Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Požadavky občanů

 

Opakovaný požadavek - sekání trávy za Finskou ulicí

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 30.6.2016, 07:49:10

Dne 3.6. jsem zadala požadavek na sekání trávy na kopci za Finskou ulicí. Dostala jsem odpověď, že pozemek je soukromý a proto neposekaný. Zřejmě došlo k mýlce, jedná se, podle katastru nemovitostí, o pozemek číslo 478/45 a 478/ 46 v majetku města Šumperk a dále o pozemky developerské firmy Euro Enterprise development z Olomouce. Posledně jmenované pozemky nejsou udržované od doby, kdy zde začala zmíněná firma stavět. Pozemky v majetku města byly vždy pravidelně sekány, až na letošní rok. Předpokládám, že se někde stala chyba a věřím, že v brzké době dojde k její nápravě. Připomínám, že uvedené pozemky se nacházejí v oblasti s výskytem bolševníku a tedy jakékoliv zanedbání sekání trávy může mít za následek velké zaplevelení touto rostlinou.

 

Kamerový systém MP a automatické WC

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: MP
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:15:21

Náhodně jsem narazil na stránkách Turistika.cz na pojednání o automatickém WC u Husova náměstí-viz http://www.turistika.cz/mista/sumperk-automaticka-toaleta V tomto článku mě celkem šokovala poslední slova věty ... Zařízení je nezpoplatněné, má fungovat od dubna do října a aby nedošlo větší úhoně, je pod dohledem kamery Městské policie. Tak se chci MP zeptat, zda je to pravda (autor článku musel od někud tuto skutečnost čerpat) Je zajímavé že na stránkách města Šumperka je v sekci Prevence kriminality schéma rozmístění kamer městské policie, ale naposledy bylo aktualizováno před 8 lety!! v roce 2008.http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/prevence-kriminality/mestsky-kamerovy-dohlizeci-system.html Takže opravdu aktuální věci nám nabízí město Šumperk. Zde kamera v určeném místě není zakreslena. Proto mám tedy dotaz, zda je kamera umístěna na Husově náměstí nebo zda snímá z jiného místa předmětné WC, uvnitř snad asi není i když v tomhle státě bych se ničemu nedivil. Požadavek je také na aktualici předmětné stránky, neboť 8let staré informace jsou k ničemu.

 

sekání trávy na konci ulice Vančurova

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 28.6.2016, 15:07:47

Na konci ulice Vančurova opět jako loni neposekaná tráva a křídlatka i když bylo loni slíbena náprava Mezy garážemi se sekala tráva i když neni tento pozemek v plánu udržby zeleně Kdo kontroluje jak byla provedena udržba zeleně podle harmonogramu který je na stránkách PMŠ je stále více stížností na udržbu zeleně

 

Porušení obecně závazné vyhlášky č.8/2007 II.

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: MP
Datum poslední změny: 28.6.2016, 13:20:31

Ředitel MP to jednošuje vyřešil, tak jak ostaně řeší veškeré požadavky na MP. Nechápu jak ještě může pracovat ve své funkci, kterou viditelně nezvládá. Vážený pane řediteli, jestli to ještě nevíte, tak na netu jdou dohledat veškerá usnesení městské rady. Takže jsem si tři poslední projel ze dne 12.5. , 2.6. a 16.6.2016 a nikde jsem schválenou předmětnou výjimku nenašel. Jsou zde pouze výjimky na hudební produkce a prodej alkoholu na určitých akcích. Takže příště prosím nelžete!! Občané Šumperka nejsou tak hloupí, jak si myslíte!!

 

kanál neodvádí vodu

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:14:19

Kanál neodvádí vodu Historie události Aktuální stav: V řešení Typ požadavku: PMŠ-Krňávek Datum poslední změny: 24.5.2016, 15:10:08 Křižovatka Chodská Horova, kanál neodvádí dešťovou vodu. Více jak měsíc se nic neděje, prosím o nápravu.

 

Údržba chodníku

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 27.6.2016, 08:23:46

Ráda bych se obrátila touto formou na vlastníka chodníku před domem Blanická 19-25, aby byl proveden postřik k vyhubení travního plevele. To že chodníky zarůstají je také mnohdy důsledkem špatného vysekání trávníku a hlavně špatného úklidu při dodatečném sekání. Úklid po těchto dodatečných pracích by měl být také samozřejmostí.

