Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Zajímavosti města

Boží muka zv. Švédská
Církevní stavby a sakrální památky

BOŽÍ MUKA ZV. ŠVÉDSKÁ

Šumperk
Pozdně renesanční Boží muka spjatá s čarodějnickými procesy na šumpersku. Z pískovce datovaná rokem 1684. Boží muka se nacházejí cca 500m od Vojanovy ulice v Šumperku, vlevo od žluté turistické značky na Háj.
Budova muzea č.p. 342 s areálem
Měšťanské domy a stavby

BUDOVA MUZEA Č.P. 342 S AREÁLEM, TZV. PAVLÍNIN DVŮR

Hlavní třída 22, Šumperk, 787 01
Empírová architektura z poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Kašna-betonová nádrž kruhového půdorysu s pískovcovou skulpturou výra uprostřed, socha je z roku 1958 od R. Churavého, nádrž z 20. století. Socha bohyně-litinová historizující socha z konce 19. století. Sady 1. máje-městský park
Budova Obchodní akademie
Měšťanské domy a stavby

BUDOVA OBCHODNÍ AKADEMIE

hl. Třída 31, Šumperk, 787 01
Novoklasicistní monumentální architektura postavená v letech 1895 - 97 podle návrhu vídeňských architektů bratří Drexlerů, byla výrazem prosperity města a sebevědomí obyvatel města na konci 19. století. Budova dnešní obchodní akademie patří k největším a nejvýstavnějším historickým stavbám v Šumperku. Stojí na místě, které bylo určeno pro ...
Býv. obchodní a obytný dům Ottokara Katzera
Měšťanské domy a stavby

BÝVALÝ OBYTNÝ A OBCHODNÍ DŮM OTTOKARA KATZERA

Hlavní třída 19, Šumperk, 787 01, Mapa
Cenná funkcionalistická architektura z roku 1930.
Zámek Šumperk
Zámky

BÝVALÝ ŠUMPERSKÝ ZÁMEK

Bulharská 8, Šumperk, 787 01, Mapa
Trojkřídlý v jádru renesanční zámek patrně z let 1496 - 1504.Přestavba v klasicistním duchu ve třech fázích v letech 1840, 1849 a 1851, drobné úpravy v roce 1919.Budova již jen velmi málo připomíná zámek, natož hrad, který zde vznikl patrně již při zakládání Šumperka. Od města byl oddělen příkopem, který ...
čarodějnice2
Pověsti regionu a čarodějnické procesy

Čarodějnické procesy na Šumpersku

Kladská 233 / 1, Šumperk, 787 01, Mapa
Význam slova čarodějnice vysvětluje Ottův slovník naučný takto: Čarodějnice byly popisovány jako osoby, které uzavřely spojenectví s ďáblem, zřekly se křesťanské víry, vzývají ďábla jako svého pána, ve všem se podřizují jeho vůli. Čarodějnice prý mohly lidem ublížit na zdraví, rozvracet manželství, přivolávat zlé počasí a neúrodu, brát kravám mléko ...
Čertí skalka
Pověsti regionu a čarodějnické procesy

ČERTÍ SKALKA NA LÁZECH U BUKOVICE

Šťíty
( Písařov) Potměšilé jest skalilsko, které tu trčí v lese jako ohromný vykotlaný zub na srázném vrchu přes šest set metrů vysokém. Je to rozhlodaný zbytek, jenž svými pozůstatky svědčí, že to byl kdysi skalní útvar velkých rozměrů. Teplo, mráz, voda, blesk a kořeny stromů ničí tento prastarý přírodní úkaz ...
Dům č.p. 207
Měšťanské domy a stavby

DŮM Č.P. 207

Sadová 1, Šumperk, 787 01, Mapa
Jednopatrový nárožní dům s atikou do náměstí, původně středověký, upravován v baroku a klasicismu.
Dům evropského setkávání -  Geschaderův dům
Měšťanské domy a stavby

DŮM Č.P. 233 - DŮM EVROPSKÉHO SETKÁVÁNÍ, TZV. GESCHADERŮV DŮM

Kladská 1, Šumperk, 787 01, Mapa
Telefon: +420 583 213 721 GSM: +420 721 346 527
Geschaderův dům zřejmě původně patřil k sousednímu dominikánskému klášteru. V 16. století se postupně dostal do soukromého vlastnictví a od té doby se zde vystřídala celá řada významných šumperských měšťanů, mj. i Heinrich Peschke, nejstatečnější oběť nechvalně proslulých čarodějnických procesů z let 1679-94. Dnešní pozdně barokní podobu s arkádovým průčelím ...
Dům č.p. 267
Měšťanské domy a stavby

DŮM Č.P. 267, BÝV. DŮM RODINY PRIMAVESI S OHRADNÍ ZDÍ A BRÁNOU

Žerotínova 11, Šumperk, 787 01, Mapa
Secesní architektura z roku 1897, podle projektu vídeňských architektů Antonína a Josefa Drexlerů.
Dům č.p. 68
Měšťanské domy a stavby

DŮM Č.P.68

Starobranská 5, Šumperk, 787 01, Mapa
Jednopatrový rohový dům, původně středověký objekt upravován v baroku a klasicismu, novorenesanční fasáda z roku 1884.
Dům Pod podloubím
Měšťanské domy a stavby

DŮM POD PODLOUBÍM

Zábřeh
Dům Pod podloubím je zřejmě nejstarší zachovaný měšťanský dům v Zábřehu. Pochází z 2. poloviny 16. století. Majiteli byli většinou přední zábřežští měšťané, mezi než patřil i Burian Vizovský, otec první manželky Jana Amose Komenského Magdaleny. O gotickém původu svědčí sklepy i krásně klenutá mázhausová ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | další »
###!http://www.sumperk.cz/redakce/ajax.php?akce=subjekt&htmlAjax=yes&app=1347&lanG=cs&xuser=&dr=|3135,3159,441,3136,455,2788,2726,3161,402,3116,991,1021,510,450,3431,3430,833,3120,2723,508,512,714,2923,3629,492,3691,401,2411,2919,2722,504,428,2519,3692,3587,488,3125,608,3119,595,519,3122,497,3137,483,495,3138,460,407,434,3113,452,442,3133,420,479,3121,3160,2516,3124,3123,485,609,3126,3127,3129,3132,3131,493,3130,3128,3114,490,503,533,1117,2719,2702,2721,2720,2417,3684,501,1007,3432,1853,3415,2725,2150,2918,3666,3183,1041,2724,2703,3433,3015,3427,3174,3115,3157,1212,2637,426,489,507,509,511,498,1118,3118,994,403,413,250,2700,997,1035,3795,3689,3173,3176,2661,3191,3429,3428,3777,3426,3117,3695,851,1031,744,3449,987,929,1014,1026,1030,999,702,869,3570,3134!###
13.9.2008 8:21:18 | přečteno 134282x | kouril
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load