Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Komise rady města

Komise rady města jsou podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů iniciativní a poradní orgány tohoto výkonného orgánu obce, který řeší a projednává otázky samostatné působnosti (tj. otázky správy věcí a záležitostí obce a jejich občanů).

Ze své činnosti jsou komise odpovědny radě města. V případě, že byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti, je komise na svěřeném úseku odpovědna starostovi města. Předsedu komise a jednotlivé členy jmenuje a odvolává rada města. Komise se schází podle potřeby. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise. Svá stanoviska a návrhy předkládá předseda komise radě města. Komise mohou požadovat zařazení určité otázky do programu jednání rady města.

Komise pro přidělování grantů a dotací

Předseda: PaedDr. Milan Polášek
Tajemník: Mgr. Iveta Vymazalová
Členové: Martin Janíček, Ladislav Sebök, Ing. Jan Šafařík, MBA, Mojmír Janků, Květoslav Vykydal, Ing. Barbara Zapletalová, Ing. František Šmejkal, Miroslav Machala, Mgr. Jaroslav Ondráček, MUDr. Jiří Berka

Komise životního prostředí a čistoty ve městě

Předseda: Ing. Jiří Gonda
Tajemník: Olga Havlíčková
Členové: Ing. Jiří Vozda, RNDr. Miroslav Griga, Šárka Hamplová, Ing. Slavomír Bušina, RNDr. Eva Tejklová, Jitka Sitařová, Ing. Petr Prokeš, Ing. Bc. et Bc. Bronislav Suchý, Ing. Marek Pažitka, Ing. Jaroslav Horák

Komise majetkoprávní a bytového hospodářství

Předseda: Ing. Marta Novotná
Tajemník: Kateřina Bezdíčková
Členové: Mgr. Petr Hasala, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. Radovan Vrba, Mgr. Petr Sovadina, Ing. Josef Kopa, Ing. Petr Brož, Eva Klusáková, Mgr. Martina Nimmrichterová, Renáta Kamínek Venclová, Bc. Klára Dubovská Holubová

Komise strategického rozvoje, výstavby a architektury

Předseda: Ing. Jiří Vozda
Tajemník: Bc. Veronika Lukášová
Členové: Ing. Zdeněk Stojaník, Ing. Jan F. Doruška, Ing. arch. Jiří Valert, Ing. Roman Macek, Ing. arch. Zdeněk Dohnálek, Ivana Hrubá, Ing. Marcela Maixnerová,
Mgr. Karel Hošek, Ing. Jitka Štáblová, Martin Hožďora

Komise dopravy a BESIP

Předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
Tajemník: Ing. Jaroslava Vicencová
Členové: Jaroslav Kohoutek, Stanislav Evják, Ing. Roman Bednář, Pavel Horák, Ing. Jan Karger, Ing. Zdeněk Kocourek, Ing. Vladislav Mesiarkin, Michal Hlavatý, npor. Bc. Michal Miterko, Zdeněk Suchomel

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě

Předseda: Ing. Martin Žaitlík
Tajemník: Bc. Slavěna Karkošková
Členové: František Porteš, MUDr. Pavel Hajčman, Lukáš Zbožínek, Mgr. Jiří Novák, Naděžda Švestková Oulehlová, Ing. Marek Zapletal, Daniel Macák, PaedDr. Zdeněk Formánek, Petr Markovský, Ing. Jiří Skrbek

Komise školství a sportu

Předseda: Mgr. Irena Jonová
Tajemník: Bc. Jana Nedělníková
Členové: Mgr. Viktor Verner, Mgr. Stanislava Beštová, Ladislav Sebök, Mgr. Petr Jakoubek, Bc. Alena Moravcová, Mgr. Tomáš Polák, Ing. Marek Zapletal, Bc. Ondřej Novák, Jindřiška Dolinová, Iva Hlavsová

Komise sociální

Předseda: Dušan Ščambura
Tajemník: Zuzana Müllerová, DiS.
Členové: Vladimíra Morávková, DiS., RSDr. Pavel Zlatnický, Jiřina Cepková, DiS., Ing. Marie Vychopeňová, Marcela Jedličková, Ing. Věra Nedomová, Ing. Marek Zapletal, Dagmar Hejlová, Mgr. Miroslav Adámek, Mgr. Zdeňka Laštuvičková

Komise obchodu, živností a cestovního ruchu

Předseda: Ing. František Šmejkal
Tajemník: Andrea Čepová, DiS.
Členové: Milan Hladil, Ing. Andrea Veselovská, Emilie Průšová, Ing. Miloslav Kulhaj, Jiří Jordán, Roman Kovář, Zdeněk Zerzáň, Bc. Zdeňka Dvořáková Kocourková, Antonín Vidrman, Radovan Auer

Komise 132

Předseda: Ing. Ondřej Polák
Tajemník: Mgr. Eva Rutarová
Členové: Mgr. Irena Jonová, Ing. Martin Čermák, Jan Horák, Vojtěch Šeliga, Radovan Auer, Bc. Klára Dubovská Holubová, Mgr. Karel Hošek, Tomáš Menšík, Bc. Michal Hlavatý, Leona Ptáčková

Komise kultury a letopisecká

Předseda: Petr Král
Tajemník: Bohuslav Vondruška, DiS.
Členové: Ing. Lenka Hoffmannová, Miroslav Jílek, MgA. Tomáš Bartošek, DiS., Mgr. Alena Hlavešová, Jolana Rippelová, Mgr. Kamila Šeligová, Ing. Petr Krill, Ing. Petr Blažek, Bc. Petr Tkadlec, Olga Zimmermannová

12.12.2014 14:09:29 - aktualizováno 15.2.2017 13:22:54 | přečteno 17865x | kouril
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load