 

Porušení obecně závazné vyhlášky č.8/2007

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: MP
Datum poslední změny: 27.6.2016, 08:37:42

Dne 24.6.2016 ve 23:00 byl zahájen min.5 minut trvající "ohňostroj" tak hlučný, že malé dítě bylo vzbuzeno a spoustou silných výbuchů tak vyděšeno, že je nebylo dlouho možno utišit.Minimálně 20 minut po této "produkci" nebylo možno otevřít okno pro přetrvávající štiplavý zápach po odpalované pyrotechnice.Odpalování ohňostroje bylo prováděno z areálu firmy Everstar, kde patrně probíhala jakási oslava,čemuž nasvědčoval ještě dlouho do noci hlasitý hovor či zvuky o tom svědčící.Pokud podle vyhlášky čl.2, odst.3 Rada města udělila vyjímku, rád bych ,kdyby mi bylo sděleno jméno pořadatele, abych mu mohl osobně "poděkovat".Naopak pokud vyjímka udělena nebyla,tak požaduji vyšetření a potrestání, ač vyhláška žádné sankce neobsahuje.O řešení bych rád byl informován.Děkuji.

 

Upozornění na nedostatek

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 22.6.2016, 08:31:37

Dobrý den, jsem spolumajitelka rod. domu na ul. Hrabenovské. Již několik roků se řádně neupravuje chodník a přilehlé prostory na této ulici. V současné době u hřiště a při výjezdu ze Špk je zarostlý a celkově neupravený. Jaroslava Reichlová

 

úklid parčíku

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 21.6.2016, 13:43:54

Dobrý den, prosím o úklid miniparčíku na křižovatce ulic Chodská a Kocourková. Parčík nebyl řádně uklizen a vyhrabán už minimálně 2roky. Je tam od jehličí,odpadků až po psí exkrementy snad vše.Tráva se seče pouze kolem chodniku, jinak nic a tůje nejsou stříhány taky leta. Děkuji

 

Údržba městského pozemku + umístění odpadkového koše

IMG 3817
Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 21.6.2016, 11:26:32

Dobrý den. Žádám město Šumperk jako vlastníka pozemku p.č. 2217/3 o pravidelný úklid a údržbu této plochy. Nepořádek, vzrostlá tráva a plevel působí zejména v okolí umístěné sochy sv. Jana N. tristně. Žádám o trvalé vyhubení trávy, plevelů a pravidelný úklid nebo o jiné efektivnější a profesionální řešení pořádku na této ploše (např. vydláždění). Dále žádám o umístění odpadkového koše, který zde v minulosti byl umístěn, ale nyní je přemístěn blíže k centru města. Jedná se o velmi frekventovaný chodník a odpadky končí v drtivé většině případů v zahradě sousední nemovitosti ! Také dojem neudržovanosti podněcuje některé méně inteligentní spoluobčany, aby toto místo využívali jako veřejné WC ! Děkuji předem za promptní řešení popsaného problému.

 

Údržba chodníků a travní zeleně

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 13.6.2016, 07:51:44

Chodníky na ulici Javoříčko, u domů 7,5,9 jsou neudržované, zatravněné, v určitých místech se propadají. Žádám město, jakožto vlastníka o sjednání nápravy- vyhubení travního plevele, opravu propadlých částí. Dále žádám o dosekání trávy v přední zatravněné části před těmito vchody. V průběhu měsíce Května zde probíhalo sekání, ovšem z nějákého důvodu zůstala tato plocha nedosekaná.

 

Opakovaný požadavek

AUT (1)
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: MP
Datum poslední změny: 20.6.2016, 09:26:50

Na Vrchlického je neustále blokován průjez i když tady bylo tvrzeno že je vyřešeno opak je pravdou. Dodržování minimální šíře pruhu je nedodržováno.Při zastavení a stání platí obecné pravidlo minimální šířky podle ust. §25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.

 

Nevyhovující stav chodníku k zadním vchodům na ul. Finská č.o. 16,18,20

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-Krňávek
Datum poslední změny: 10.6.2016, 10:21:33

Chodník k zadním vchodům na ul. Finská, č.o. 16,18,20 je neudržovaný a v nehorázném stavu. Tento chodník při výstavbě je zkolaudován a používán. Žádám PMŠ jakožto správce městského majetku o nápravu!

