Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Šumperka

POZVÁNKA

na 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka, které se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu, Rooseveltova ul., Šumperk

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení vyhlášených programů
  Podpora neziskových akcí a Podpora celoroční činnosti
 3. Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2016
 4. Zhodnocení činnosti v oblasti požární ochrany a civilní ochrany v roce 2016
 5. Program regenerace MPZ na rok 2017
 6. Pořízení změny územního plánu Šumperka
 7. Finanční záležitosti
 8. Majetkoprávní záležitosti
 9. Různé
 10. Interpelace členů ZM
 11. Usnesení a závěr


Mgr. Zdeněk Brož

Tato pozvánka slouží jako doklad pro členy ZM, předsedy výborů ZM a komisí RM k žádosti pro zaměstnavatele o poskytnutí volna dle § 70, 71 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 200 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
24.10.2014 16:52:07 - aktualizováno 20.3.2017 16:43:05 | přečteno 12691x | jahnova
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load