Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Šumperka

POZVÁNKA

na 19. zasedání zastupitelstva města Šumperka, které se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu, Rooseveltova ul., Šumperk

Program:

 1. Vymáhání pohledávek daňových i nedaňových odborem finančním a plánovacím Městského úřadu
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Výsledky hospodaření města Šumperka za 1. pololetí 2016
 4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem za 1. pololetí 2016
 5. Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2016
 6. Ceny města Šumperka za rok 2016 – podmínky a harmonogram
 7. Zpráva o stavu školství ve městě
 8. Finanční záležitosti
 9. Majetkoprávní záležitosti
 10. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 11. Různé
 12. Interpelace členů ZM
 13. Usnesení a závěr

Mgr. Zdeněk Brož


Tato pozvánka slouží jako doklad pro členy ZM, předsedy výborů ZM a komisí RM k žádosti pro zaměstnavatele o poskytnutí volna dle § 70, 71 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 200 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
24.10.2014 16:52:07 - aktualizováno 8.9.2016 7:58:21 | přečteno 11350x | hrachovina
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load