 

Nedodělky a závady po výstavbě parkovacího domu na ul. Finská v Šumperku

IMG 4605
Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: RUI
Datum poslední změny: 10.6.2016, 10:20:51

Vážení, za nedlouho bude končit záruka na dílo (parkovací dům). U schodiště vedle parkovacího domu nedořešen nehorázný stav, voda nanáší na chodník zeminu, nehledě že chodník by potřeboval předláždit po dešti jsou kaluže. U vedlejšího schodiště padá na chodník kůra. U vchodu do č. 16, Finská na chodníku je pod zámkovou dlažbou dutý prostor a dále při zemních pracech byl narušen vstup (původní dlažba - opravit). Žádám stavební dozor, projektanta a zhotovitele, výstavby parkovacího domu aby provedli nápravu jelikož za práci jistě dostali zaplaceno! Zároveň Podniky města Šumperka jakožto správce městského majetku, aby na to dohlédl. Situace viz foto. prosím o zprávu řešení na e-mail: obcanspk@seznam.cz

 

oprava chodníků

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:12:08

Dobrý den, 27.12.2015, mne zajímalo, zda je v plánu oprava chodníků na ulici Čičákova, do dnešního dne mi pan ředitel PMŠ odepsal pouze to, že až se technik vrátí z dovolené, tak se to bude dále řešit. Do dnešního dne se nic neděje. Začíná mi připadat, že okrajové části k městu ani nepatří.

 

poškození podlahy mostu přes řeku Desnou.

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:12:56

Dobrý den,na mostě přes řeku Desnou došlo k poškození podlahy.Násilně jsou vytaženy boční zpevňující trámky a hrozí vypadení prken.Pouhé přibití nestačí,vhodné by bylo prošroubení.Prosím o urychlenou opravu,hrozí nebezpečí úrazu.Děkuji.

 

Sekání trávy za Finskou ulicí

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-Damiančík
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:10:35

Zajímalo by mě, kdy se bude sekat travní porost na kopci nad Finskou ulicí. Okolní pozemky jsou už delší dobu posekané, zbývá jen tato poslední část.

 

Žádost o napravení stavu věci - špatně provedené napojení na dešťovou kanalizaci

DSC 0449
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: VHZ
Datum poslední změny: 6.6.2016, 15:23:50

Dobrý den, v lednu jsme žádali o napravení našich poškozených svodů, na které byly v rámci obnovy kanalizace, probíhající neuvěřitelné skoro 2 roky napojeny přípojky ...svody nám byly spraveny, ale do sklepa nám po deštích náhle teče voda. Včera po velké průtrži mračen, jsem vynesla ze sklepa 3 kbelíky vody. Před provedením obnovy přípojek kanalizace (přede 2 lety)nám do sklepa neteklo, ...po té, co jsme v r. 2014 nechali poškozený horní kus svodu opravit, jsme měli ve sklepě sucho i po deštích ...za půl roku od podzimu r. 2015 nám vznikla škoda, vlivem dřívějšího poškození svodů máme promáčená obě nároží, což se v krátké době projevilo také rozpadem omítky v pokojíku ve zvýšeném přízemí (byt rod. Pulkrtových)- nasycením vodou trpí cihelné zdivo (ztráta pevnosti, zvýšená vlhkost ovlivňuje klima ve sklepě i v místnosti bytu.)Ohrožuje také související dřevěné konstrukce. Firma IMOS nám sice v lednu na několika místech potrhané svody její vinou opravila, k přednímu svodu doplnila čistící kus, protože nám svody nechali před tím bez nich bez jakéhokoliv vysvětlení ...přesto (právě tam, kde osadili čistící kus) od té doby je po každém dešti ve sklepě mokrá podlaha a cihelné zdivo sklepa s kamenným venkovním obložením Pulkrtových a pí Šindelářové je nasyceno vodou. Po včerejší průtrži mračen do sklepa od rohů (od svodů) nateklo větší množství vody. Vodu jsem odstranila a teď čekám na další průtrž mračen. Za obyvatele domu č.p. 1529/14 na ul. Javoříčko žádám o nápravu stavu, který nevznikl naší vinou, ale nepořádnou prací firmy.Předem děkujeme za reakci. Eva Pulkrtová foto: dne 29.5.2016 - obr. 0457 a 0465 - po vyčištění sklepa od vody

