Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Povinné informace

 1. Oficiální název
  Město Šumperk
 2. Důvod a způsob založení
  Způsob založení
 3. Organizační struktura
  Organizační struktura
  Organizační složky města
  Příspěvkové organizace města
  Organizace s majetkovou účastí města
 4. Kontaktní spojení
  Více zde
 5. Bankovní spojení
  Případné platby můžete poukázat na následující účty města:
  1. poplatky za svoz a třídění odpadu 1005041340/5500
  2. ostatní platby 19-1905609309/0800
  Při uskutečňování plateb na účty města dbejte pokynů na dokladu, na základě kterého platíte - číslo účtu a variabilní symbol, příp. specifický symbol.

 6. Identifikační číslo organizace 00303461

 7. DIČ
  Daňové identifikační číslo CZ00303461, organizace je od 01.04.2009 plátcem DPH.
  Město je veřejnoprávní subjekt,  plní potřeby veřejného zájmu a nemá nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění pro tento účel.

 8. Dokumenty
  Seznam hlavních dokumentů
  Rozpočet

 9. Žádosti o informace
  Přístup k informacím

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka městského úřadu
  b) elektronicky se zaručeným podpisem - E-Podatelna

 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky

 12. Formuláře
  Formuláře

 13. Popisy postupů - návody řešení životních situací
  Životní situace
  ikona souboruPravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

 14. Předpisy
  Nejdůležitější používané předpisy
  Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad

 16. Licenční smlouvy
  Město neposkytuje žádné licence.

 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zprávy

 18. ID datové schránky
  8bqb4gk

 19. Informace o zpracování osobních údajů

Navigace

Správa města

 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load