Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny: posta@sumperk.cz

Pravidla pro doručování datových zpráv

Doručení zprávy podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem se odesilateli potvrzuje. Za kvalifikovaný elektronický podpis je považován ten, který je vydán certifikační autoritou akreditovanou Ministerstvem vnitra. Datová zpráva, která není podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem je považována za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován.

Příjem datových zpráv na elektronické podatelně posta@sumperk.cz je nepřetržitý, potvrzení doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době MěÚ Šumperk.

Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ Šumperk
 • datum a čas kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy(dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

 • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
 • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
 • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
 • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
 • Microsoft Word s příponou .DOC
 • Microsoft Excel s příponou .XLS
 • rastrový obrázek GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou
 • XML soubor ve formátu FO s příponou .FO nebo .ZFO

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP bez zaheslování.
Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst.
Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. Dále nebudou přijaty datové zprávy, u nichž byl zjištěn škodlivý kód (viry apod.).
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 5 MB.
V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

Systémový certifikát E-podatelny

Jméno Sériové číslo Platnost od Platnost do Formát TXT Formát DER Formát PEM
Epodatelna 2156531 2.1.2017 2.1.2018 certifikát certifikát certifikát

Kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta, s.p.

Datová schránka podatelna na ul. Jesenická 31, Šumperk

Identifikátor datové schránky: 8bqb4gk

Dokumenty doručované prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy, která se skládá z obálky a obsahu zprávy. Obsahem této zprávy může být jedna či více příloh v následujících formátech: pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpegl/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx verze 5.2 a vyšší, edi, dwg verze 2007 a vyšší, shp/dbf/shx/prj/gix/sbn/sbx, dgn verze V7 a V8, gml/gfs/xsd. 

Maximální přípustná velikost datové zprávy je 20 MB.

Manipulace s poškozenými a neúplnými zprávami

Elektronická podatelna vždy všechna podání v digitální podobě zkontroluje, zda jsou čitelná, v přípustném datovém formátu a neobsahují chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“).

Pokud je podatelně dodán dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, nebo který obsahuje škodlivý kód, a lze-li určit odesílatele, pracovnice podatelny o tomto neprodleně vyrozumí odesílatele a vyzve ho k doručení dokumentu bez zjištěných vad v přiměřené lhůtě. V případě zjištění škodlivého kódu, dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo který obsahuje věcnou informaci, již lze bezpečně využít ve vztahu k dalšímu zpracování dokumentu, se uloží mimo elektronickou podatelnu do zvláštního úložiště. Ostatní dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí a dokument se považuje za nedoručený.

Dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, úřad nezpracovává.

10.12.2007 14:08:19 - aktualizováno 6.1.2016 8:54:39 | přečteno 22608x | hrachovina
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load