 

neuklizeno po dosekání zeleně

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 30.5.2016, 15:39:13

Dobrý den, asi před 16 dni provedla Fa. dosekání zeleně pomocí křovinořezu a dodnes nebyl proveden úklid. Suchá tráva se povaluje na chodníku před obchodem Hruška a dále všude kde bylo provedeno dosekání tj. okolo ul. Finská včetně svahu nad ul. Finská. Pánové zapomněli na úklid!

 

Prosím o zvážení zpomalovacího retardéru na ulici Sládkova

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: DOP
Datum poslední změny: 6.6.2016, 16:25:29

V současné době je ve Sládkové ulici opět zvýšený provoz osobních automobilů (zřejmě spojeno se zřízením provozovny Kabinet vín) a mnoho řidičů rozhodně nepřizpůsobují rychlost charakteru komunikace. Následkem je jednak vysoká prašnost (povrch je provizorní asfaltový recyklát) a auta projíždějící vysokou rychlostí v uličce se smíšeným provozem chodců (nejsou zde chodníky ani pro ně není místo...). Řešením by mohlo být umístění zpomalovacího retardéru uprostřed ulice, což by nezpůsobilo výraznou komplikaci, avšak splnilo požadovaný účel.

 

Povinnost sekat trávu na pozemku 2

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: ŽPR
Datum poslední změny: 13.6.2016, 15:04:23

Dobrý den Bydlím na ulicí Bojnická ( nově vystavěná ulice, vedle ulice Prievidzská ) vedle této ulice se nachází pozemky č.709/22, 709/21. Dle náhledu do katastrální mapy, jsem zjistil že tyto pozemky patří Společnosti AGILE spol. s.r.o. Ústí nad Orlicí. Tyto pozemky nejsou vůbec nijak udržovány, Nachází se tu plno plevele a tráva, která je vysoká skoro 100cm, Dále je tu plno náletů ( stromků, bodláčí a jiné ). Je to opravdu velmi odpudivý pohled na tenhle pozemek. Nehledě na to že jinak okolí je v pořádku a čisté, město samo se o své pozemky stará dobře. Proto bych chtěl apelovat na město Šumperk – respektive na Odbor životního prostředí, aby nařídila majiteli pozemku, pokosení a následné biologické zlikvidování daného odpadu . Děkuji předem za kladné vyřízení….

 

neovezení bia

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: Hošek
Datum poslední změny: 27.5.2016, 09:24:29

Dobrý den.V pondělí nám nevyprázdnili bio popelnici,i když je plná.Máme jí na Bří Čapků,kde probíhají práce na plynu,ale komunikace byla sjízdná.Děkuji

 

Kanál neodvádí vodu

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-Krňávek
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:13:44

Křižovatka Chodská Horova, kanál neodvádí dešťovou vodu.

 

Žádost o osazení nové lavičky

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 23.5.2016, 13:35:37

Žádám o osazení nové lavičky před vchodem č.58 našeho panelového domu-jižní strana, asi 2m od oplocení mateřské školky. V našem bytovém domě bydlí hodne spoluobčanů-seniorů (včetně mě), ale také mladé rodiny s dětmi. Domnívám se, že bude velmi dobře a účelne využita. Toto sezení by bylo také vhodné doplnit o trochu zelených keřů, protože tam kdysi rostla pěkná jedlička, ale byla v minulosti vzata jako vánoční ozdoba na náměstí v Šumperku. Když se tato účelná investice podaří ješte v tomto roce 2016, velmi se potěšíme. S úctou Anna Tvrdoňová

 

Stav prostoru před školou - odpadky apod.

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:09:39

Dobrý den, prosím je možné udržovat prostor před 6.ZŠ? Kolem laviček jsou odpadky a další nepořádek. Asfaltový prostor před ZŠ je hojně využíván dětmi v odpoledních hodinách (jízda na bruslích, na kole, apod.). Nepořádek je opět dloudobá záležitost. Návštěva tohoto místa např. s již chodícím batoletem se tak stává adrenalinovým zážitkem - člověk musí být velmi pohotový a ostražitý, aby si dítě o něco neublížilo (střepy apod.) nebo nešahalo na povalující se odpadky. Děkuji Děkuji

 

Nepořádek za garážemi, scházení omladiny apod.

