Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Šumperka

POZVÁNKA

na 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka, které se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu, Rooseveltova ul., Šumperk

Program:

 1. Prezentace Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Závěrečný účet města za rok 2015 a účetní závěrka za rok 2015
 4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015
 5. Akční plán – zpráva o vyhodnocení za rok 2015, návrh na léta 2016-2018
 6. Rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2017-2018
 7. Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu
 8. Sociální situace ve městě
 9. Majetkoprávní záležitosti
 10. Různé
 11. Interpelace členů ZM
 12. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeněk Brož

Tato pozvánka slouží jako doklad pro členy ZM, předsedy výborů ZM a komisí RM k žádosti pro zaměstnavatele o poskytnutí volna dle § 70, 71 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 200 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

24.10.2014 16:52:07 - aktualizováno 21.4.2016 9:45:39 | přečteno 10147x | jahnova
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load