správu a údržbu veřejného osvětlení, parkovacích automatů, městského informačního systému a Tyršova stadionu - Bohdana Vitásková
      technik pro správu a údržbu veřejných komunikací, vyjadřování pro připojování na veřejnou komunikaci - Stanislav Šrámek
    oddělení majetkové a organizační
     vedoucí majetkového a organizačního oddělení - Ing. Martina Švestková
      podklady ke smlouvám - Ing. Šárka Hanáková
      pronájmy, prodeje - Dagmar Vernerová
      věcná břemena, pronájmy - Alena Pečinková
    oddělení správy domovního majetku
     vedoucí oddělení správy domovního majetku - Ing. Lenka Salcburgerová
      nájemní smlouvy - Ing. Eva Vymazalová
      předpis nájemného - Barbora Banková
      technický úsek - Pavel Hegedüs; David Kamlar
    právní oddělení
     vedoucí právního oddělení - Mgr. Romana Drásalová
      právník - Mgr. Ilona Moťková
  odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Ing. Pavla Skálová
    administrativa - Bc. Ivana Mincu
    prevence kriminality, protidrogový koordinátor, komunitní plánování sociálních služeb - Bc. Slavěna Karkošková
    oddělení sociální pomoci
     vedoucí oddělení sociální pomoci - Bc. Šárka Křístková
      sociální kurátor - Eva Kudláčková, DiS.
      sociální pracovník - Mgr. Lenka Aplová; Bc. Tomáš Tesař; Bc. Helena Vitásková; Jana Vojtková
      sociální pracovník, romský poradce, volnočasová aktivita KLUBÍK - Bc. Jana Oreheková
      veřejný opatrovník - Dita Navrátilová, DiS.; Bc. Ivana Přichystalová; Pavlína Vlková, DiS.
      žádosti o byty v DPS, parkovací průkazy pro osoby ZP, zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, euroklíč - Zuzana Müllerová, DiS.
    oddělení soc. právní ochrany dětí a prevence
     pověřena vedením oddělení, náhradní rodinná péče - Bc. Jaromíra Kupková
      kurátor pro děti a mládež - Vladimír Přibyl, DiS.; Mgr. Petr Vlach; Mgr. Jana Žouželková
      náhradní rodinná péče - Michaela Havlíčková, Bc.; Bc. Kamila Pluskotová; Bc. Radana Šlégrová
      sociální pracovník - Bc. Pavla Bílá; Mgr. Veronika Brtníková; Bc. Daniela Elnerová, DiS.; Bc. Ivana Horká; Bc. DiS. Tomáš Jedelský; Lucie Kreuzigerová, DiS.; Mgr. Darina Kučerová; Bc. Adéla Kvapilová, DiS.; Mgr. Lucie Pavláková; Jana Sklenářová, DiS.; Bc. Aneta Vlachová
  odbor správní a vnitřních věcí
   vedoucí odboru správního a vnitřních věcí - Ing. Petra Štefečková
    oddělení matriky
     vedoucí oddělení matriky - Bc. Daniela Šimková
      matrika - Ivana Tomášková, DiS.; Gabriela Vymazalová
    oddělení provozu budov
     vedoucí oddělení provozu budov - Helena Hloušková
      domovník - Petr Daniš; Miroslav Huf; Roman Kochwasser
      řidič - Josef Maša
    oddělení přestupků
     vedoucí oddělení přestupků - Mgr. Martina Protivánková
      přestupky - Miloslava Brejlová; Markéta Březinová; Ing. Věra Černocká; Mgr. Klára Garabiková; Petra Krmelová; Bc. Martina Švachová, DiS.; Ing. Veronika Vašíčková; Ing. Iveta Vavrdová
    oddělení správní (OP, cestovní doklady, evid.obyvatel)
     vedoucí správního oddělení
      cestovní doklady - Zdeňka Cacková; Inge Kranichová
      evidence obyvatel - Jaroslava Zatloukalová
      občanské průkazy - Lucie Mašová; Pavlína Vondrušková
  odbor strategického rozvoje, ÚP a investic
   vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic - Ing. Pavel Volf
    oddělení investic
     vedoucí oddělení investic - Ing. Oto Sedlář
      investiční technik - Pavel David; Bc. Iveta Hýblová; Emilie Lovichová; Ing. Eva Zatloukalová
    oddělení strategického rozvoje
     vedoucí oddělení strategického rozvoje, strukturální fondy - Ing. Vlasta Pokorná
      strukturální fondy, strategické dokumenty - Ing. Tereza Valentová
      vyjádření za město, koordinovaná stanoviska - Ing. Beata Fischerová
    oddělení územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování - RNDr. Jaroslav Kotík
      referent ÚP - Mgr. Abdulla Azzani, PhD.; Mgr. Vlastimil Mílek; Ing. Zdeňka Riedlová
  odbor školství, kultury a vnějších vztahů
   vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů - Mgr. Olga Hajduková
    oddělení kultury a vnějších vztahů
     vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů - Bohuslav Vondruška, DiS.