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: MP
Datum poslední změny: 13.6.2016, 15:02:26

Dobrý den, za garážemi se schází omladina a jiné "živly" a dělá tam nepořádek. Jedná se o dlouhodobou záležitost. Za garážemi je nehorázný nepořádek - docela to připomíná malou skládku. Dnes se v prostoru garáží objevily výkaly. Prosím může se tímto problémem začít někdo zabývat? Mám na mysli úklid odpadků a kontrola prostoru např. městskou policií. Děkuji

 

Semafor

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-Krňávek
Datum poslední změny: 28.6.2016, 11:52:34

Na semaforu pro chodce na křižovatce u viaduktu již delší dobu nesvítí červená.

 

Žádost o řádný dohled pana starosty.

Foto184
Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: Starosta
Datum poslední změny: 16.5.2016, 09:51:11

Jelikož se tato rubrika jmenuje Požadavky občanů, tak jako šumperský občan žádám pana starostu, aby plnil svou pracovní náplň tak jak má. Vůbec mě nezajímá, že dělá senátora, ale pokud nechce kvalitně dělat starostování, tak ať předá funkci někomu jinému. V jeho pracovní náplni je mimo jiné dohled na práci svých podřízených, tedy i Městské policie. Jak je možné, že požadavek na parkování na chodníku řeší ředitel MP 8týdnů? Od 16.3. do 12.5.? Asi jenom proto, že parkujícím je bývalý radní? Dnes tam parkuje znovu- viz foto a z MP má srandu. To samé parkování u Tyršáku, týden byl výjezd volný, dnes opět plný a navíc se již parkuje zvesela i v areálu Tyršáku- viz fota. Ředitel MP napíše, že je to veřejné parkoviště. Ano má pravdu, ale má sloužit jiným účelům,než jako parkoviště soukromé firmy. Takže čekám i odpověď radnice, jak danou věc vyřeší. To už nemluvím vůbec o práci pracovníků radnice. Soukromník si zabere městský pozemek, dokonce si jej i oplotí a odboru majetkoprávnímu to vůbec nevadí a nekoná. Takže žádné výlety do Číny a raděj dělat co je v pracovní náplni starosty.

 

Oprava chodníku

Foto180
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: RUI
Datum poslední změny: 12.5.2016, 11:45:30

Když se loni na podzim opravovala dlažba za kulturním střediskem a knihovnou na Temenické ul., tak tam navážela po chodníku těžká technika materiál - palety s dlaždicemi, písek a pod. Tak jsem předpokládal, že poškozený chodník taktéž opraví. Bohužel je jaro a nic se neděje. Pro vozíčkáře a lidi chodící o berlích je cesta do Hrušky, nebo do průchodu, po tomto kusu chodníku neschůdná. Pro zdravé lidi je chodník nebezpečný a hrozící vymknutím kotníku, nebo zakopnutím a pádem. Kdo asi zodpovídal za rekunstrukci a dozor nad tím, aby firma dala poškozený chodník do pořádku?

 

Úprava vyfrézovaného povrchu komunikace

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-Krňávek
Datum poslední změny: 10.5.2016, 13:49:49

Prosím o úpravu cca 2m2 vyfrézovaného asfaltového povrchu komunikace na ulici Hálkova, před domy čp. 12 a 3, který přetrvává od podzimu 2015. Děkuji.

 

Čsl. armády 39

20151115 083757
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 4.5.2016, 10:27:08

Dobrý den, kdy bude dokončeno vyspádováni a vydláždění chodníku na Čsl. armády? Na přiložené fotografii je louže vody přímo před bránou v listopadu plus dnešní stav chodníku a to je květen ? předem děkuji za info

 

Lavička

IMG 20160502 151013
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 4.5.2016, 10:13:54

Tady bývala lavička. Je snad v opravě? (Přesné souřadnice jsou ve snímku.)

