Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Komunální služby

V Šumperku jsou komunální služby zajišťovány zejména prostřednictvím společnosti Podniky města Šumperka, a.s., případně pomocí dalších, smluvně zajištěných společností.

Na tomto místě naleznete kompletní informace související s komunálním odpadem (provozní dobu sběrného dvora, intervaly svozu směsného komunálního odpadu, harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad apod.), informace o veřejné zeleni (postup kácení stromů, informace o pravidelné údržbě stromů), informace o komunikacích v Šumperku (plán zimní údržby, uzavírky komunikací apod.), informace o šumperském hřbitově (provozní doba pohřebiště, úřední hodiny, provozní řád hřbitova, ceník pronájmu hrobových míst).

 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load