Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Výběrové řízení - strážník Městské policie

Město Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice
strážník Městské policie Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky, věk  min.21 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost, ovládání jednacího jazyka, zdravotní způsobilost
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
 • duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny „B“
 • zbrojní průkaz sk. D vítán

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 • strážník městské policie

Místo výkonu práce:  Město  Šumperk

Jedná se o pracovní  poměr na dobu určitou do 31.5.2018 s možností prodloužení na dobu neurčitou. Po přijetí do pracovního poměru5. platová  třída a po získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, 7. platová třída dle  nařízení  vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Nástup od 1.6.2017  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, k rukám ředitele MP Ing. Zdeňka Dočekala nejpozději do 7.4.2017. Informace k pozici podá  Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583 388 108 nebo Martin Urbánek, zástupce ředitele MP, tel. 583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.

Město  Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Mgr. Zdeněk Brož
starosta

15.3.2017 8:40:37 | přečteno 8790x | hrachovina

Navigace

Správa města

 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load