 

Úprava povrchu komunikace Potoční

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-Krňávek
Datum poslední změny: 2.5.2016, 12:56:25

Upozorňuji na neuspokojivý stav povrchu příjezdové komunikace na ulici Potoční (konec ulice) - od mostku z ulice Bohdíkovské směrem k č. 70,72. Prosím o nápravu.Děkuji

 

Údržba zeleně - Evaldova ulice

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-Damiančík
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:07:46

V ulici Evaldova došlo k rekonstrukci komunikací. Není však uspokojivá údržba trávníků a zeleně. Zejména trávníky před Evaldova 11 a 13 byly minulý rok opakovaně porušeny při ukládání různých podzemních vedení a při rekonstrukci chodníků. Nikdy však nedošlo k úpravě trávníků po těchto zásazích - dosypání zeminy, osetí travním semenem. V současné době je i zanedbána běžná údržba - sekání trávníku. Žádám o provedení "revitalizace" trávníku, jejich pravidelnou údržbu a navrhuji doplnění keřů v místech, kde by mělo být zabráněno vstupům na trávníky, aby si lidé nezkracovali přes trávníky cestu, např. roh před Evaldova 13.

 

Oprava chodníků - park "Barborka", údržba trávníků

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: RUI
Datum poslední změny: 13.6.2016, 07:56:37

Některé chodníky v rekonstruovaném parku "Barborka" mají ohraničení kovovými pásky. Tyto pásky vyčnívají nad povrch a zejména v případě pádu dítěte na ně hrozí poranění. Prosím o prověření, zda instalace pásků a jejich současný stav odpovídá normám a o případné napravení stavu.

 

Vyřešit parkování u Tyršáku

Foto175
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 12.5.2016, 07:59:06

Žádám o nápravu nejen městskou policii, ale hlavně radnici, aby konečně řešili parkování u Tyršova stadionu. V pracovní dny v době od 7 do 15hodin nemá normální občan Šumperka jedoucí na Tyršův stadion nárok na zaparkování. Všechna místa před tělocvičnou až po hotel Sport jsou obsazena zaměstnanci Pars. Nechápu proč by na městských pozemcích, které mají sloužit hlavně sportovnímu areálu, měli parkovat pracovníci soukromé firmy. Ať si firma toto řeší na svých pozemcích. Má jich dost například u jídelny Pars a na těchto pozemcích stejně jen seče trávu a jednou za rok uspořádá Dětský den. Navíc se zde parkuje i ve výjezdech dokonce ve dvou řadách a tohle protiprávní parkování zde není postihováno MP. Asi je toto místo určené radnicí pro MP no - go zónou. Raděj MP vybírá peníze za špatné parkování jinde. Zaveďte zde parkovací automaty s nízkou sazbou a platností např. PO - PÁ od 8 do 15hodin a bude pokoj. Rád si zaplatím, když zde budu moci zaparkovat.

 

chodník k MŠ

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: RUI
Datum poslední změny: 11.5.2016, 09:37:23

Očané na ulici Zahradní 19-21 dávají městu požadavek na zhotovení chodníku na travnaté ploše k MŠ.Rodiče parkují auta před domem 19 a krátí si cestu přes trávník a délají nam vyšlapaný chodník.Nám to vadí,snažime se kolem domu udržovat pořádek í trávu si sekáme sami.Prosím o zvážení našeho požadavku.Krásné dny

 

Vyznačení jízního pruhu

šumperk pruh
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: DOP
Datum poslední změny: 11.5.2016, 08:28:25

Bylo by vhodné na ul. Pod Senovou před domem č.p.44 ve zúžení cesty vyznačit šířku jízdního pruhu dle zákona.Některým parkujícím mínimalní šířka pruhu nic neříká a několikrát již neprojeli popeláři nemluvě o ostatních (třeba sanita ZZS). Bohužel parkování před panelovým domem si musí obyvatelé řešit po své linii.

 

Oprava povrchu

šumperk oprava
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-Krňávek
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:06:38

V křižovatce ulic Temenická x Langrova jsou v asfaltovém povrchu propady. Jsou v obou pruzích tzn. směrem do Temenice i z. Je to dosti nebezpečné hlavně pro cyklisty.