      cestovní ruch, propagační materiály - Antonín Linet, DiS.
      kultura, SPOZ - Mgr. Eva Rutarová
      informační centrum - Ivana Doležalová; Bc. Miroslava Kouřilová; Bc. Martina Plesníková; Bc. Annette Pohl; Pavlína Špringerová
    oddělení školství
     vedoucí oddělení školství - Ing. Marie Osladilová
      agenda MŠ, ZŠ (vč. ŠD a ŠK), SVČ, Kino a Městská knihovna - Marek Mrštík
      provozní rozpočet příspěvkových organizací - Bc. Jana Nedělníková
      dotace z rozpočtu města Šumperka - Mgr. Iveta Vymazalová
  odbor výstavby
   vedoucí odboru výstavby - Ing. Ivana Dirbáková
    archiv - Ing. Monika Štolcová
    administrativa - Helena Hoffmannová
    administrativa, stavební řízení - Ing. Pavel Katzer
    oddělení státní památkové péče
     vedoucí oddělení státní památkové péče - DiS. Monika Paulová
      státní památková péče
    oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků
     vedoucí oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků - JUDr. Regina Skokanová
      stavebně správní řízení a přestupky - Miroslava Bretšnajdrová; Ing. et Ing. Martina Homolová Dubová, Ph.D.; Bc. Pavlína Klárová; Ing. Robert Kováč; Bc. Pavlína Sémová; Ing. Kateřina Žižková
    oddělení územního rozhodování a vyvlastňovací úřad
     vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu - Ing. Helena Urbanová
      územní řízení - Patrik Fedrzel, DiS.; Bc. Jana Hegrová; Ing. Hana Špičková
  odbor živnostenský
   vedoucí odboru živnostenského - Ing. Marek Pospíšil
    oddělení registrační
     vedoucí registračního oddělení - Mgr. Markéta Mazáková
      živnostenský rejstřík, ev. zem. podnikatelů - Věra Mikulková
       ŽO - volná, řemeslné, vázané - Vladana Kouřilová
       ŽO - volná, řemeslné, vázané, koncese, zrušení - Renata Vojáčková
    oddělení správní a kontrolní
     vedoucí správního a kontrolního oddělení - Ing. Ondřej Beer
      kontrola
      správní agenda, kontrola - Jana Hrochová; Bc. Lenka Jílková
  odbor životního prostředí
   vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Dana Krňávková
    administrativa, rybářství - Olga Havlíčková
    oddělení odpadu a ovzduší
     vedoucí oddělení odpadu a ovzduší - Ing. Renata Křížová
      odpady - Bc. Tereza Hélová; Mgr. Adéla Maturová; Mgr. Petra Matušů
    oddělení přírody, lesů a zemědělství
     vedoucí oddělení přírody, lesů a zemědělství - Ing. Jana Kamlerová
      myslivost - Ing. Petr Božovský
      zemědělský půdní fond - Ing. Renata Garguláková
      ochrana přírody - RNDr. Lenka Stojarová
      ochrana zvířat - Mgr. Bára Švrlanská
      lesy - Ing. Tomáš Černý
      referent
    oddělení vodoprávní
     vedoucí vodoprávního oddělení - Ing. Alena Turková
      vodoprávní řízení - Ing. Tereza Bilachová; Ing. Martina Indrová; Ing. Sylva Jánětová; Ing. Kamila Mahdalová


Vytvořeno 9.11.2011 14:09:48 | přečteno 1128207x | kouril
load