 

oprava chodníku

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 25.4.2016, 16:20:43

prosím o opravu dláždění chodníku, po dříve provedené výstavbě inženýrských sítí je zadláždění nerovné a nestabilní, část podsypu se propadla, hrozí možnost úrazu, je velmi obtížný úklid

 

nebezbečný žebřík

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: MP
Datum poslední změny: 22.4.2016, 14:53:00

Na střeše trafostanice , která je přímo proti budově Pontisu, je zřejmě připraven k odcizení železný žebřík, který je již nachystán tak, že ho je asi třetina mimo střechu, hrozí nebezpečí pádu na chodník u hřiště. Prosím o odstanění nebezpečného žebříku, děkuji M.B.

 

poškozené sítě na hřišti

Historie události
Aktuální stav: V řešení
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 20.4.2016, 14:46:33

Na sportovním hřišti , které je obehnáno sítí, je nejméně na dvou polích síť utržená a míče létají mimo prostor hřiště.Bylo by vhodné ji opravit. Děkuji M.B.

 

k čemu to je?

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: Ostatní
Datum poslední změny: 18.4.2016, 15:49:48

K čemu je tento link, když na podněty nikdo neodpoví, natož aby nšco řršil?

 

oprava parkoviště

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 21.4.2016, 11:54:37

Včera 13.4.2016 jako každý rok,začali dělnící látat vzniklé díry po zimě kolem domu č.11.Znamená to,že zveřejněné opravy a rozšíření parkoviště se odkládá?

 

Údržba zeleně na sídlišti

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 26.4.2016, 14:39:08

Vloni byla provedena revitalizace mezi Temenickou a Prievidzskou. Vznikly nové chodníky, hřiště, ale je polovina dubna a je žalostný pohled bahnité plochy bez trávy. Kdy bude prováděno nějaké nové zatravnění? Stejně tak mám dotaz na údržbu stávající zeleně, včetně jarního úklidu, uklízí se vždy pouze komunikace, děkuji za info.

 

oprava -chodníky

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 21.4.2016, 11:59:57

Po celé ulici Zahradní jsou chodníky v hrozném stavu.Drolicí se asfalt o který občan zakopává a to nemluvím o starších občanech kteří mají problém s chuzí.CHodníky oo mateřské školky jsou z drolícího betonu od doby kdy se paneláky postavily.V březnu se rozkopal most kvůli uniku vody a do dnešního dne není pořádně opraven.kdo za tak špatné odvedenou práci zodpovídá.Ato nemluvě o jarní uklid .Pékný den

 

parkovací dům

Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 21.4.2016, 11:57:38

parkovací dům se snad neuklízí? Je to hrůza a děsný smrad. Nebo snad město spoléhá na vítr a překrytí pachem bioplynárnmy?

 

Úklid chodníku a závady v záruce

IMG 4896
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:05:32

Úklid chodníku mezi zdravotním střediskem a parkovacím domem včetně schodů a chodníků před obchodní zónou u ul. Temenické včetně zeleně. Před schody u P.D. stéká při dešti voda, která stahuje hlínu na chodník. Při výstavbě nevhodně řešeno. Bude někdy v budoucnu opraven chodník na pravé straně směrem do centra? Bude prováděn někdy kvalitně úklid chodníků a zeleně? Prorůstání zeleně do chodníků a nepořádek. Cítím se v temenické sídlištní zástavbě jako druhořadý občan. To znamená, že prostředky na úklid se nevynakládají účelně. Žádám o zjednání nápravy.

 

úklid chodníku po zimě

Průchod
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: PMŠ-ředitel
Datum poslední změny: 29.6.2016, 11:04:23

Průchod mezi zdravotním střediskem a potravinami je neuklizený chodník včetně schodů od inertního posypu ze zimního období. Toto je pravidlem každý rok, hlavně že fy. provádějící údržbu každý rok odveze box s posypem. Nezapomenout na zeleň prorůstající v zámkové dlažbě.

 

Blokování průjezdu

Vrch
Historie události
Aktuální stav: Vyřešen
Typ požadavku: RUI
Datum poslední změny: 26.4.2016, 08:11:46

Bylo by možné zajistit aby přestal být neustále blokován průjezd(je tam rozrajtovaný trávník aby se dalo projet). Na komunikaci Vrchlického, je málo parkovacích míst včetně Lidické je načase už to vyřešit.Třeba vykácet ty staré alergení břízy a udělat parkovací plochy ale město na to prostě peče.

 
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
22.8.2012 12:13:59 | přečteno 41975x | ernest
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load